Arbetsplatserna efter pandemin

Kontoret efter pandemin: så stakar Amazon och Salesforce ut olika vägar

Det ena företaget bygger om sina kontor för distansarbete, medan det andra väljer att designa ett nytt huvudkontor där alla ska vara närvarande på heltid

Illustration av Kim Salt

Före covid-19-pandemin var det bara en bråkdel av den globala arbetskraften som kunde överväga att arbeta på distans. För många var möjligheten att jobba hemifrån, en virtuell framtid, något som bara fanns på film.

Sedan spred sig covid-19 hastigt över världen och tvingade företag att flytta över hela arbetsstyrkan till distansarbete, i princip från en dag till nästa. Många företag fick lägga ner helt till följd av pandemins negativa inverkan på ekonomin, medan många av de som fanns kvar kämpade för att snabbt upprätta en infrastruktur för distansarbete på heltid – utan att veta om arrangemanget skulle vara i några veckor eller i flera år.

I juni 2020 hade ledningskommittéer över hela världen börjat förstå att personalen inte bara klarade att jobba hemifrån – de var ofta mer effektiva när de gjorde det. Resultatet blev att företag klarade sig med mindre utrymme, fick nöjdare medarbetare och sparade in på fastighetskostnader.

I storstäderna såg man en nedgång i förnyelserna av hyresavtal. Dyra skyskrapor stod tomma medan verksamheten fortsatte som vanligt från personalens hemmakontor. Vissa studier visade att produktiviteten förblev i stort sett oförändrad vid den plötsliga övergången till distansarbete.

Nu, efter mer än ett år av huvudsakligen distansarbete och medan covid-19-vaccinet börjar nå en kritisk massa, kan man fråga sig om arbetsgivarna kommer att fortsätta att låta vissa eller samtliga av de anställda att jobba på distans, eller om de tänker kalla alla tillbaka till kontoret i hopp om en återgång till det som var normalt före covid-19.

De flesta företag försöker fortfarande bestämma sig. Men två av dem – Amazon och Salesforce – har redan offentliggjort sina två motsatta beslut. Båda två kan få betydande konsekvenser för kontorsbyggandets framtid.

Salesforce: nytt utrymme för (mestadels) distansarbete

Brent Hyder, President och Chief People Officer på Salesforce, publicerade nyligen en klar och tydlig artikel om hur programvaruföretaget hanterar pandemin och vilka planer som finns för de anställda när den är över.

Salesforce anammar det nya normala med distansarbete efter pandemin, samtidigt som man tillgodoser medarbetarnas behov av att samverka och vårda de så viktiga mötena och relationerna öga mot öga.

En titt inuti Salesforces ombyggda kontorsutrymme, med maximal plats för samarbete. Källa: Salesforce

För att åstadkomma detta kommer företagets lokaler efter pandemin – däribland huvudkontoret i San Francisco, Salesforce Tower – att fungera mer som möteshubb, fullt utrustade för att hålla möten mellan de medarbetare som väljer att jobba på kontoret och de som loggar in från en annan plats. Företaget planerar att dra ner på sin kontorsyta samtidigt som man tillhandahåller en mer stabil infrastruktur för de medarbetare som förblir helt fjärranslutna.

Salesforce planerar att erbjuda privata kontor för personal som arbetar i känsliga roller eller har särskilda infrastrukturbehov. Enligt en nyligen publicerad artikel i Wall Street Journal kommer det kvarvarande kontorsutrymmet dock att vara riktat till en arbetsstyrka som främst bedriver sin verksamhet från egna hemmakontor, och som bara kommer till företagets kontor för specifika möten eller samarbeten.

Ännu en titt inuti Salesforces samarbetsinriktade kontor, som företagets mestadels fjärranslutna arbetsstyrka kan använda då och då för viktiga personliga möten. Källa: Salesforce

Presentationsbilder av hur Salesforce-anläggningen utformas efter pandemin visar samarbetsbaserade lokaler med öppna konferensutrymmen, mötesplatser i kaféstil och privata bås. Arbetsplatserna har betoning på social distansering och möjligheten att upprätthålla en ren kontorsmiljö. Bland utrymmena för fokuserat arbete finns privata bås utmed en vägg och mitt emot dem en större, öppen mötesplats för samarbete.

Amazon: medarbetarna kallas tillbaka för viktiga personliga möten och samspel

Jeff Bezos’ tillkännagivande att han skulle avgå som CEO för Amazon överskuggade de häpnadsväckande ritningar som företaget kort därefter släppte över sitt ”HQ2” – ett fantastiskt företagscampus i Arlington, Virginia, inte långt från Washington, D.C. Onlinehandlaren planerar att bryta mark där under det närmaste året.

Amazon har bekräftat sina planer på att återgå till arbete med fysisk närvaro efter pandemin, och företagets enorma investering i kontorsutrymme – däribland Virginia-anläggningen för 2,5 miljarder dollar eller drygt 21 miljarder kronor – visar varför.

Även om Amazon vidhåller att vissa av företagets medarbetare kommer att arbeta på distans för HQ2 med sig en ny trend av överväganden för välbefinnande och gemenskap för personal som är närvarande på plats. Projektet på 260 000 kvadratmeter, som företaget säger kommer att öppna under de närmaste åren, består av tre kontorsbyggnader som till hundra procent drivs med förnybar energi. I utomhusutrymmen som kommer att vara öppna för allmänheten planerar man bondemarknader, utomhusföreställningar och annan underhållning.

Den mest iögonfallande byggnaden kallas ”Helix”. Den är inspirerad av människans koppling till naturen, och ska innehålla alternativa arbetsytor som Amazons anställda kan använda för möten eller för att helt enkelt komma bort från skrivbordet en stund. Två gångvägar som snirklar sig fram till byggnadens topp ska planteras med inhemska växter från Blue Ridge Mountains.

Amazons ritningar visar inte bara en tydlig avvikelse från gårdagens kontorsbås och teknikföretagens traditionella kontorslandskap. De belyser också det faktum att medarbetarnas mentala och fysiska hälsa spelar en betydande roll för företagets produktivitet och framgång.

Bygga för framtiden

Oavsett om du är som Salesforce, och planerar för en mestadels fjärransluten framtid med fokus på att skapa utrymmen för möten och tillfälliga samarbeten, eller som Amazon, och siktar på att få tillbaka större delen av arbetsstyrkan till fantastiska, toppmoderna lokaler, tycks kontoren efter pandemin kunna medföra unika möjligheter för de entreprenörer som ska bygga dem.

Är ditt kontor designat för god hälsa?