Vilka färdigheter kommer att krävas i nästa generations byggbransch?

Från 3D-intelligens till AI, leveranskedjor och APD-planering: de här färdigheterna, och många fler, måste morgondagens byggnadsarbetare vara utrustade med för att lyckas i branschen

Det var runt 1996 som jag började i byggbranschen. OS i Atlanta, Bill Clintons nyval som president och USA:s första Major League-match i fotboll var några andra viktiga händelser det året. När jag ser tillbaka känns det som om det var en hel livstid sedan. Så mycket har hänt sedan dess – inte bara politiskt och kulturellt, utan även i fråga om teknologisk utveckling, såväl i det bredare samhället som när det gäller att planera, genomföra och leda byggprojekt.

När jag gick på high school valde jag en maskinskrivningskurs eftersom jag behövde fylla en halv termin där den andra halvan upptogs av en kurs i hälsa. Kanske borde jag ha valt mekanik eller bilteknik, men jag antar att jag helt enkelt inte ville smutsa ner händerna. Maskinskrivning verkade ganska irrelevant för mig just då. Jag kommer ihåg att jag tänkte: ”När skulle jag behöva skriva på maskin? Sådant kan andra göra åt en.” Jag trodde att kursen skulle vara hur enkel som helst. Jag tänkte inte på framtiden.

Jag är verkligen glad att jag gick den där maskinskrivningskursen, för mindre än ett årtionde senare skulle jag behöva ägna otaliga timmar åt att skriva på maskin. Jag fick jobba med databaser, skriva dokument, göra presentationsbilder och kalkylblad för att kommunicera idéer med fingrarna medan jag skapade anbud, skrev avtal, beräknade kostnader och löste problem i byggprojekt.

Det här får mig att fundera över vilka färdigheter som kommer att vara relevanta i framtidens byggbransch. Vilka kurser förbises av dagens studenter – så som jag gjorde med maskinskrivningen – men kommer att behövas i branschen under kommande årtionden? Hur ser framtidens byggarbetsplats ut? Vilka viktiga kompetenser kommer att ge dig ett försprång i den världen?

3D-intelligens

Den första färdigheten för nästa generation som jag kommer att tänka på är virtuell 3D-intelligens – förmågan att föreställa sig och förstå koncept genom digitala modeller. För en generation sedan behövde man som förberedelse för ett liv i byggbranschen lära sig hur man läser ritningar: hur man tolkar punkterna, linjerna och bågarna i en uppsättning ritningar och använder den förståelsen för att genomföra ett byggprojekt. Jag förutspår att i framtiden kommer förmågan att fungera i en virtuell 3D-värld att vara avgörande. Inte bara för de som skapar och samordnar modellerna, utan även för de som utför själva arbetet på kontor och byggarbetsplatser. Alla de där verklighetstrogna 3D-videospelen som ungdomarna håller på med är kanske relevanta för framtiden trots allt.

Datorprogrammering/programvaruintegrering

Ett område som kanske inte verkar helt självklart är färdigheter i datorprogrammering och integrering mellan olika program med hjälp av API:er (Application Programming Interface). Det är de här mekanismerna som gör att två programvarukomponenter kan kommunicera med varandra. Det kanske känns som en rak motsats till de färdigheter som krävs för att leda ett byggprojekt. Men det finns många lösningar för specifika uppgifter i byggbranschen som yrkesproffs i början av sin karriär kan använda genom att ”hacka ihop” integrerade lösningar för att lösa problem och komma åt data.

På samma sätt som min generation gynnades av att vara duktiga på kalkylblad och databasorienterad programvara, kommer morgondagens byggproffs att behöva vara duktiga på koncept som gäller artificiell intelligens och maskininlärning. Även om de här innovativa teknikerna till stor del har framställts som robotar som kommer att ta över människors jobb, ser jag inte att det kommer att hända. Istället är det mycket mer troligt att någonting som artificiell intelligens (AI) används som komplement till människans uppfinningsrikedom, snarare än att ersätta den.

Man kan tänka sig AI som en typ av teknologi som automatiserar och effektiviserar repetitiva och enformiga uppgifter, så att byggnadsarbetarna kan ägna mer tid åt komplext och högeffektivt arbete.

De flesta system för beslutsstöd i byggbranschen idag bygger på statiska instrumentpaneler och bestämda formler för att förstå förändringar på vägen och hur de kommer att påverka kostnader och tidsåtgång. AI och liknande teknologi har dock blivit vardagsmat i många sammanhang. Till exempel använder vi AI utan att inse det när vi låser upp våra telefoner med ansiktsigenkänning och ber våra röstassistenter att lägga till något på veckans inköpslista. De som förstår hur man utnyttjar AI-koncept för att automatisera affärsprocesser och beslutsstöd kommer att kunna ägna mer tid åt att bygga och mindre tid åt att samla in och tolka data.

Leveranskedjor

Att förstå leveranskedjor är ytterligare en färdighet som jag förutspår kommer att vara viktig för framtidens byggexperter. Förflyttningen av byggmaterial är oerhört komplex. Man kan säga att varje projekt har sin egen unika leveranskedja för att anskaffa arbetskraft, utrustning och byggmaterial.

Men som covid-19-pandemin visade kan leveranskedjorna vara sårbara när de går sönder, vilket ökar riskerna i ett byggprojekt. Det har medfört att ledare i byggbranschen försökt att få branschens leveranskedjor att efterlikna dem i tillverkningsbranschen, där material och till och med delar av byggnader monteras i en fabrik innan de transporteras till en byggarbetsplats för slutplacering.

Att förstå den här föränderliga leveranskedjan och dess tillverkningsliknande komponenter kommer att vara avgörande för nästa generations byggnadsarbetare.

APD-planering

Den sista färdigheten som jag tror kommer att vara avgörande för morgondagens byggexperter är APD-planering. Precis som leveranskedjorna i branschen har blivit mer komplexa på senare tid, har även den logistik som gör en byggarbetsplats produktiv och ett projekt lyckat för ägare och investerare blivit det.

Att hantera APD-planering är en färdighet som redan är – och kommer att fortsätta vara – central för branschens framtida framgång. Dålig APD-planering kan leda till en väldigt många problem, till exempel byggavfall och andra risker som kan inkräkta på schemat och i slutändan på ett projekts lönsamhet.

Dessutom har framväxande teknologier, som virtuell och förstärkt verklighet och andra metaversum-liknande miljöer, redan börjat användas på lovande sätt i APD-planeringen inför ett byggprojekt. Det betyder att det är ännu en färdighet som framtidens ledare i byggbranschen behöver skaffa sig för att lyckas.

Mot framtiden

Naturligtvis kan ingen av de här färdigheterna ersätta en grundlig och genomgående förståelse av hur det går till att bygga något, och vilka fysiska egenskaper som olika material har. Förutom att lära sig de här förmodligen banbrytande färdigheterna rekommenderar jag alla framtida byggare att skaffa sig praktisk erfarenhet av att bygga. Man kan börja med Habitat for Humanity eller någon annan volontärdriven organisation. Vilka andra färdigheter tror du kommer att vara viktiga för nästa generations byggproffs? En sak är säker: byggbranschen kommer att bli mycket mer digital och teknologiskt integrerad än den är idag, och innovationerna kommer att ske allt snabbare med tiden.

Matt Wheelis är Senior Vice President of Strategy för Build & Construct-avdelningen på Bluebeams moderbolag Nemetschek Group.

Högre räntenivåer och byggverksamhet

Så komplicerar räntehöjningarna entreprenörernas planer.