Fyra strategier för byggföretag som ska införa ny teknik

Ny teknik förändrar världen i en rasande fart – och byggbranschen känner av förändringarna lika mycket som alla andra.

Dagens byggföretag har utvecklats till att även vara teknikföretag som använder allt från smarta labb till laserskanning, reality capture och drönare för insamling av data som kan effektivisera byggprocessen.

Det kommer hela tiden ut ny teknik på marknaden som utlovar funktioner som är exponentiellt mer innovativa än de nuvarande – hur ska byggföretag göra för att bedöma vilka nya verktyg eller produkter som är rätt för just dem?

För David Stone, expert på virtuell design och konstruktion och chef för VDC-enheten på DPR Construction, är det här en välbekant fråga. Han har besvarat den nästan varje dag under hela sin karriär.

”Vi tittar på många olika element”, säger David om att överväga ny byggteknik. ”Men i slutändan är det vi försöker uppnå större effektivitet och bättre kvalitet för såväl vårt eget team som för våra byggherrar och intressenter.”

Det finns fyra strategier som David menar att byggföretagen bör överväga att använda när de ska anamma ny teknik.

För det första: ta hänsyn till verksamhetens behov

Det finns ibland en tendens att bli överdrivet förtjust i en ny teknik när den lanseras. Men byggföretag måste vara försiktiga i det här avseendet när det gäller att testa och tillämpa ny teknik.

David Stone på DPR

”Ibland vet vi inte vad vi skulle kunna använda den nya tekniken till”, säger David.

Han nämner ett exempel: iPad. När surfplattan för första gången lanserades av Apple 2010 ”var det ingen som förstod affärsnyttan med den”, säger han. Kopplingen till byggbranschen var inte uppenbar.

Spola fram några år så ”vill varenda platschef ha en på sin byggarbetsplats”, säger David, ”eftersom de har förstått att de kan använda den till att granska ritningar ute på fältet”.

För det andra: bedöm användarvänligheten

En av de första sakerna som ett byggföretag bör göra när ny teknik ska utvärderas är att titta på användargränssnittet.

Om det är intuitivt och enkelt att använda så är det jättebra, men om det bara är de mest tekniskt kunniga på företaget som kan förstå och använda det kanske man bör fundera på ett annat alternativ.

”Vi måste göra det enkelt”, säger David. ”Om jag är duktig på teknik men är den enda som vet hur man använder verktyget, då har jag inte löst problemet. Om det finns ett arbetsflöde som är enklare att använda så är chansen större att det används.”

För det tredje: få stöd på gräsrotsnivå

Det bästa sättet att få ett stort företag att anamma ett nytt teknikverktyg är ofta att få folk ute på fältet att börja använda det först. När de har börjat använda verktyget och sett dess värde, sprider sig tillämpningen till resten av företaget.

David Stone använder en surfplatta för att visa en modell över en byggarbetsplats

”Vi ser till att få stöd på både lednings- och gräsrotsnivå”, säger David Stone. ”Vi presenterar lösningen för såväl ledningen som slutanvändarna och platsdriftsteamet. Då kan de ge oss den feedback vi behöver för att göra den till något som vi kan använda.”

Nästa gång som ditt byggföretag ska utvärdera ny, spännande tekniklösning, se alltså till att utvärdera den ordentligt genom att bedöma affärsnyttan med den, få den provad och godkänd av ledningen och se hur mycket värde de tilltänkta slutanvändarna ute på fältet får ut av den.

Till sist: övertyga ledningen

Det är svårt för ett företag att införa och använda ny teknik ordentligt om ledningen inte är med på tåget. Oavsett om det handlar om att skjuta till ekonomiska medel eller formell utbildning om det nya verktyget, menar David Stone att det är avgörande att få med sig byggföretagets ledning. Det bidrar också till att få resten av företaget att börja använda verktyget.

Se hur enkelt det kan vara att bli digital. Påbörja teknikresan med Bluebeam.