Så kan Bluebeam användas i offentlig sektor

Bluebeam kan hjälpa dem som levererar projekt inom den offentliga sektorn på samma sätt som i den privata sektorn. Läs mer här.

Leda byggprojekt i offentlig sektor

Att leverera en byggd tillgång är alltid dyrt och tidskrävande.

Pressen är stor på utvecklare, designers och entreprenörer att producera ett resultat som gör alla intressenter nöjda – från investerare till hyresgäster och det omgivande samhället.

Det här får ännu större betydelse när man ansvarar för ett byggprojekt inom offentlig sektor, till exempel en skola eller lokal vårdinrättning. Skattemedlen är begränsade och smidiga leveranser i tid och inom budget är ett krav.

I det nuvarande ekonomiska klimatet, där byggmaterial blir allt dyrare och bristen på arbetskraft får lönekostnaderna att stiga, är behovet av korrekt och tillförlitlig information, kommunikation och ritningar i början av ett projekt helt avgörande.

I tid och inom budget med rätt verktyg

Bluebeam hjälper byggteam i offentlig sektor att slutföra fortare med hjälp av en serie mycket anpassningsbara verktyg för markering och samarbete som både snabbar på granskningar och förbättrar kommunikationen.

Den tekniske chefen för Real Data Systems, Nick Erasmus, har detta i åtanke under ett specialbeställt webinar där han går igenom fördelarna med att använda Bluebeam när man arbetar med designritningar och annan dokumentation inom offentliga utvecklingsprojekt.

Här följer några tips från genomgången, förhoppningsvis ger de ett smakprov på vad Bluebeams byggprogramvara för offentlig sektor har att erbjuda.

Skapa anpassade profiler

”Bluebeam har en standardprofil som heter Revu Advanced. Den kan användas för att skapa anpassade profiler per avdelning eller granskare”, säger Nick. ”I vissa fall gäller det en avdelning, i andra fall ett specifikt yrkesområde.”

Profiler och tillhörande verktyg kan skapas och delas mycket enkelt i en hel organisation, säger Nick, ”så att alla alltid använder samma markeringar och samma information. Då blir man aldrig någonsin tvungen att försöka tolka någons handstil igen.”

Nick menar att Bluebeams gransknings- och markeringsverktyg ”i stort sett är oöverträffade i branschen”. Markeringar kan spåras, och det kan även historiken för ett samtal kring en ändring som har gjorts i en design. En annan viktig – och oerhört användbar – aspekt är att hyperlänkar till andra projektrelaterade dokument kan kopplas till markeringarna.

Att hantera digital information mellan olika byggprojekt inom offentlig sektor blir också enklare när man använder Bluebeam, säger Nick Erasmus, eftersom det gör arbetsflödena smidigare.

Ritningar i rätt skala

Bluebeam kan vara till hjälp med en mängd olika uppgifter, först och främst att se till att en ritning har rätt skala. En inlämnad ritning måste alltid ha rätt skala för att uppfylla kraven, men Bluebeam kan även hjälpa en användare att skala ritningen på ett säkert sätt.

När ritningens skala har fastställts kan man börja med granskningen. ”Det är det här som verkligen är speciellt med Bluebeam”, säger Nick. ”Du kan skapa dina egna anpassade verktyg för att utföra specifika uppgifter mycket snabbt, till exempel hantera frågor som rör tillgänglighet för rullstolsburna patienter i en sjukhuskorridor.”

”Vi behöver veta om korridorerna uppfyller en viss standard när det gäller rullstolsanpassning”, tillägger Nick. ”Vi har förkonfigurerat ett verktyg som vi kan använda mycket snabbt genom att helt enkelt klicka på det, dra det och placera det vid slutet av en korridor för att se till att det går att vända en rullstol i korridoren om det behövs.”

Byggledningsverktygen i Bluebeam gör det också möjligt för användare att kontrollera hur väl ett projekt stämmer överens med byggreglerna inom respektive område, bara genom att klicka på en knapp.

”En länk leder oss dynamiskt direkt till en bestämmelse i föreskrifterna”, säger Nick. ”Man behöver inte gissa. Man refererar till det senaste dokumentet som är upprättat i enlighet med föreskrifterna.”

Spårbarhet gör livet enklare

Medan ett projekt utvecklas gör man ofta ändringar i ritningarna. När ändringar görs i en ritning i Bluebeam skapas en historikpost, så att det vid behov går att jämföra den gamla och den nya ritningen.

Enligt Nick är spårbarheten i markeringslistan mycket kraftfull, och det är även kommunikationen kring den. ”Allt som händer inom vår ritningsmiljö spåras… och vi kan få ut alla data vi vill ur ritningen”, tillägger han.

När en ritning har godkänts av alla inblandade behöver den en stämpel. Om dokumentet har många sidor kan du använda ett särskilt verktyg för att tillämpa en stämpel på samtliga sidor.

”Det är bara att klicka och tala om att du vill stämpla på samtliga 32 sidor i ett dokument, så tar programmet automatiskt stämpeln och tillämpar den på de 32 sidorna mycket snabbt. Du slipper stämpla sidorna en efter en”, säger Nick.

Distanssamarbete i realtid

Bluebeam kan användas av byggteam i offentlig sektor var som helst i världen, när som helst, genom funktionen för realtidssamarbete: Studio-sessioner.

Kollegor kan samarbeta på distans, berättar Nick. ”Om jag ordnar en Studio-session som handlar om mitt webinar om offentlig sektor, och någon annan går med i sessionen vid en viss tidpunkt, så kan vi båda markera samma ritning i realtid. Du ser samma information som den andra personen i realtid”, säger han.

Oavsett om det gäller byggprojekt i privat eller offentlig sektor är samarbete, tillförlitlighet, noggrannhet och användarvänlighet Bluebeams hörnstenar.

Titta på Nicks webinar om fördelarna med Bluebeam och vad programmet har att erbjuda utvecklingsteam genom att klicka här.

Och om du vill veta mer om vad Bluebeam kan göra för projektleveranser i offentlig sektor kan du klicka här.

Fyra saker som offentliga organisationer bör göra när de ska börja med digital plangranskning