Metaversum kommer till byggbranschen

Entreprenörer tar allt oftare hjälp av virtuella miljöer i förstudiefasen av sina projekt. När en allt större del av samhället anammar det så kallade metaversum lär användningen av teknologin i byggbranschen också öka.

Är metaversum på väg in i byggbranschen? Eller är det redan här?

Enligt många – i synnerhet Facebook-grundaren Mark Zuckerberg – är det troligt att allt fler människors liv i framtiden kommer att utspela sig i virtuella miljöer. I byggbranschen är det kanske redan verklighet.

Det har blivit allt mer populärt att använda sig av virtuella miljöer för att konstruera och visualisera byggnader innan de byggs i den fysiska världen. Och det här branschsegmentet, som förvisso befinner sig på ett relativt tidigt stadium, har utvecklats enormt. Enligt experterna kommer det att hjälpa entreprenörer att bygga långt in i framtiden. Med metaversum-liknande miljöer som virtuell och förstärkt verklighet kommer entreprenörerna att investera mer i teknologin under kommande år.

Designa i realtid

Det är visserligen inte troligt att virtuell verklighet helt kommer att ersätta 2D-modeller och andra konventionella standarder för byggdesign, men teknologin har gjort det enklare för entreprenörer att förklara sina designbeslut för kunderna innan de bryter mark i ett nytt projekt.

Edward M. Charney ägar ProSource Takeoffs & Estimating LLC, ett företag som arbetar med mängdavtagning och beräkning. Han menar att den här teknologin redan har förändrat byggprocessen för alltid.

”Byggare har alltid arbetat med förslagshandlingar, konceptritningar och till och med modeller av byggnader för att avgöra hur slutprodukten kommer att se ut på den faktiska platsen”, säger Edward. ”Byggaren visste att det var möjligt att konstruera en viss byggnad, men kunde aldrig vara helt säker på om den verkligen borde byggas på just den platsen. Tack vare utvecklingen av virtuella miljöer kan byggaren nu placera byggnaden på exakt rätt plats, rita om olika detaljer i realtid och fördjupa sig inte bara i själva processen utan även i att designa byggnaden så som den kommer att se ut när den är klar.”

Edward tillägger att eftersom en virtuell arbetsplats inte är begränsad till ett fysiskt utrymme eller geografiskt område, kan designers och byggare ansluta sig via ett privat nätverk eller internet och samarbeta med varandra via telefon, videokonferenser, molnprogram och en mängd andra alternativ. 

”De här framstegen inom kommunikation och dokumentdelning möjliggör obegränsad kommunikation och utbyte av idéer från ett team som är utspritt över hela landet eller hela världen”, säger han. ”De här virtuella miljöerna möjliggör omedelbara ändringar av planer eller ritningar i en integrerad miljö.” 

Matt DiBara är grundare av The Contractor Consultants och tillhör den fjärde generationen av ett murarföretag som har byggts upp av invandrare från Italien. Han säger att byggare länge har försökt planera byggprojekt på det här sättet, men att det är först nu som de har tillgång till den teknologi som behövs. 

Enligt Matt började det med att allting skissades för hand, och sedan skapade entreprenörerna fysiska 3D-modeller. Modellerna var vanligtvis 3D-modeller av gips eller papper. ”Man använde kartongpapper, helt enkelt. Sedan kom byggnadsinformationsmodellering eller BIM, och samtidigt 3D-utskrifter”, säger Matt. ”Men det som verkligen gör det här kostnadseffektivt och användbart är de virtuella miljöerna. De har utvecklats från de gammaldags modeller av en stad eller ett höghus som man till exempel kan se på museum.”

Tidigare tog byggare med sig sina 3D-modeller och presenterade dem för investerarna. Matt tillägger att de nu arbetar praktiskt med att ta med sig byggnadsinformationsmodellering och 3D-utskrifter till den virtuella sidan – något som hjälper entreprenörer att bygga på två olika sätt.

Viktiga storleksförhållanden

För det första hjälper det entreprenörerna att förstå arbetets olika faser, och de invecklade sambanden mellan olika saker. När man använder teknologi på det sättet kan man undvika många mänskliga fel. ”Man kan bättre förstå var rörgenomföringar och dörrar behöver sitta”, förklarar Matt. ”Man kan förstå något som jag skulle hävda är det viktigaste, nämligen storleksförhållandena. En av de svåraste sakerna att förstå är hur stort något är i förhållande till något annat.”

För det andra ger teknologin entreprenörerna möjlighet att felsöka problem i förväg. De här virtuella genomgångarna är viktiga: Är dörrarna för stora i förhållande till tak eller fönster? Fungerar arbetsytorna och flödet mellan vitvaror och matplats? Man måste tänka på form och funktion, och även på storleksförhållandet. Enligt Matt har den här teknologin varit till hjälp för entreprenörerna, som kan samlas och förstå projektet mycket bättre, medan designers kan designa enligt rätt storleksförhållanden.

”Att titta på en uppsättning 3D-planer är bra, men när man som entreprenör gör en virtuell genomgång kan man titta och säga: ’Okej, här sitter eluttaget, här ska sladden dras, här sitter det här’. Man kan se projektet framför sig.”

Det var den stora fördelen med BIM, som vann mark eftersom man kunde få med sig alla entreprenörer och ha en faktisk modell, till exempel för VVS, förklarar Matt. Man kunde modellera var allt skulle sitta, och varje hantverkare kunde titta på den visuella modellen i BIM och identifiera överlappningar eller problem mycket bättre.

”Det gjorde att man kunde bygga projektet mentalt som om det stod färdigt framför en, och felsöka det”, säger Matt. ”Att BIM blev så framgångsrikt berodde för det första på storleksförhållandena och för det andra på möjligheten att felsöka problem innan de uppstår. Det gäller för varje del av projektet. Entreprenörer får generellt en mycket bättre uppfattning av projektet innan de bygger det.” 

Strategi för processförbättring

Därför är implementering av ny byggteknologi ett maraton, inte en sprint.