Så blir digital teknologi skalbar: del 2

Efter en intern behovsanalys är nästa steg i övergången till digitalt arbete att hitta rätt teknologilösning.

Att införa ny teknologi har länge varit en utmaning för företag i byggbranschen. En del av problemet är det stora urvalet. Det finns helt enkelt så många verktyg och lösningar på marknaden att det kan vara svårt att veta hur man ska göra för att välja det som passar bäst för det egna företaget.

Och sedan då, efter att man har valt ett verktyg? Här är några nödvändiga egenskaper som säkerställer att din digitala investering ger bästa tänkbara resultat.

Flexibilitet: Teknologin måste vara flexibel nog att förändras med affärsbehoven. Gör upp en färdplan från början och skissa på när du kommer att behöva anpassa lösningarna. I takt med att organisationen växer och når en större digital mognad bör den här processen bli mer avancerad. Skalbarhet är en avgörande faktor när du väljer teknologi – den ska fungera bra för företaget både nu och i framtiden.

Stöd: Du bör också tänka på att välja en teknologipartner som du litar på och kan ha ett nära samarbete med. Partnern måste förstå din verksamhet och kunna ta sig an eventuella problem på ett logiskt och systematiskt sätt. Du behöver deras input för att kunna garantera snabba resultat och ge snabb avkastning på investeringen på ett tidigt stadium. De ska även guida dig på din fortsatta digitala resa.

Gemensam datamiljö: En gemensam datamiljö innebär att man lagrar information som personalen har tillgång till som en single source of truth för att säkerställa effektiviteten. Be hela ditt team om deras synpunkter på informationskraven, och sträva efter samtliga projektintressenters acceptans för ett optimalt resultat.

Interoperabilitet: Innan du väljer en plattform eller en programvara bör du säkerställa att lösningen är flexibel nog för att de intressenter som behöver komma åt data och filer ska kunna dela dem. Undvik egenutvecklade program som inte fungerar bra tillsammans med befintliga system.

Sömlös integrering: Infrastrukturen och supportteamen är de som kommer att installera och underhålla de program du väljer. Samarbeta med dem för att säkerställa att lösningen fungerar smidigt tillsammans med andra affärskritiska program som ditt företag använder.

Uppgraderade processer och erfarenhet: Teknologi i sig är ingen universallösning. Hur man kan använda teknologin för att förbättra informationskvaliteten, effektivisera processerna och förbättra användarupplevelsen är den viktigaste aspekten.

Utnyttja molnets kraft

Ditt val av teknologi bör också ta hänsyn till de många fördelarna med molnbaserade lösningar framför interna program:

Koppla samman team i olika miljöer: Oavsett om en medarbetare befinner sig på byggarbetsplatsen, hemma eller på kontoret kan hen komma åt systemet direkt från vilken enhet som helst. Du kan också se till att alla behöriga personer använder samma data, filer och information.

Få sinnesro: Kryptering av data som överförs genom nätverk och lagras i databaser gör informationen mer svåråtkomlig för obehöriga. Din IT-avdelning kan göra specifika säkerhetsinställningar för varje användare.

Granska användningen: För att fastställa hur effektiv tillämpningen av teknologi är måste du översätta viktiga arbetsflöden till digitala processer. Använd sedan rapporteringsfunktionerna i molnet för att spåra vem som gör vad och när. Då får du en analytisk granskningskedja för produktivitet och effektivitet.

Sänk administrationskostnaden: För att kunna skala upp, hantera och bibehålla tillväxt krävs en investering i maskinvara och infrastruktur inom organisationen och bakom brandväggarna. Dessutom behövs utrymme för rack och serverrum samt dedikerad IT-support. Molnbaserade lösningar kräver mycket mindre maskinvara och lagringsutrymmet kan utökas efter behov.

Samarbeta enkelt: De verkliga fördelarna med ett team uppnås om medlemmarna kan visa, dela och diskutera information enkelt och säkert. Standardisering mellan olika team främjar samarbete och får projekten att flyta på smidigare.

Sammanlänka geografiska platser: Nu när team blir allt mer fragmenterade och allt fler arbetar på distans kan du ansluta byggarbetsplatserna till huvudkontoret och till kunden. Det är särskilt viktigt om ni har kontor på flera platser och teamet arbetar över hela världen.

Håll utkik efter del 3 i den här serien, där vi diskuterar hur du kan mäta ditt nya verktygs effektivitet.

Läs Bluebeams kompletta guide till skalbar digital teknologi.