Har byggbranschen äntligen knäckt koden till flexibla arbetsrutiner?

Byggbranschen har legat lite efter när det kommer till teknologi och distansarbete. Men covid-19-pandemin tvingade sektorn att omvärdera hur den arbetar, och nu anammar man nya arbetsmetoder som kan ge produktivitetsvinster och bättre personalhälsa.

Hur har arbetsrutinerna ändrats i byggbranschen?

Med tanke på att byggbranschen historiskt sett är en fysisk och arbetsintensiv bransch är distansarbete inte det första man tänker på.

Branschen har längre varit långsam med att ta till sig nya arbetsrutiner och teknologi. Men pandemin utlöste – eller blev åtminstone en katalysator för – ett efterlängtat skifte i inställningen till byggarbete på distans. 

I det inledande skedet av pandemin i början av 2020 stängdes byggarbetsplatser ner på myndigheternas inrådan. Det fick en världsomspännande påverkan. Beräkningar pekar på att det globala byggandet föll med över 3 % under 2020. I Kina tror man att siffran kan ha legat på mer än 5 %. 

Men även om pandemin lamslog många ekonomier runt om i världen så tvingade den också många branscher att ompröva hur de fungerar och vilka potentiella fördelar det finns med att ha en flexibel arbetspolicy. Byggbranschen var inget undantag, och när aktiviteten långsamt tog fart igen under 2021 blev sektorn mottaglig för förändring. Man byggde vidare på de ändringar som redan börjat implementeras. 

Företag insåg att de kunde leverera mer och bättre arbete på ett effektivare sätt när de använde teknologi, särskilt digitalisering. Det gjorde dem mer öppna för flexibilitet och byggarbete på distans. 

Balansera kommersiella överväganden med flexibilitet i arbetet 

En av utmaningarna med flexibla arbetsrutiner i byggbranschen är uppfattningen att det kan riskera kommersiella prioriteringar som kräver att projekt levereras i tid och inom budget.  

Emma Stewart är medgrundare till Timewise, en konsultbyrå inom flexibelt arbete. Hon anser att de operativa kraven kan begränsa ”försök med mer innovativa tillvägagångssätt för att förbättra arbetsrutiner och välbefinnande, oavsett hur goda ledarnas avsikter är”. 

När Timewise arbetade med byggkoncernen Build UK drev de olika pilotprojekt med fyra ledande entreprenörer – BAM Construct UK, BAM Nuttall, Skanska UK och Willmott Dixon. Syftet med pilotprojekten var att förstå vad flexibelt arbete kan omfatta, hur det kan implementeras, samt dess potentiella fördelar och utmaningar. 

Pilotprojekten visade några intressanta saker som publicerades i rapporten Making Construction A Great Place To Work: Can Flexible Working Help? Antalet personer som höll med om påståendet: ”Mina arbetstider ger mig tid att ta hand om min egen hälsa och välbefinnande” ökade från 48 % till 84 %, samtidigt som många arbetstagare föga förvånande välkomnade möjligheten att tillbringa mer tid hemma med familjen.

Testerna visade att flexibelt arbete inte hindrade möjligheten att leverera i tid. Emma säger: ”Alla pilotprojekt levererades i stort sett i tid och inom budget”.

Hon lyfter fram att en arbetsledare kommenterade: ”Folk är piggare och jobbar snabbare. Om du får betalt för ett tiotimmarsskift vill du att energin ska hålla i tio timmar, men om det finns ett incitament för att få betalt för ett helt skift, fast snabbare, så fokuserar du mer på att få jobbet gjort.”

Vilka teknologier möjliggör distansarbete i byggbranschen?

Flexibelt arbete blir allt populärare vilket går hand i hand med den roll som tekniken spelar i att göra arbetstagare mer produktiva. Tekniken hjälper dem att arbeta säkrare, oftast var de än befinner sig, och det gör även att projekt kan levereras enligt en högre kvalitetsstandard på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Användningen av digital rapportering med programvarusystem som Bluebeam ökar, vilket gör det lättare att jobba på distans. Man har tillgång till planer ute på byggarbetsplatsen, markering av dokument och koll på hur bygget framskrider när som helst på dagen – eller natten, om så behövs.

Användningen av robotteknik, som Boston Dynamics Spot och drönare som gör att man kan undersöka svåråtkomliga platser är en annan stor fördel – de anställda kan bedöma byggarbetsplatsen utan att utsätta sig själva för risker.

Även andra teknologier spelar en stor roll för att möjliggöra större flexibilitet och distansarbete. Maskinvara för virtuell verklighet gör att designers kan ”promenera” genom en byggnad när den fortfarande enbart finns på skissbordet, och digitala tvillingar kan replikera riktiga tillgångar i 3D så att användare kan se hur de presterar utan att ens lämna kontoret.

Att övervinna begränsningar och utmaningar med nya arbetsmetoder

För att de här tillvägagångssätten ska fungera effektivt behöver branschen ändra inställning. Emma på Timewise säger att chefer måste vara beredda på att ändra sina arbetsrutiner när de överväger en policy för flexibelt arbete: ”som att implementera output-baserade scheman, flextider och ge möjlighet för personal att täcka upp för varandra och ta tillbaka obetald övertid”.

Det finns självfallet begränsningar kring flexibelt arbete för de som jobbar på ”frontlinjen”, säger Emma. ”Det kan gälla arbetstider på byggarbetsplatsen, långa restider för att komma till arbetsplatsen, kundförväntningar, olika betalningsmetoder och intressen bland olika anställningsmodeller: direktanställda, egenanställda och kontrakterade arbetstagare.” Det är frågor som måste tillgodoses.

Firmor behöver få hjälp med att skapa en modell som fungerar för dem, säger hon, och noterar att roller som ska bli flexibla behöver utformas så att personalen kan arbeta bekvämt inom ramen för de nya ändringarna.

Det finns, enligt en studie som utförts av forskare vid University of Northumbria, Newcastle, ”en allmän aptit på distansarbete på flexibel basis [i byggbranschen] där en blandning av ’platsbaserat’ och ’distansbaserat’ arbete ansågs vara praktiskt”.

Det ”kan potentiellt leda till signifikanta tids- och kostnadsbesparingar, samt högre produktivitet”, sammanfattar studien. De ledande faktorerna som påverkar distansarbetet var tillgängligheten av sammankopplade system ”som möjliggör effektiv kommunikation och digital infrastruktur med automatisering av processer”.

Kommer flexibelt arbete inom byggbranschen att bli det nya normala?

Så hur ser det ut för flexibelt arbete i byggbranschen? När man väger fördelar och nackdelar mot varandra så har företagen som provat på flexibelt arbete uttryckt positiva upplevelser.

Enligt Andrea Singh, verkställande HR-chef på BAM Construct UK, som var en av de fyra firmor som deltog i Timewise pilotprogram, så ger programmet medarbetarna en bättre balans mellan privatliv och arbete, och gör därmed byggbranschen till ett attraktivt karriärval.

”Vår utgångspunkt är nu att flexibilitet är möjligt och önskvärt, och att prioritera en decentraliserad kultur med teambaserat beslutstagande som gör det möjligt att fortsätta stötta våra affärsmål”, säger Andrea.

”Nu är frågan hur vi kan få flexibelt arbete att fungera, och inte längre om det fungerar. Vi har gett våra team ett ramverk med många regler och hinder. Cheferna kan hitta tillvägagångssätt för flexibelt arbetet som fungerar för deras team, kunder och arbeten.”

Metaversum och arkitektur – en ny morgondag?