Arkitekternas nya utmaning: att designa kontor där människor faktiskt vill jobba

Nu när pandemin har börjat avta vill företagen ha sin personal på kontoret igen, men de anställda kommer inte – nu måste arkitekterna hitta sätt att göra det postpandemiska kontoret mer tilltalande

Covid-19-pandemin förändrade arbetslivet för alltid. Mellan mars 2020, då de flesta som jobbade på kontor skickades hem på obestämd framtid, och idag, när många företag desperat försöker locka tillbaka sina anställda till kontoret (utan att direkt lyckas), har attityderna kring att jobba i ett delat kontorsutrymme förändrats dramatiskt.

Pandemin avslöjade helt enkelt att många faktiskt aldrig hade trivts med att jobba på kontor, och var mycket mer produktiva när de fick jobba hemifrån.

Resultatet har blivit att många nu föredrar att jobba helt på distans, medan andra ser fram emot att få komma tillbaka till kontoret – kanske för att de saknar kontakten med andra människor eller tycker att det är svårt att jobba hemifrån. Ytterligare andra vill helst blanda distans- och kontorsarbete, något som kallas hybridarbete.

Nu när företagen försöker få sin personal att komma tillbaka till kontoret efter att pandemin har klingat av, har många börjat undersöka olika sätt att göra sina lokaler mer effektiva – och attraktiva – för världen efter pandemin. Arkitekterna måste därför försöka räkna ut hur de ska designa det moderna kontoret så att det passar personalens nya vanor.

Är kontorslandskapets dagar räknade?

En trend framträder tydligt: arbetstagarna gillar inte kontor med öppen planlösning. Kontorslandskapen blev populära i slutet av 1990-talet och på 2000-talet, när företagen satsade på att klämma in fler medarbetare på en mindre yta för att sänka lokalkostnaderna. Då ansågs den öppna planlösningen vara ett utmärkt sätt att stärka teamsamarbetet. Men under pandemin visade det sig att personalen trivs med tystnad och avskildhet, särskilt när de jobbar med uppgifter som kräver stor koncentration. De öppna kontorslandskapen var helt enkelt för distraherande. Nu försöker arkitekterna förena två skilda krav: att det moderna kontoret ska vara en plats där man kan arbeta i tystnad, samtidigt som det också lämpar sig för samarbete öga mot öga.

Dyer Brown & Associates, med kontor i Boston and Atlanta, berättar att de flesta av företagets kunder satsar på någon form av hybridarrangemang. Det innebär att personalen vill ha ett kontor som lämpar sig för aktiviteter och uppgifter med personlig interaktion, medan det mesta av det tysta och mer koncentrerade arbetet kan utföras på distans. Det säger Ashley Dunn, företagets arbetsplatschef.

”Det kan se ut på många olika sätt. Kanske är alla medarbetare på kontoret minst en dag i veckan, eller så kanske några jobbar heltid på kontoret medan andra alltid jobbar hemma. Hur arrangemanget än ser ut förläggs någon del av arbetsveckan iallafall hemma. Det har ett stort inflytande på designarbetet”, säger Ashley.

Ashley berättar att för att skapa och införa en effektiv design och strategi för hybrida arbetsplatser börjar företaget med att kommunicera med kunden om vilka specifika aktiviteter och arbetsuppgifter som personalen kommer till kontoret för – vilket kan variera avsevärt mellan olika företag – och designar sedan utifrån dessa behov.

”I allmänhet får vi höra två till synes motsägelsefulla saker från de anställda: (1) de vill ha en plats där de kan jobba effektivt, vilket ofta (men inte alltid) betyder att betoningen ligger på tystnad och avskildhet, och (2) de säger också att de vill träffa och samarbeta med andra människor”, säger hon.

Det sistnämnda kan betyda väldigt olika saker för kontorsutformningen beroende på kultur och arbetsflöde. På ett teknologiföretag, till exempel, vill de anställda enligt Ashley ägna sig åt fokuserat arbete när de är på kontoret, samtidigt som de försöker få tid att umgås med andra i teamet på lunchen eller efter jobbet. På andra typer av företag kanske de anställda kommer till kontoret specifikt för att samarbeta och hålla möten och presentationer. De sparar istället det fokuserade arbetet till den tid då de jobbar hemma. 

Att göra arbetsmiljön hundraprocentigt privat är ingen bra idé i något av fallen, menar Ashley. Men det är inte heller ett vidsträckt landskap av arbetsstationer – särskilt inte om det sammanlagda antalet närvarande på kontoret är mindre eftersom några jobbar på distans. ”Det stora, öppna utrymmet kan kännas postapokalyptiskt på ett sätt som är lika isolerande som ett privat kontor”, säger hon.

Avvägning mellan privat och öppet

Pandemimolnets guldkant är att de flesta kunskapsarbetare, liksom de företag som anställer dem, har fler valmöjligheter idag. ”Det är inte troligt att kontoren någonsin kommer att vara överfulla eller trånga, möjligtvis med undantag för personalfester eller möten där alla måste vara med”, säger Ashley. ”Vad arbetsgivarna behöver göra innan de ritar om sina arbetsplatser är att prata med de anställda, ta reda på vad som får dem att komma till kontoret och designa till stöd för det.”

Chad Byerly, partner i Baker Barrios Architects, tror inte att det öppna kontorslandskapet är dödsdömt, men att det kommer att förändras. I många branscher, menar Chad, är den öppna planlösningen fortfarande önskvärd – även om sättet att använda utrymmet på har blivit annorlunda i och med att pandemin förändrade mångas arbetssätt.

Även om arbetsdelning och hybridscheman har gjort tanken på gemensamma skrivbord och delade arbetsstationer mer attraktiv och praktisk, lägger företagen allt större vikt vid att erbjuda särskilda utrymmen på kontoren för koncentrerat arbete som kräver avskildhet. På samma sätt är utrymmen för telefonsamtal – i grupp eller enskilt – också en viktig funktion på ett kontor som i övrigt har en öppen planlösning.

”Många branscher som hade gått över till kontorslandskap, till exempel kreativa byråer, vill när de ska bygga om sina kontor ha områden där man sprida ut sig rent fysiskt med papper och bilder”, säger han.


OCKSÅ PÅ BUILT:


Naturligtvis ritar dagens arkitekter också kontor med stort fokus på teknologi – i synnerhet efter pandemin, då virtuella samarbetsverktyg blev vanliga. Det gäller oavsett om företaget i fråga är för eller emot öppna planlösningar. En bra anslutning för att smidigt kunna använda videokonferenser och annan teknologi för digitalt samarbete, och lämpliga utrymmen för att delta i sådana möten, är ett måste.

Efter två år av distansarbete längtar många anställda efter den mänskliga kontakt som det innebär att återvända till kontoret. ”Många arbetsgivare vill främja den positiva anknytningen, och det är också därför som vi ser att ”wow-faktorn” hos designkomponenter och bekvämligheter får högre prioritet, tillägger Chad.

Toni Lewis, chef för Lewis/Schoeplein Architects i Los Angeles, berättar att de här trenderna är något som hennes företag har brottats med i två år. Företaget har redan fått i uppdrag av kunder att modifiera kontorsutrymmen som svar på pandemin, och har en kund som vill minska sitt utrymme eftersom det är färre medarbetare på kontoret.

Arkitektbyrån håller också på att designa två nya kontorsprojekt: ett vid University of California, Los Angeles, och ett annat för en kund i underhållningsbranschen. ”Båda kommer att ha öppna arbetsstationer, även om vi också ser ett mycket större intresse för att erbjuda flexibilitet. Det vill säga att erbjuda olika variationer av öppna och stängda utrymmen för människor att arbeta i, plus alternativ för distansarbete”, säger Toni.

Kontorsmiljöernas nuvarande förändringar kan möjligen vara cykliska, men Toni berättar att även före pandemin var vissa medarbetare trötta på kontorslandskapen. Skrivborden hade blivit allt mindre, och brusreducerande hörlurar fick fungera som alternativ till att stänga dörren om sig.

”Vi jobbar med några leverantörer av möbler och akustik som säljer fantastiska förtillverkade lösningar som gör det möjligt att behålla kontorslandskapets coola, hippa atmosfär samtidigt som man kan erbjuda större avskildhet för de som inte är så pigga på att återvända till ett helt öppet kontor”, säger Toni. ”Jag tror att det är i den här skärningspunkten mellan de två extremerna som vi kommer att landa. Det skulle vara opraktiskt både i fråga om kostnader och utrymme för de flesta organisationer att återgå till helt privata kontor.”

Den postpandemiska arbetsplatsen

Se hur kontorsutformningen på Amazon och Salesforce skiljer sig åt efter pandemin.