Kan lean construction bli branschens räddning?

De nuvarande ekonomiska villkoren kommer sannolikt att sätta hårdare press på byggbranschen än någonsin. Men många företag väljer att satsa på byggmetoder enligt lean-principen för att erbjuda kunderna större värde, skapa effektivare arbetsflöden och eliminera avfall.

För en kostnadsmedveten sektor som byggbranschen har det alltid varit viktigt att uppnå produktivitetsvinster genom att samarbeta nära med intressenter, minimera avfall, anskaffa material i tid och leverera projekt enligt schema och inom budget. 

Men i svåra tider, när branschens ekonomiska förutsättningar är turbulenta – som är fallet idag – blir sådana mål viktigare än någonsin. 

Byggbranschens produktivitet överträffas regelbundet av andra branscher, och sektorn har länge varit medveten om att den måste lägga i en högre växel genom att anamma modern teknologi och nya arbetssätt. 

Digitala metoder används i allt större utsträckning, men lean construction-strategier vinner också mark. 

Vad är lean construction? 

Lean construction hämtar inspiration från lean manufacturing – en metod som utvecklades i Japan efter andra världskriget, när Toyota introducerade tillverkningssystemet ”just in time”.

Toyota ville skapa ett mer effektivt och mindre slösaktigt sätt att tillverka bilar, med fokus på principer som kallas ”lean”. De principerna omfattar bland annat att identifiera och lära sig av misstag, upptäcka problem tidigt och reagera på dem snabbt, använda effektiva leveranskedjor, minimera avfallet, främja samarbete och undvika att ”överbelasta” system och metoder i hela tillverkningsprocessen. 

Även i byggbranschen började lean-metoderna ta form under efterkrigstiden, när företagen strävade efter att leverera större värde till kunderna genom att bli mer kostnadseffektiva. Vissa menar dock att lean construction uppstod 1993, när IGLC (International Group for Lean Construction) grundades. 

IGLC beskriver sig som ett internationellt nätverk av forskare från såväl den praktiska som den akademiska världen inom arkitektur, ingenjörskonst och byggande. De ”anser att praxis, utbildning och forskning i arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen behöver förnyas radikalt som svar på de globala utmaningar som ligger framför oss”. 

Sedan dess har även andra organisationer tagit sig an frågan. Enligt Lean Construction Institute (LCI) i USA är lean construction ”en metod för projektleverans som bygger på respekt- och relationsorienterad produktionsledning – ett nytt och omdanande sätt att designa och bygga kapitalanläggningar”. 

Principer för lean construction 

LCI föreslår sex principer för lean construction: 

  1. Respektera människor
  2. Optimera hela projektet
  3. Eliminera avfall
  4. Fokusera på processer och flöden
  5. Skapa värde
  6. Förbättra kontinuerligt

Andra föreslår att kundernas behov bör finnas med på varje lista över krav för lean construction, och att kundvärdet bör erbjudas ”utan att kompromissa med kostnader och effektivitet i alla processer”. 

Exempel på lean construction förr och nu 

Lean construction passar väl in i strävan efter att utnyttja moderna byggmetoder. I en artikel med titeln Lean Construction Principles Past and Present—A Business Model Consistency menar Mohammed S. Hashem M. Mehany från Missouri State University att eftersom leveranshastigheten är inbyggd i konceptet lean construction är “verktyg som modulärt byggande mycket viktiga för att uppnå målet med lean-processerna i fråga om att tillföra värde och eliminera avfall”. 

Leveranshastigheten var verkligen en viktig aspekt för en av världens mest berömda byggnader, som också fungerar som ett av de mest välkända exemplen på något som vi idag kanske skulle kalla för ett lean construction-projekt. 

Det tog bara 20 månader att designa Empire State Building i New York från grunden, röja och förbereda marken, och till sist öppna byggnaden den 1 maj 1931.

I sin artikel från 2014, Analyzing The Empire State Building From The Perspective of Lean Delivery System, belyser Somik Ghosh och Kenneth Robson att många av de metoder som användes av de två entreprenörerna Starrett Bros. och Eken skulle ses som lean construction idag. Det gäller till exempel ”just in time”-designen, detaljarbetet och leveransen av stålkonstruktionerna till var och en av byggnadens 102 våningar. 

Dessutom använde teamet som arbetade med byggnaden arbetsflödestekniker som innebar att entreprenörerna kunde fastställa status för varje del av arbetet, tillägger artikelförfattarna. 

Ett senare exempel på hur lean construction kan påskynda slutförandet av ett projekt – på ett spektakulärt sätt med tanke på den blixtsnabba leveransen – är hotellet T-30 i Changsha i Kina. 

Den 30 våningar höga modulära byggnaden uppfördes på bara 15 dagar, och huvudbyggnaden på bara 46 timmar. 

Införa lean construction-metoder 

Hur gör man då rent praktiskt för att införa lean construction-metoder? Många menar att man bör överträffa kundens krav redan från början. Förståelse för vad en kund värdesätter och ta det till sig, och att förstå varför ett visst projekt ska byggas, är något som kan bli en del av leveransstrategin.

Det sammanfattar vad Lean Construction Institute beskriver som att optimera hela projektet. Att samla människor, lyssna, samarbeta och förstå projektets behov kan vara oerhört effektivt. 

Nära relationer med underleverantörer och leverantörer kan bidra till att få material i rätt mängd levererat när och där det behövs, vilket minskar risken för avfall: just in time, ännu en viktig princip för lean construction. 

Noggrann planering och övervakning under projektets gång kan stärka projektets lean-meriter, och möjliggöra effektiva arbetsflöden och metoder. Det här var en viktig faktor för att få Empire State Building att så snabbt resa sig mot himlen över Manhattan. 

Framtiden för lean construction i den digitala eran 

Den detaljerade planeringen och övervakningen av arbetsflöden – nyckelkomponenter för lean construction – kan göras ännu mer effektiv med digital teknologi.  

Möjligheten för projektintressenter att komma åt dokument online när som helst och göra överenskomna ändringar – stora som små – kan få omedelbara effekter som knappast kan underskattas. 

En akademisk artikel belyste hur 3D-visualisering, simulering av byggprocesser och kollisionsavkänning var effektiva verktyg för ett projekt där man byggde ett parkeringshus på sex våningar i Shenzhou i Kina. Där använde man byggnadsinformationsmodellering (BIM) för att leda projektet med lean construction.  

Projektets leveransteam lyckades upptäcka ”orimliga problem under design- och byggperioderna … för att vägleda byggverksamheten”, medan byggsimuleringar användes för att ”hantera det detaljerade schemat och anpassa nästa uppdrag”. 

Även om teknologin definitivt kan bidra till att tänja på gränserna för vad som går att åstadkomma med lean construction måste man i slutändan se den som något mer än bara en lyckad ledningsteknik. Så skrev den numera avlidne Jon White som då var vd för konsultföretaget Turner & Townsend. Istället bör lean construction ses som en del av ett ”seismiskt skifte” när det gäller hur kunder interagerar med sina leverantörer.

”Målet”, tillade Jon, ”bör vara att förbättra leveranskedjans dynamik, och att ersätta de traditionella motståndsrelationerna vars enda viktiga mätvärde är priset, med mer samarbetsvilliga, värdedrivna relationer där mål och belöningar delas mellan kund och leverantör.” 

9 prioriteringar inom byggteknologi för 2023 och framåt