Att införa ny byggteknologi är ett maraton, inte en sprint

Även om det är frestande att försöka införa ny teknologi så snabbt som möjligt, är det viktigt att satsa på strategier som säkerställer att verktygen utvecklas på lång sikt

De flesta ledare i byggbranschen skulle förmodligen hålla med om att det kan vara komplicerat att införa ny teknologi.

Från att identifiera smärtpunkter till att undersöka möjliga lösningar och ta sig igenom det långa arbetet med att testa och implementera den nya teknologin – processen kan vara mödosam, även om den har blivit enklare och mer lättillgänglig på senare tid.

Samtidigt är det viktigt för ledare i byggbranschen att komma ihåg att varje implementering av ny teknologi är ett maraton, inte en sprint.

Medan många främst fokuserar på att komma igång snabbt med tillämpningen av ny teknologi, är det viktigt att även ta hänsyn till långsiktiga överväganden. Även när den inledande fasen är genomförd och problemet verkar vara löst, är det värt att upprätthålla en strategi av kontinuerlig förbättring.   

Här är 6 saker som ledare i byggbranschen kan göra för att försäkra sig om att de tänker långsiktigt när de inför ny teknologi.

Erbjud löpande utbildning

Det är lätt hänt att bara fokusera på den inledande grundutbildningen när ny teknologi ska installeras. Vid det laget har ledare i byggbranschen redan tillbringat månader (eller till och med år) med att undersöka det nya verktyget och samordna implementeringen.

Det finns dock flera goda skäl att utforma utbildningen som en löpande, långsiktig process.

Oavsett hur väl utformad den inledande grundutbildningen är, kommer människor förmodligen inte ihåg allt som de lärde sig första gången. När man tar sig an ny teknologi är man inte medveten om vad man inte vet – man kommer ihåg det man har lärt sig bara för att klara sig för dagen, utan att förstå verktyget i sin helhet.

Att repetera de koncept som lärdes ut under grundutbildningen kan vara till hjälp flera månader senare. Med tiden bör man sedan erbjuda ytterligare, löpande utbildning om nya funktioner och verktyg.

Utse teknologiledare

Under den första implementeringen av teknologin fanns det troligen en ledare eller en grupp ledare som ansvarade för den komplexa processen att övervaka arbetet och alla dess komponenter. Den här ledarskapsstrukturen bör finnas kvar långt efter den första implementeringen.

Beroende på storleken på det företag eller team som ska anamma den nya teknologin kan det röra sig om en eller flera personer. En stor kommunal avdelning kan till exempel tillsätta en kommitté av strategiska rådgivare som övervakar och upprätthåller det långsiktiga arbetet med att införa ny teknologi.

Den här gruppen bör träffas regelbundet för att utforma ny utbildning och andra initiativ för att säkerställa att tillämpningen av teknologin går framåt. De bör också komma från olika divisioner eller kunskapsområden inom företaget för att se till att alla perspektiv representeras.

Starta interna användargrupper

Ett utmärkt sätt att tillämpa en strategi av kontinuerlig förbättring för ny byggteknologi är att bilda en intern användargrupp. Gruppen bör vara utformad så att den kan träffas regelbundet och dela kunskaper om den nya teknologin, och utforska nya möjligheter för att använda verktyget.

Det bästa sättet att göra en sådan grupp effektiv kan vara att även göra den social. Gruppen kan mötas efter arbetstid, så att det känns mer informellt och inriktat på gemenskap, istället för att bara vara ett vanligt möte på arbetstid.

Arrangera extern kunskapsdelning

Lika viktigt kan det vara att komma på sätt att arrangera extern kunskapsdelning om den nya teknologin. Även om interna användargrupper är oerhört effektiva när det gäller att utvidga ett företags teknologianvändning på lång sikt, är det viktigt att byggföretagen även har möjlighet att få in externa kunskaper.

Att delta i eller organisera branschevenemang om ny teknologi, eller att starta ett där man bjuder in användare från andra organisationer, är exempel på sätt att kanalisera extern kunskap som kommer att ge utdelning långt in i framtiden.

Utför regelbundna teknologigranskningar

Oavsett hur länge ett verktyg har funnits på plats och hur kunniga människor är, bör ledare i byggbranschen ta för vana att genomföra regelbundna, formella granskningar av teknologin. Oavsett om man tar in en extern grupp för att genomföra granskningen eller använder det interna teamet för teknologiskt ledarskap, gör det här att teknologin fortsätter att vara till nytta för att göra företaget mer effektivt och lösa nya problem som dyker upp över tid.  

Bejaka misslyckanden

Var inte orolig om allt inte blir perfekt. Att införa ny teknologi kan vara rörigt. Försök att omfamna de små misslyckanden som oundvikligen kommer att ske, men som ger dig möjlighet att iterera för att i slutändan maximera värdet av den nya teknologin. Sådana misslyckanden ger trots allt ofta de bästa möjligheterna till lärande.

Mindre byggföretag Digitalt samarbete Teknologi

Mindre entreprenörer är unikt positionerade för att dra nytta av byggteknologi.