Behöver du implementera ny teknologi? Använd den här processen

Byggledare bör göra genomtänkta och medvetna val när det är dags att implementera ny teknologi eller nya arbetsflöden. Med den här processen kan de vara säkra på att de gjort rätt.

Med tanke på all den teknologi för byggbranschen som finns tillgänglig kan det vara svårt för ledare att reda ut vilka verktyg som passar dem bäst. Men det kan vara lika förvirrande för byggföretag att bestämma implementeringsprocess för ett verktyg när de väl har valt ett.

Kunskap om hur man implementerar ny teknologi eller nya verktyg är nästan lika viktigt som att välja rätt verktyg, oavsett om du är ett stort företag eller en liten firma. Du kan ha den bästa teknologin, men om du inte distribuerar den på rätt sätt kommer det inte att ge dig resultaten du hoppats på.

På Bluebeam har vi team av branschspecialister som samarbetar med byggföretag för att hjälpa dem att organisera och effektivisera sina arbetsflödesrelaterade teknologi-implementeringar. Ingen organisation är den andra lik, men våra konsulter har tillgång till ett vägledande ramverk som underlättar organiseringen av en smidig implementeringsprocess.

Här är de faser som varje byggorganisation bör följa för att bedöma och implementera ny teknologi på rätt sätt.

Utforska tankeväckande upptäckt

Det är alltid viktigt att du, oavsett vilken teknologi du överväger, har full förståelse för status quo och vad du vill förändra med den nya teknologin innan du köper och implementerar ett sådant verktyg.

Vilka arbetsflöden kommer att förbättras med verktyget? Vilka resultat önskar man nå genom att använda verktyget? Vilka roller eller teammedlemmar kommer att använda verktyget?

Det är bara några av de frågor du kan behöva ta itu med under upptäcktsfasen. Men alla frågor är kanske inte så uppenbara. Därför är det viktigt att du som byggledare vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa en ordentlig upptäcktsfas så att du är helt säker på vad du vill uppnå med den nya teknologin.

Följande mekanismer kan hjälpa dig att organisera upptäcktsfasen:

Kickoff-möte: Samla ditt team för att öppet diskutera och lägga upp mål, affärsmål, roller och ansvar samt en potentiell tidslinje som kommer att associeras med din teknologidistribution.

Användningsundersökning: En del ledare vill kanske att fler personer än enstaka roller eller ledargruppen bör delta i den tekniska upptäcktsfasen. Då kan korta digitala undersökningar av större team vara till hjälp för att bestämma hur man bäst implementerar ny teknologi för att förstå smärtpunkter i processen.

Arbetsgruppssessioner: Undersökningar kan vara bra på att fånga kvantitativa upptäcktsdata, små arbetssessioner med vissa roller eller team kan vara till hjälp för att fånga de kvalitativa data som kan behövas för att förstå hur en ny teknologi kan hjälpa organisationen.

Genomföra analys, göra rekommendationer

När upptäcktsfasen är klar är det viktigt att analysera resultaten för att avgöra hur den nya teknologin ska tillämpas på den process eller det arbetsflöde som ni vill förbättra. Tredjepartskonsulter med specifik expertis om den teknologi ni tittar på kan vara till hjälp i det här skedet, men driftiga byggledare kan också leda den här fasen.

Matcha smärtpunkterna som upptäcktes i arbetsflödet med specifika verktyg eller funktioner i den nya teknologin för att rekommendera en lämplig process. Dokumentera rekommendationerna med stegvisa visuella representationer av det teknologiförbättrade arbetsflödet. Börja även samla inlärningsresurser som kan användas för att säkerställa ett standardiserat införande när det väl är dags för implementering.

Implementera teknologin

Nu är det dags att använda den nya teknologin. Beroende på teamets struktur kan det vara en god idé att distribuera det nya verktyget till alla samtidigt eller i etapper. Större organisationer där många roller kommer att följa det nya arbetsflödet eller processen kanske bör överväga att börja med ett litet pilotprogram. Det gör att du kan mäta och observera framsteg på en lägre nivå före distributionen i större skala.

Under den här fasen är det viktigt att du regelbundet återkopplar med dina team för att säkerställa att ni anpassar er till den nya teknologin effektivt. Upprätta avstämningsmöten, digitala kommunikationskanaler eller liknande för att samla in feedback för att kunna upprepa implementeringsprocessen. Utmaningar och överraskningar i implementeringen kommer säkert att uppstå. Med de här feedbackkanalerna säkerställer du att projektet inte spårar ur.

Upphör inte med återkopplingen till dina team när den första implementeringen är klar och teknologin är redo. Behåll de kanalerna i flera månader efter den första implementeringen.

Stärk kunskapsdelningen efter implementeringen

När teamet väl är fullständigt fungerande med den nya teknologin etablerar du fler kanaler för kommunikation och kunskapsdelning. Det blir ett skydd mot att den nya teknologin eller processen förlegas. Det innebär också fortsatt lärande, med tiden tillkommer alltid nya funktioner i all teknologi. Något så enkelt som att skapa interna användargrupper som möts regelbundet – kanske en gång i månaden – kan vara effektivt för att öka organisationens kunskap om den nya teknologin så att företaget kan maximera dess värde.

Det har aldrig varit enklare att använda teknologi för att förbättra effektiviteten i byggbranschen. Både stora och små företag kan dra nytta av de tusentals verktyg som släpps på marknaden varje år. Men det är fortfarande viktigt att byggledare har en tydlig process för att avgöra vilka verktyg som är lämpliga för dem, samt det bästa sättet att implementera dem i teamen så att de maximerar nyttan. Med ovanstående ramverk kan byggledare känna sig tryggt förvissade om att de har rätt verktyg och att de används på bästa sätt för deras organisation.

Bluebeams verktygslåda

Så här frigör du potentialen i Bluebeams verktygslåda.