Tips för små till medelstora byggföretag i tuffa ekonomiska tider

Så kan teknologi hjälpa byggföretag att klara svåra tider

Det är utmanande tider för små och medelstora företag i byggbranschen. I en undersökning som gjordes tidigare i år medgav en fjärdedel av dem att deras viktigaste affärsprioritering var att överleva.

Stigande energipriser och högre inflation i kombination med brist på arbetskraft är ett stort problem, och det är inte förvånande att ett ökande antal småföretag säger att de just nu inte prioriterar tillväxt. Det här är något vi tog upp tidigare i år i samband med rädslan för en hotande lågkonjunktur.

Allt det här bidrar till en utmanande situationen, särskilt i kombination med de dagliga uppgifterna för små och medelstora företag; kassaflöden, tät kommunikation med leverantörer, leveranskedjor och kunder samt leverans av projekt i tid och inom budget.

Minska påfrestningarna

Ny byggteknologi kan vara avgörande när det gäller att minska en del av de här påfrestningarna. Det första steget är att identifiera problemen och var de finns. Utveckla sedan en digital transformationsstrategi för att hantera dem. (Vår serie om implementering av teknologi kan hjälpa till med det.)

Det finns även ny vägledning hos EU-kommissionen som har publicerat en strategihandbok med en färdplan för införandet av digital teknologi. Handboken fokuserar på att förbättra affärsaspekter som minskade driftskostnader, förbättrad kvalitet och ökad effektivitet. Man föreslår att små och medelstora företag inom byggbranschen ska ställa sig några viktiga frågor:

  • Inom vilka aktiviteter vill ni genomföra en digital transformation?
  • Vilka påverkas? Hur påverkas kunder, medarbetare och andra målgrupper av transformationen?
  • Vad är det för tidshorisont? När vill ni genomföra en digital transformation av aktiviteterna?
  • Vem är ansvarig för vilka aktiviteter?
  • Hur vill ni implementera det här? Vilka åtgärder behöver vidtas?
  • Vilka är era resultatmätvärden som kan användas för att bevaka utvecklingen av den digitala transformationen?

Handboken föreslår mål på kort, medellång och lång sikt för digitalisering av små och medelstora byggföretag. Den tar även upp olika programvarulösningar och mobila applikationer som finns tillgängliga.

Samarbete inom byggbranschen

En av de främsta rekommendationerna är att börja med verktyg som främjar kommunikation och samarbete.

Här kan en programvara som Bluebeam göra stor skillnad. Cirka 82% av de 50 största ingenjörsföretagen och 82% av de 50 största byggföretagen i Storbritannien använder Bluebeam. Programvaran är ett ovärderligt verktyg som gör att dokument och ritningar för projekt kan förvaras centralt i molnet. Det gör att teamen alltid på ett säkert sätt kan komma åt, granska och redigera nya uppdateringar på webben eller iOS-enheter. Samarbete inom byggverksamheten är viktigt för att små och medelstora byggföretag ska kunna anpassa sig till dagliga förändringar. De kan hålla sig uppdaterade med viktiga dokument och samarbeta effektivt i olika projekt.

Bluebeams programvara för digitalt samarbete inom byggbranschen gör det enklare att dela dokument. Medarbetare kan samarbeta i realtid från flera olika platser och koppla samman hela leveranskedjor med kunderna. Projekt kan slutföras snabbare och man kan hålla ett öga på krav och eventuella ändringar av ritningar eller annan dokumentation under hela leveransfasen.

Med samordnade och automatiserade processer i er strategi för digital transformation ökar företagets konkurrenskraft och leveranserna effektiviseras. Klicka här för att ta reda på hur Bluebeam kan hjälpa till med processen.

Ta reda på hur Bluebeam kan hjälpa dig