Gröna tak förvandlar parkeringsgarage till torg och parker

Utvecklingen av Columbus Commons är ett utmärkt exempel på hur kostsamma gröna tak i kombination med publika ytor maximerar värdet.

Illustration av Lil Chan

Gröna tak ger väsentliga miljömässiga fördelar tack vare den vegetation, vattenavledning och bevattning de medför. De är bra på att absorbera skyfall för att förhindra översvämningar och vattenföroreningar. De buffrar temperaturen i de underliggande byggnaderna, vilket ger lägre energikostnader. De bryter upp värmeöar i massiva områden av betong och asfalt i städer. De erbjuder till och med livsmiljöer för fåglar och pollinatörer.   

Det finns dock en stor nackdel med gröna tak: den initiala kostnaden är mycket högre än för traditionella tak. Den extra kostnaden kan göra att kommuner, universitet och fastighetsutvecklare drar sig för att bygga dem. 

Vissa städer har hittat ett sätt att motivera den högre kostnaden: de designar det gröna taket i anslutning till ett annat viktigt allmännyttigt ändamål.  

Ett utmärkt exempel på den här trenden inom byggande av gröna tak är Columbus Commons i centrum av Columbus, Ohio i USA, som slutfördes 2012. Det här projektet för 20 miljoner dollar innefattar ett underjordiskt parkeringsgarage vars gröna tak är del av en allmän park på ungefär fem tunnland med bekvämligheter och öppen grön yta.

Projektutvecklarna, Columbus Downtown Development Corp. (CDDC) och Capitol South Community Urban Redevelopment Corp. (Capitol South), är båda privata ideella utvecklingsorganisationer. Georgetown Co. stod som utvecklingsansvarig. I teamet för design och byggnation ingick byggledaren Corna-Kokosing, arkitekter från Moody Nolan och landskapsarkitekter från EDGE Group.

Ett före detta köpcentrum 

På platsen fanns tidigare City Center Mall. Det som en gång i tiden var en magnet för besökare och boende i området hade blivit omodernt och sedermera tomt. CDDC och Capitol South startade ett samarbete för att ge nytt liv åt området. 

Under köpcentret fanns ett parkeringsgarage med 650 platser. Eftersom besökare till Center of Science and Industry (COSI) och andra närliggande byggnader behövde ha tillgång till parkering bestämde man sig för att behålla det. 

Den svåraste delen av projektet var att ”riva köpcentret samtidigt som parkeringsgaraget var öppet och i bruk”, säger Jay Boone, medlem av American Institute of Architects (AIA) och anställd på Moody Nolan Architects som var projektledare för Columbus Commons. ”Garaget behövde vara fullt fungerande under ungefär ett och ett halvt år.” 

Greg Briya, också från Moody Nolan, var projektarkitekt. ”En logistisk plan i flera steg togs fram och följdes därefter noga för att kunna hålla vägarna till och från parkeringshuset öppna hela tiden”, säger han. ”Ytterligare avspärrningar och täckta vägar installerades i anslutning till parkeringen.” 

Columbus Commons i Ohio färdigställdes 2012. Projektet, med en ungefärlig budget på 20 miljoner dollar, är ett underjordiskt parkeringsgarage vars gröna tak utgör del av en allmän park på ungefär fem tunnland med bekvämligheter och öppen grön yta.  

”Vi var tvungna att staga upp en stor del av garaget medan vi arbetade”, lägger Greg till. ”Garagets vertikala cirkulation fanns redan på plats, något som påverkade layouten. Det gjorde allt mindre flexibelt. De befintliga utgångstrapporna och luftutsuget som förband flera våningar i det underjordiska parkeringsgaraget måste finnas kvar på sina ursprungliga platser och ledas ut genom parken för att undvika stora kostnader, försenad tidsplan och förlust av parkeringsplatser.”  

”Utmaningen för oss som designteam var att integrera dem i den övergripande parklayouten så att de inte uppfattades som en efterkonstruktion”, fortsätter Greg. ”Att hålla bilar och fotgängare säkra och skyddade under alla projektsteg [var utmanande].” 

Greg berättar att tre tum styv isolering lades till i garagets tak tillsammans med en betongöverföringsplatta på nio tum för att täcka isoleringen. Träden som växte direkt över taket planterades i upphöjda planteringar så att rötterna skulle ha tillräckligt med jord för att växa. De placerades tillsammans med stora planteringsbäddar direkt över garagets befintliga stödpelare. 

När han tänker på hur platsen påverkade projektets design säger Greg: ”Redan i ett mycket tidigt skede stod det klart att vårt designteam ville använda Ohio Theatre-byggnaden som bakgrund till huvudscenen, vilket avgjorde parkens riktning. Närheten gjorde att det gick att skapa en direkt anslutning från scenen till teaterns serviceytor och lastplats. Omgivande gator och gångvägar användes för att skapa anslutningar och öppningar in i parken.” 

Dragplåster för både barn och vuxna 

I parken finns en lekplats och en handsnidad karusell med plats för 20 passagerare. Franklin Park Conservatory designade och sköter de tolv separata trädgårdarna. Där finns bland annat en fjärils- och pollinatorträdgård, en lästrädgård och en prärieträdgård med inhemska växter. Dessutom finns avsedda platser för matförsäljning och bocciabanor, liksom kickball, yoga och filmvisningar. 

I ena änden av parken finns den toppmoderna Columbus Bicentennial Pavilion, en permanent scen för fem miljoner dollar, där man varje år framför många konserter och föreställningar. 

”Utmaningen för oss som designteam var att integrera allt detta i den övergripande parklayouten så att det inte verkade vara en efterkonstruktion. Att hålla bilar och fotgängare säkra och skyddade under alla projektsteg [var utmanande].”

Greg Briya, projektarkitekt, Moody Nolan

Boone säger att Columbus Commons har ”blivit främsta parken i Columbus. Det är den största samlingsplatsen i centrala Columbus, med evenemang året runt. Här anordnas yogakurser, här läggs start och mål för löpartävlingar och här spelas många, många konserter – fast inte i år.” 

Greg håller med. ”Parken har gjort att denna centrala plats har fått tillbaka sin energi”, säger han. 

De återstående tre tunnlanden var avsedda för bostäder och kommersiellt bruk. År 2014 färdigställdes Highpoint On Columbus Commons, en privat projekt värt 50 miljoner dollar som också designats av Moody Nolan. De två sexvåningsbyggnaderna har kommersiella lokaler i nedre plan och lägenheter på de övre våningsplanen. 

Andra stadsprojekt med gröna tak för allmänna utrymmen ovanför underjordiska parkeringsgarage är bland annat Public Square i Nashville, Millennium Park i Chicago, samt Blossom Plaza i Los Angeles. Pomona College och University of California, Berkeley, har idrottsplatser som delvis är gröna tak ovanför parkeringsgarage. 

”Materialet som behövs för att skapa ett grönt tak är dyrare och mer arbetskrävande. De strukturella systemen måste också förstärkas för att klara den ökade vikten. De initiala byggkostnaderna är högre, men överraskande nog kan det jämna ut sig efter hand, eftersom traditionella tak kräver mer underhåll i det långa loppet”, säger Greg. 

Ta en titt på Nordamerikas största levande vägg.