Att anpassa sig till arbete på distans

Från att använda digital teknik till att införa nya policyer – så här anpassar sig några företag inom byggbranschen till ett nytt sätt att arbeta under en global pandemi.

Rekommendationen att hålla sig hemma fortsätter att gälla världen över i kampen mot spridningen av covid-19. Samtidigt tvingas företag inom alla branscher, även byggbranschen, att anpassa sig till en ny vardag med ett nätverk av anställda som nu arbetar mestadels hemifrån.

Distansarbetare inom alla branscher står inför liknande utmaningar, som att bibehålla ett regelbundet arbetsschema, hjälpa barnen med skolarbete på distans och ta hand om övriga familjemedlemmar. Men eftersom byggbranschen betraktas som en ”samhällsviktig verksamhet” möter flera byggföretag den unika utmaningen att arbeta med projekt och kommunicera med kollegor som finns utspridda på både hemmakontor och byggarbetsplatser.

Här berättar vi om hur dessa företag anpassar sig till covid-19-pandemin.

Använda digital infrastruktur

Vissa företag har kunnat övergå till en kultur där man arbetar hemifrån med hjälp av befintlig teknisk infrastruktur.

På väg- och anläggningsföretaget AIT Bridges i Brewer, Maine beskriver Timothy Kenerson, Senior Design Engineer, övergången till att arbeta hemifrån på distans som relativt stressfri. ”Som tur var hade vårt företag redan en digital infrastruktur på plats för att kunna arbeta på distans om någonting sådant här skulle hända”, säger Kenerson. ”Tack vare denna framförhållning kunde vi gå över till att arbeta hemifrån ganska fort, och ändå upprätthålla samma nivå av tillförlitlig service.”

Construction Firms Adjusting Remote Work
Timothy Kenerson på AIT Bridges hemmakontor.

För 3Diligents CEO Cullen Hilkene (på rubrikbilden) har övergången till distansarbete inneburit en möjlighet för företaget, som sysslar med tillverkningsprogram, att öka sin användning av teknik för onlinekommunikation. ”Vi har ökat vår användning av videokonferensverktyg för att hålla kontakten med vårt team och även med våra leverantörs- och kundpartner”, säger Hilkene. ”Vi har också kunnat spåra var leverantörer har stängt på grund av reglerna om att stanna hemma och använda vårt team och vår programvara för att anpassa oss dynamiskt.”

Hilkene berättar att företaget, som ligger i El Segundo i Kalifornien, inte bara har flyttat mer av verksamheten online utan också använt digital teknik för att hantera vissa av de utmaningar som covid-19-pandemin har fört med sig. Till exempel har man hjälpt kunderna att flytta sin verksamhet online genom att erbjuda kostnadsfri tillgång till en provversion av företagets programvara för verkstadsledning. Man har också hållit interna samtal om vad man skulle kunna göra för att hjälpa till att lösa bristen på personlig skyddsutrustning för vårdpersonal.

Nya utmaningar, nya policyer

Att arbeta hemifrån kanske kommer att vara det ”nya normala” under en överskådlig framtid. Många företag svarar med nya policyer som hjälper medarbetare att skapa balans mellan arbete och unika personliga utmaningar som att en partner förlorar jobbet eller att barn måste undervisas i hemmet.

För PCL Construction ligger betoningen på att hålla de anställda friska och erbjuda hjälp när det behövs.

”I en situation som förändras från den ena dagen till den andra övervakar vi kontinuerligt utvecklingen och anpassar vår beredskap för att bidra till att plana ut kurvan”, säger företagets talesperson Shane Jones. Företaget följer myndighetsregler och rekommendationer från amerikanska folkhälsomyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) samt Världshälsoorganisationen (WHO). Det innebär att man har bett de anställda att arbeta på distans om det går, ställt in alla affärsresor och fysiska möten samt hjälpt medarbetarna med samarbetsteknik.

Construction Firms Adjusting Remote Work
Polysolars CEO Hamish Watsons hemmakontor.

Företaget, som är baserat i Edmonton, Kanada, uppmuntrar också alla sina anställda i USA och Kanada att använda Employee Assistance Program (EAP) för att få hjälp med att klara av livspusslet med arbete och privatliv.

PCL har arbetat för att få ner antalet anställda på sina byggarbetsplatser genom att schemalägga raster och luncher utspritt, införa social distansering och stärka hygien- och säkerhetsrutinerna, säger Jones. Förutom de här riskåtgärderna har PCL även infört nya policyer som hjälper de anställda att hantera krisen.

Man har till exempel inrättat en kommitté för pandemiåtgärder som träffas dagligen för att anpassa företagets löpande hantering av virushotet. Jones berättar att företaget även donerar N95-andningsskydd till lokala hälsovårdsmyndigheter.

För Polysolar, ett brittiskt företag inom förnybar energi, har övergången till att arbeta hemifrån inte varit helt bekymmersfri. ”Vi blev hemskickade”, säger företagets CEO Hamish Watson, ”och som många andra tänkte vi inte på att ta med oss alla saker. Nu kan vi inte komma in igen på grund av smittorisken. Som tur är arbetar vi ändå mestadels på bärbara datorer.”

Som en del av anpassningen till den nya arbetsmiljön har Polysolar också behövt tillgodose sina kunders förändrade behov och arbetsvillkor.

”Våra kommersiella och privata kunder har till stor del stängt, men inte våra kunder inom den offentliga sektorn”, säger Watson. Deras verksamhet betraktas som samhällsviktig, och vi fortsätter att bidra till den. Vi har dock fått problem med att komma åt våra lager. Vissa tjänster och komponenter är svåra att komma åt just nu. Men vi är fortfarande igång.”