2D eller 3D är oväsentligt

Datafokuserad design är på väg att bli det moderna byggandets framtid

Data driver effektivitet, och sparar både tid och pengar. Dagens byggarbetsplatser är sprängfyllda av data, men om det saknas en datastrategi kan rådata skapa fler problem än de löser. Data ger resultat bara om de är korrekta, ingår i ett sammanhang, levereras i rätt tid och är tillgängliga.

Det är upp till dig om du tar emot data i 2D eller 3D – det som är avgörande är fortfarande om de är korrekta och relevanta. Utmaningen är nu att förbättra metoderna för att komma åt, bearbeta och sprida byggdata till alla intressenter när, där och på det sätt de behövs. ”Dagens byggnader byggs inte längre av människor – de byggs av människor som stöder sig på data”, förklarar Lilian Magallanes, Bluebeam Community Development Program Manager.

Under ett rundabordssamtal som Lilian ledde vid BILT North America tog sig viktiga influerare och yrkesproffs i branschen an den utmaningen.

Rundabordssamtalets deltagare var:

  • Tammy Adolf, Associate & Integrated Design Data Manager på Stantec Canada
  • Heather Skeehan, R.A., AIA., LEED AP BD+C Design Manager på GLY Construction
  • Robert Beckerbauer, BIM Coordinator på RDG Planning & Design
  • Kristen Ambrose, AIA, NCARB, LEED AP BD+C Principal Director på R&D RATIO Architects
  • John Bund, Senior Associate på MG2 Design
  • Joseph Kim, Architectural Design Manager på The Escape Game

Ur diskussionen

”Det finns ett enormt behov av, och önskemål om, att kunna koppla data från kalkylblad eller PDF-filer till 3D-modeller så att de flödar genom hela projektets livscykel. Då kan vi ha slutresultatet i åtanke hela tiden och fundera på hur vi vill använda dessa data på bästa sätt”, förklarar Lilian som inledning till diskussionen. Tammy höll med, och berättade att på vissa platser är det fortfarande ett juridiskt krav att använda PDF-filer och stämplade papperskopior av försäkringsskäl. Dagens krav och arbetsflöden leder till silor och hinder för integrationen av data i modeller.

”Vi behöver fortfarande någonting som ser bra ut på papper och som kan byggas utifrån det papperet, men allt fler frågar om man inte bara kan bygga och tillverka direkt från en 3D-modell. Vi förväntas kunna framställa bådadera, men tillämpningarna skiljer sig åt och det kan bli mer att göra”, säger hon. ”Befintliga avtal binder oss till att ta fram PDF-ritningar och -specifikationer”, tillägger Heather. ”Problemet är att specifikationerna inte alltid hanteras så bra.”

Specifikationer innebär ytterligare ett skrymmande informationslager som kan vara svårt att integrera. ”När det gäller specifikationer har vi problem med att det är så mycket information, som ofta är avskild från modellen och separat, så risken är större att fel uppstår när man måste uppdatera saker på flera ställen. Det är inte direkt kopplat till ritningarna”, säger Heather. Det här leder ofta till standardiserad mall-data istället för faktiska specifikationsdata som är användbara för ett specifikt projekt.

Enligt Robert kan förväntningarna på specifikationer också påverka relevansen av modelldata på arkitektsidan. ”En arkitekt har betalt för att placera ut modellkomponenter i ett utrymme. Smärtpunkten är att man kan lägga massor med tid på att rita, bygga och skapa en modell av en trappa, men trappor är ett område för en specialistkonsult. Så varför sätter vi inte bara in generiska trappor? Kostnaden är inte motiverad, och det är slöseri med tid eftersom det inte finns någon branschstandard som stöder att man bara ritar trappan. Istället borde vi dela modellen med rätt kunskapsområde som då kan bygga in aktuella data.”

Om framtiden

Den goda nyheten är att det här håller på att förändras. Digitala leverantörer och samarbetspartners har börjat bygga databaser som kan användas för att sätta in data direkt i en modell. Konceptet digitala tvillingar växer fram, och företag som Skanska har som mål att slutföra ett byggprojekt 2023 helt utan fysiska dokument.

Även om det fortfarande finns gott om smärtpunkter är datafokuserad design på väg att bli det moderna byggandets framtid. Branschen arbetar hårt för att se till att den här framtiden blir verklighet. Man återuppfinner metoderna för att komma åt, bearbeta och sprida byggdata till ett projekts intressenter på sätt som var omöjliga för bara några år sedan. För att det här ska kunna hända måste vi som bransch tänka på modeller och PDF-filer på ett annat sätt, utifrån perspektivet att data ska kunna bryta ner de silor som för närvarande är kopplade till olika dataformat.