Värdet av att lära ut teknik på hantverksutbildningar

När det gäller att lära sig och använda byggnadsteknik finns ofta ett glapp mellan klassrummet och det verkliga livet.

Alla lärare vet att elever lär sig på olika sätt. En del kan lära sig genom att läsa en bok medan vissa behöver bilder och diagram och andra inte kan komma ihåg någonting av en lektion om de inte får ett verktyg i händerna att använda själva.

När det gäller att lära sig och använda byggnadsteknik finns ofta ett glapp mellan klassrummet och det verkliga livet. Äldre och mer erfarna branschproffs kanske inte ser några fördelar med att använda ny teknik när de redan har beprövade metoder som fungerar. De yngre som är mer tekniskt kunniga kanske inte förstår hur de ska kommunicera fördelarna med den teknik som de tar för given.

Tekniken i centrum för undervisning

Daniel Ronda är läroplanssamordnare och huvudinstruktör i teknik vid Pacific Northwest Carpenter’s Institute (PNCI) i Portland, Oregon, där han undervisar om Bluebeam Revu.

På frågan om hur han gör för att lära ut byggnadsteknik till unga svarar Daniel att det har blivit mycket viktigt att tekniken står i centrum för undervisningen. ”Det handlar inte bara om ifall man kan sätta ihop någonting eller bygga en byggnad eller bro eller skapa en bra konstruktion”, säger Daniel. Tekniken har förändrat branschen och unga yrkesmänniskor behöver utbildning om den för att bli ”rustade för att ta över som ledare i branschen … det handlar om mer än att bara förstå konstruktion och byggande”, fortsätter Daniel.

Miguel Montaño, som har 10 års erfarenhet som instruktör på PNCI och 33 år som snickare, säger att de yngre som söker sig till branschen fortfarande underskattar vilken stor roll tekniken har. Han berättar att när han besöker jobbmässor och gymnasieskolor tror många av de elever han möter att byggande bara handlar om att ”slå i spik”.

”Vi tar med oss våra robotverktygsstationer och öppnar Navisworks på en minidator så att de kan se och navigera igenom ett projekt. Då säger de att det påminner om ett videospel”, berättar Miguel.

För Miguel är tekniken mycket mer än ett sätt att få ner utskriftskostnaderna eller kommunicera bättre. Tekniken är också ett viktigt sätt att locka till sig blivande kollegor med begränsad erfarenhet av byggbranschen. ”Att vi kan visa dem allt det här, hur vi arbetar med ritningar och med Bluebeam, tror jag verkligen hjälper dem att tänka på ett annat sätt och bli intresserade av byggande. De tänker: ‘Vet du vad? Det här handlar om mycket mer än hammare och spik. Det är faktiskt en riktig karriär’”, säger Miguel.

Walker Lockard arbetar på Polk Mechanical Co. i Texas. Han började som projektledarassistent och växte in i sin nuvarande roll som Applied Technology Specialist. Han har sett vilka utmaningar som kan uppstå när man ska få medarbetare att ta sig an nya metoder eller ny teknik. Walker berättar att hans roll innebär att ”ta reda på vilka verktyg som kan fungera bättre för hantverkare eller hjälpa dem med jobbet”, samtidigt som man undviker ”situationer där en spik ska leta efter en vägg”.

Digitala arbetsflöden

En av Walkers första uppgifter som teknikspecialist var att leda ett team chefer i arbetet med att utveckla och standardisera Polks digitala arbetsflöde inom Bluebeam Revu. Teamet identifierade smärtpunkterna, vilket blev en viktig lektion för Walker i hur man lär ut teknik till byggexperter. För att cheferna ska vara villiga att anamma en ny teknik eller process måste de kunna se ”mer konsekventa produkter av hög kvalitet”, säger Walker.

Lockard understryker att inställningen till teknik skiljer sig mellan yngre och äldre arbetare. Särskilt i mindre företag, där tillämpningen av ny teknik inte är så högt prioriterad, menar Walker att yngre arbetare som vet hur värdefull tekniken är för ett arbetsflöde anpassar sina argument till olika personer.

En ägare och VD kanske kan övertalas att anta ny teknik om det kan bidra till högre vinst för företaget. En 60-årig mekaniker kanske behöver mer personligt anpassade argument som visar hur ett nytt verktyg kan hjälpa honom eller henne att utföra sina dagliga uppgifter. Walker betonar också att unga människor förväntar sig att använda teknik i arbetet, så för att locka till sig yngre branschproffs måste små och medelstora företag vara öppna för det värde som tekniken för med sig.

Det finns förstås alltid mer att lära sig inom byggande, och nya tekniker och metoder dyker ständigt upp. Även om byggbranschens framtid i allt högre grad drivs av teknik vilar den fortfarande på människor som vet hur de ska samarbeta med varandra.

Lärlingar som kommer med nya färdigheter och idéer måste fortfarande lära sig yrket av dem som har mer erfarenhet, medan de äldre branschproffsen också kan lära sig av sina tekniskt kunniga kollegor.