Så kan Internet of Things (IoT) gynna byggbranschen

Att produktiviteten är en utmaning för byggbranschen är ett välkänt faktum. Utvecklingen av Internet of Things (IoT) – en del av det som brukar kallas den fjärde industriella revolutionen – kan komma att effektivisera branschens processer och resulterande byggnader.

Produktiviteten i byggbranschen släpar efter andra branscher

Byggbranschens relativt låga produktivitet är en alltför välbekant fråga för dem som arbetar i sektorn.

Enligt den brittiska statistikmyndigheten Office for National Statistics (ONS) har byggbranschens genomsnittliga produktivitetsnivå legat konstant under genomsnittet för brittisk industri, och har fram till nyligen ökat långsammare.

Det amerikanska konsultföretaget McKinsey skriver i en rapport att den låga produktiviteten i byggbranschen bland annat beror på bristande projektledning och projektgenomförande, otillräckliga designprocesser och underinvestering i kompetensutveckling, forskning och utveckling samt innovation.

Skulle en mer utbredd användning av innovationer och teknologi kunna förbättra den här långt ifrån tillfredsställande situationen? Det korta svaret på den frågan är ja.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är redan på god väg att revolutionera vårt sätt att designa och leverera byggnader. Samtidigt har andra tekniker, som modulärt byggande och tillverkning på annan plats, potential att både påskynda leveransen och förbättra kvaliteten på den byggda miljön.

Vad är IoT i byggbranschen?

En annan faktor som kommer att bli etablerad och omvandla många aspekter av hur branschen arbetar är ”sakernas internet”, Internet of Things (IoT). IoT är en del av det som många kallar Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, och handlar om anslutningen av de föremål vi använder i arbetet och för andra aktiviteter.

IoT som koncept har funnits i flera år. Det globala teknologiföretaget IBM definierade det 2016 som ”konceptet att ansluta vilken enhet som helst (förutsatt att den har en av-/på-brytare) till internet och till andra anslutna enheter.”

”IoT är ett gigantiskt nätverk av anslutna föremål och människor – som alla samlar in och delar data om hur de används och om sin omgivning”, tillägger IBM.

Oracle menar att IoT ”beskriver nätverket av fysiska föremål – ’saker’ – försedda med inbyggda sensorer, programvara och andra teknologier i syfte att ansluta till och utbyta data med andra enheter och system över internet.”

Sådana enheter kan sträcka sig från vanliga hushållsföremål till sofistikerade industriverktyg.

Men hur kan olika typer av IoT-utrustning och klädesplagg utrustade med sensorer gynna byggbranschen?

Fördelarna med IoT i byggbranschen

Enligt det amerikanska konsultföretaget Blackreach är IoT-lösningar ”mer än bara anslutna enheter”.

I större skala kan användningen av IoT-kompatibel utrustning och andra tillgångar revolutionera hur personalen på en byggarbetsplats arbetar, och kan utföra ”hundratals uppgifter dagligen, snabbt och exakt, utan att kompromissa med kostnadseffektivitet och säkerhet.”

Blackreach lyfter fram hela 14 områden där byggbranschens nuvarande metoder radikalt kan förändras genom IoT. Några exempel är förstärkt verklighet, byggnadsdesign, betonggjutning, prediktivt och förebyggande underhåll samt leverans av miljövänliga byggnader.

Smarta enheter, smarta byggnader

När det gäller hur IoT kan användas inom all slags byggverksamhet kan IoT-aktiverade enheter – sensorer, kameror, platsspårare etc. – vara till stor hjälp för att göra den byggda miljön mer effektiv genom snabbare rapportering, färre fel på plats och möjligheten att leverera ett projekt snabbare och utan att kompromissa med kvaliteten eller säkerheten under byggprocessen.

Leverantörsrelationerna kan stärkas tack vare bättre datainsamling, som innebär att material kan anskaffas och levereras till byggarbetsplatsen på ett mer effektivt sätt. Om ett verktyg utrustas med sensorer kan entreprenören följa verktygets geografiska placering och på så sätt utnyttja utrustningen bättre samt förhindra stöld.

Smart batteriteknologi kan visa när och var ett kraftaggregat senast laddades, och meddela entreprenören om det understiger en viss effektnivå. På så sätt kan operatörens tid kan utnyttjas bättre.

Och med kroppsnära teknik, som rörelsesensorer och andra spårbara verktyg, kan man enklare övervaka personalen i säkerhets- och produktivitetssyfte.

Tillsammans med teknologier för datadelning kommer IoT i byggbranschen inte bara att underlätta den fysiska leveransen av nya projekt, utan också möjliggöra effektivare drift av de färdiga byggnaderna.

Vi ser allt fler ”smarta” byggnader, utrustade med en rad olika sensorer för att ta reda på till exempel hur många personer som befinner sig i ett utrymme eller rum och justera belysning, uppvärmning och kylning därefter.

Convene, ett amerikanskt företag som tillhandahåller lokaler och mötesutrymmen, har två våningar i den nyligen färdigställda kontorsbyggnaden Bishopsgate i London. Företagets lokaler är försedda med inbyggd teknologi av olika slag, bland annat sensorer som känner av hur många personer som vistas i ett område och anpassar luftkonditioneringen därefter.

Förutom på byggarbetsplatsen används IoT-teknologin också i stor utsträckning i hemmet. Hushållen kan använda smartphones för att sätta på teknologiska värmesystem bara genom att trycka på en knapp i en app. Ett annat exempel är internetanslutna porttelefoner, som de boende kan använda för att se och prata med besökare även om de inte är hemma.

En ljus framtid för byggbranschen och IoT

Hur kommer IoT att utnyttjas under de kommande åren? Möjligheterna kommer att öka med tiden, men de kostnadsbesparingar som IoT innebär för byggbranschen kommer helt klart att vara attraktiva för potentiella användare. Beca, ett tekniskt konsultföretag med huvudkontor i Nya Zeeland, hänvisar till forskning som tyder på att IoT bara i Australien kommer att spara 22–29 % av de totala byggkostnaderna, vilket motsvarar 75–96 miljarder AU-dollar (500–700 miljarder kronor) per år.

I en allt mer digital tidsålder kommer insamling och analys av data i slutändan att bli en självklarhet för byggbranschen. Utvecklingen kan gå långsammare än vissa skulle önska, eftersom byggbranschen är så bunden vid traditionella arbetsmetoder. Förutom alla fördelar som IoT i byggbranschen medför kommer man oundvikligen att behöva lösa frågor kring bland annat dataskydd.

Men kunderna vet vad de vill ha. Det kommer ofta att vara deras krav – på att byggnader ska byggas och drivas mer effektivt och med mindre miljöpåverkan, att de ska vara ”smartare” och att de ska svara bättre på de boendes behov – som driver på byggsektorns användning av teknologi.

Och det handlar inte bara om kunderna. Kostnaderna är ett ständigt närvarande problem för utvecklare och entreprenörer, och därmed kommer alla i byggbranschen att behöva anamma IoT, Industry 4.0 och andra digitala metoder som andra sektorer redan har upptäckt och börjat använda som standard.

De ekonomiska problem som många av världens länder står inför påverkar möjligheten att leverera bättre byggprojekt, men kan också leda till att teknologin utvecklas på oförutsedda sätt i hela sektorn.

Läget för artificiell intelligens i byggbranschen