Få inblick i infrastrukturprojektet som är utformat för att skydda nedre Manhattan från klimatförändringar

East Side Coastal Resiliency Project syftar till att skydda en del av Amerikas mest folkrika stad från potentiella översvämningar, orsakade av stigande havsnivåer

I takt med att världen blir allt mer påverkad av konsekvenserna av ett oberäkneligt klimat har byggexperter uppmanats att utveckla lösningar som kan stå emot påverkan av extrema väderfenomen.

Världen över, både inom den offentliga och privata sektorn arbetar byggexperter med att skapa den infrastruktur som behövs för att klara stigande havsnivåer, mer dramatiska temperaturer och andra konsekvenser av ett föränderligt klimat.

Den här oron är stor i New York där det ökade antalet översvämningar har orsakat betydande ekonomiska störningar. Det kommer dessutom bara att bli allt vanligare i takt med att havsnivån stiger. För att möta utmaningen har staden inlett East Side Coastal Resiliency Project (ESCR) som är ett ambitiöst åtagande som är utformat för att skydda staden från översvämningar i många år framöver.

En lösning på stigande tidvatten

Enligt Ian Michaels, verkställande direktör för offentlig information på ESCR, fungerade orkanen Sandy som katalysator för en designtävling som lanserade det ambitiösa projektet.

“Tävlingen kallades Rebuild by Design och det vinnande bidraget var en plan att bygga översvämningsskydd i form av ett U från Midtown Manhattan på West Side ner runt öns södra spets och därefter tillbaka upp till Midtown Manhattan på East Side,” säger Ian.

Eftersom den ambitiösa designen var för stor för att byggas på en gång delades den så kallade “Big U” upp i flera olika projekt, varav det första blev ESCR som täcker Lower East Side på Manhattan som är det lägst liggande området på ön.

”Projektet består av ett 4 km långt system av vallar, flodväggar, upphöjd mark och portar”, säger Ian. ”Vi har 18 rörliga dammluckor som utgör en barriär mot kustöversvämningar och stormfloder. Dessutom förbättrar vi stormavloppssystemet inom det skyddade området så att vi inte får ansamlingar av regn eller annan nederbörd.”

Även om det hanteras i mindre sektioner så är projektet fortfarande tillräckligt stort för att behöva delas upp i två regioner vid East 15th Street. Regionerna hanteras var sitt dedikerat team. ”Inom båda områdena har vi en entreprenör, en huvud-GC [general contractor] och vi anlitar även ett REI-företag som utför det mesta av den dagliga tillsynsverksamheten. För ett sådant här jobb har man även en miljon underentreprenörer och besiktningsföretag,” säger Ian.

NYC Department of Design and Construction har en byggledningsroll och övervakar komplexiteten i projektet.

Med fokus på samhällen

Även om det primära målet för ESCR är att skydda staden från översvämningar, säger Ian att staden prioriterade att se till att projektet skapar utrymmen för rekreation och lek och gynnar det omgivande samhället.

”Vi bygger i många låginkomstområden som tyvärr inte har så många bra rekreationsmöjligheter”, säger Ian. ”Det finns fem parker och lekplatser längs den 4 km långa sträckan i Lower Manhattan där vi bygger och vi uppgraderar alla fem.”

”Vi försöker även öka rekreationsmöjligheterna för människor som bor nära vattnet. Det har krävts mycket planering för att implementera ett flexibelt barriär- och översvämningskontrollsystem utan att hindra människors tillgång till områdena vid vattnet och göra dess parker mer användbara.

Som ett exempel beskriver Ian East River Park, ett rekreationsområde som skulle ha översvämmats med den ursprungliga designen – tills en kreativ teknisk lösning räddade situationen.

”Istället för att bygga en flodvägg längst med parkens västra kant och nivåutjämna parken upp till flodväggen bestämde vi oss för att placera flodväggen tvärs genom parken och höja hela parken på båda sidor så att flodväggen knappt syns,” säger Ian.

Parken kommer att höjas cirka 2,5-3 meter över sin nuvarande höjd för att ge plats åt väggen. ”Det betyder att East River Park kommer att byggas om helt,” säger Ian. ”Vi passar på att göra om parken och även förbättra tillgängligheten.”

Teknik för framtiden

Under utformningen av ESCR berättade Ian att stadsingenjörer var tvungna att bestämma vilka klimatutmaningar New York kommer att möta under en lång tidsperiod och planera bortom den omedelbara framtiden. Hur bestämde de hur högt de skulle bygga muren?

”New York har sin egen grupp som kallas New York City Panel on Climate Change”, förklarar Ian. ”Muren byggdes enligt en 100-årig stormstandard, enligt panelens plan. Den har även byggts på ett sätt som gör att vi kan lägga till ytterligare en halvmeter i framtiden om vi skulle behöva.”

ESCR:s kostnad på 1,5 miljarder dollar kan verka betydande men detta framtidssäkrande arbete gör att investeringen är värd det, säger Ian. ”Se bara på den enorma skada som orkanen Sandy orsakade NYCHA-bostäder, företag och privata bostäder – det kostade än en och en halv miljard dollar”, säger han.

Chicagos Tunnel and Reservoir Plan

Vad kan ingenjörer göra för att sträva mot teknik med nettonollutsläpp?