Hur data kan användas för att fatta beslut inom byggande

Utnyttjar du till fullo de data som samlas in i projekten?

Att använda data som grund för beslutsfattande inom design- och byggbranschen är inget nytt koncept. De verktyg som finns tillgängliga för att hitta och utvinna detaljerade data har dock blivit fler tack vare den digitala omvandlingen i branschen.

”Alla samlar in data – på ett eller annat sätt”, säger Katie Wood, ingenjör på Turner Construction. ”Även om man inte tror att man gör det, gör man det ändå, för till och med att föra anteckningar i ett block innebär att man samlar in data. Men kanske borde man fundera på att använda digitala verktyg, för då kan man bygga automatiserade insikter.”

Hitta styrkan i data

Med digitala verktyg som de man hittar i Bluebeam Revu och Studio kan ett projekts olika intressenter göra anpassningsbara markeringar för samgranskning, informationsförfrågningar och underlag, med kommentarer som streamas live i samarbetssessioner. Projektteam som samarbetar i realtid får ofta värdefulla insikter av sådana markeringar.

”Det kan hända att ni samlar in data genom Bluebeam Revu, men bygger ni insikter genom att omvandla dessa data till mätbara värden?” undrar Katie. ”Syftet med att skapa de här markeringarna är att göra informationen tydligare. Men vi hjälper varken oss själva, våra hantverkare eller våra kunder om vi inte delar den här markeringsinformationen i PDF-format på ett bra sätt som lär oss hur vi bygger. Utmaningen här är att hitta ett sätt att inte bara dela information utan också insikter med våra hantverkare och kunder.”

När det gäller att samla in data från en byggarbetsplats rekommenderar Katie att man använder en annan metod, som kräver att man tänker utanför ramarna och tar initiativ till att hitta nya sätt att dela viktig projektinformation. Saker som tidigare loggades som logistikkommentarer, samordningskommunikation och granskningsmarkeringar kan nu bevakas på olika sätt för att vara till ännu större hjälp.

Genom att dyka djupare i sådana projektkommentarer, logistikscenarier och arbetsflöden i det digitala utrymmet kan företag skapa data som kan leda till att man fattar bättre beslut tillsammans. Realtidsaspekten av det digitala samarbetet i Bluebeam Studio säkerställer också att data är relevanta när de samlas in och kan användas av alla projektpartners för att bidra till effektivitet och sammanhållning.

Skapa standardiserade data för inmatning i BI-plattformar

Digitala markeringar och andra verktyg har visserligen sina primära användningsområden, men Katie menar att det är viktigt att förändra sitt sätt att tänka och förstå att de även kan användas på andra sätt. Det går att få fram data på nivåer som aldrig tidigare åstadkommits på en byggarbetsplats. Användning av digitala verktyg kan också leda till att man standardiserar processer, och därigenom arbetar och samarbetar mer effektivt.

Att skapa standardiserade verktygssatser i Revu för användning i projekt är till exempel ett sätt att bygga in standardisering.

”Jag tror att standardisering är nyckeln till att dela information mellan team. På så sätt slipper man återuppfinna hjulet varje gång man förflyttar sig från jobb till jobb, särskilt inom samma distrikt eller affärsenhet”, säger Katie. ”Varje sekund man sparar på att inte behöva förklara det arbete man har lagt ner på att markera ett dokument är tid som istället kan läggas på den faktiska projektverksamheten. När man har uppnått standardisering på en sådan nivå att man bara kan lämna över sina kommentarer eller markeringar och någon annan direkt kan använda den informationen – det är enormt.”

För att veta vilka typer av mätvärden man ska samla in krävs att man förstår projektets mål och processer, men bara det kan vara en överväldigande uppgift. Ute på byggarbetsplatsen går allt i raketfart och automatisering kan vara helt centralt för att data ska kunna mätas genom hela projektets livscykel.

”Det är där som integreringen av markeringsdata i PDF-format i Revu med program för business intelligence utgör en fantastisk kombination”, säger Katie, och tillägger att varje markering i Revu kan innehålla inbäddade data som matar information till ett program för business intelligence. ”Bara genom att kunna skapa de här markeringarna i ett användarvänligt och lättförståeligt gränssnitt, och sedan ta den informationen och automatisera den genom någon form av business intelligence, sparar man tid och kan fatta beslut snabbare. Investeringsavkastningen är exponentiell.  Det finns oändliga möjligheter för de insikter man kan skaffa sig genom att inhämta PDF-data och omvandla dem till mätvärden.”

Se hur enkelt det kan vara att bli digital. Påbörja teknikresan med Bluebeam.