Arkitekten Liz Diller

Bakgrunden till arkitekten Liz Dillers unika stil

Liz Diller hade inte tänkt bli arkitekt, men hennes design har fått mycket uppmärksamhet i branschen

Arkitekten Liz Diller hittar inspiration genom att sudda ut gränserna mellan konst och arkitektur.

Hennes banbrytande arbete är utformat för att skapa en känsla av upplevelse. I skapelser som High Line på Manhattan och Broad Museum i Los Angeles – vars skulpterade fasad har blivit ett landmärke för stadens konstdistrikt – skapar Liz utrymmen som engagerar alla som upplever dem.

Liz Dillers verk har en unik närvaro – en känsla av betydelsefullhet som tvingar betraktaren att stanna upp och engagera sig i omgivningen.

Konstnärlig inspiration

Det borde inte komma som någon överraskning att Liz, som har designat ett antal museum – däribland den senaste utbyggnaden av The Museum of Modern Art – började sin karriär som konstnär.

”Jag studerade konst på Cooper Union”, berättar Liz. ”Jag var intresserad av film- och multimediainstallationer. Jag råkade få syn på en kurs som hette Architectonics (’arkitektonik’) i kurskatalogen och blev nyfiken på vad det var. Jag blev sakta men säkert intresserad av diskursen kring arkitektur och fick ett bredare intresse för området, men inte för yrket. Tidigare hade jag varit intresserad av fotografering och tidsbaserade media, men jag började tänka i tre dimensioner.”

Till sin förvåning blev Liz fängslad av hur hennes studiekamrater som läste arkitektur diskuterade det här nya mediet.

”På konstskolan pratades det inte så mycket om vad man gjorde, vad det betydde och varför man gjorde det, eller hur man positionerade sig i förhållande till historia eller teori”, förklarar hon. ”På arkitektskolan pratade vi hela tiden om själva disciplinen – dess historia och var det tangerade andra områden. Jag blev förförd av de samtalen, och bestämde mig för att skaffa en arkitektexamen, men inte med avsikt att gå in i yrket. Det enda jag ville var att göra karriär inom plastkonst och arbeta med skulptur och media på ett rumsligt sätt. Jag blev mycket intresserad av att jobba med tid och rum.”


OCKSÅ PÅ BUILT:


Liz spirande intresse för arkitekturens möjligheter som konstnärlig uttrycksform uppmuntrades av hennes mentor, John Hejduk, som var rektor på Cooper Union. ”Om jag hade befunnit mig på någon annan arkitektskola hade jag förmodligen inte stannat kvar, för jag var inte alls särskilt intresserad av att bygga”, säger Liz. ”John Hejduk lärde mig att arkitektur innehöll så mycket mer än bara byggnader. Hans referenser vid den tiden var mycket selektiva, många av dem var från det tidiga 1900-talets litteratur, film, poesi, måleri och skulptur – allt utanför arkitekturen. Att stiga in i Johns universum var befriande.”

Samtidigt blev Liz fascinerad av de samtida konstnärerna i hennes hemmiljö i New York – konstnärer vars verk återanpassade förhållandet mellan konsten och den byggda världen. ”Jag var också fascinerad av det som hände runt omkring i realtid”, säger hon. ”Det här var i mitten till slutet av 1970-talet och Vito Acconci, Gordon Matta-Clark och Trisha Brown använde alla alternativa rumsliga metoder.”

Liz såg de här konstnärerna som förebilder för sin karriär, som hon fortfarande föreställde sig skulle utspela sig på gallerier, snarare än att hon skulle konstruera just de här utrymmena. ”Jag föreställde mig att mitt arbete skulle relatera mer till de där konstnärerna”, säger hon.

Bortom byggande

Efter sin examen behöll Liz sin egenartade inställning till arkitekturkonsten. ”Ric [hennes mångåriga kreativa partner Ricardo Scofidio] och jag började som dissidenter i början av 1980-talet och utmanade arkitekturinstitutionen som en i hög grad fristående disciplin”, säger Liz. ”Vi bestämde oss för att skapa utrymme på våra egna villkor med våra egna agendor, oberoende av kunder, budgetar och juridiska begränsningar, och vi arbetade på lånade eller stulna platser, alltid i allmänhetens utrymme.”

Ett av deras första arkitektuppdrag var ett projekt som inte hade förverkligats kallat Slow House. Det var tänkt att existera i skärningspunkten mellan konst och arkitektur. ”Vår kund hade en vacker tomt i Sag Harbor med utsikt över havet mot horisonten”, säger Liz. ”Vi började med att fundera på hur man i fastighetsannonser beskrev vattenutsikt: havsutsikt, sjöutsikt, hamnutsikt, skyddad vattenutsikt, delvis vattenutsikt. Det fanns en nomenklatur som byggde på de här pyttesmå skillnaderna.”

”Vi lever i en tid där arkitekturen känns för långsam. Från det att man har en idé, till att man designar den, till att den är byggd och bebodd tar sällan mindre än fem år, och ofta tar det mycket längre tid. Arkitekturen är geofixerad, den är tung, den är krånglig och den står där den står för alltid. Dessutom är den dyr.”

Liz Diller

Idén om havsutsikten som själva skälet till byggnadens existens inspirerade Liz och Ricardo att skapa ett utrymme vars funktion var inriktad på konsten att blicka ut mot havet.

”Slow House blev helt enkelt en dörr som ledde till ett stort panoramafönster som vette mot havet”, säger Liz. ”Men vi ville göra mer än att bara rama in utsikten. Vi ville spela in utsikten, spela upp det fina vädret i dåligt väder, zooma in och panorera. Vi ville utöka visionen med videofunktioner. En livekamera monterades på en hög murstock mitt emot skorstenen. Vyn från kameran projicerades på en skärm framför panoramafönstret. Genom att de två utsikterna lades på varandra fanns det ingen större skillnad mellan den förmedlade och oförmedlade upplevelsen.”

Även om Slow House ännu inte har byggts, fortsatte denna första design att inspirera företaget som skulle komma att bli Diller Scofidio + Renfro – och dess unika inställning till de byggnader man designar.

En flexibel inställning till rymd

Det är passande att The Shed, en av de designer som Liz är mest stolt över, hämtade inspiration från ett annat orealiserat projekt: konstnären Cedric Prices Fun Palace.

”Vår studio blev involverad i designen av The Shed i början av 2008, mitt under lågkonjunkturen”, säger hon. ”Tillsammans med vår vän David Rockwell svarade vi med både en fysisk och en teoretisk strategi för flexibelt byggande – en ’infrastrukturens arkitektur’ där alla de olika kreativa facken kunde samlas under ett och samma tak. Vi föreslog en arkitektur som var så flexibel att man till och med kunde ändra storleken på dess markyta. Och nu, elva år senare, är The Shed en oberoende ideell organisation på offentligt ägd mark vid Hudson Yards.”

The Shed kan ändra form – och till och med storlek – beroende på behoven hos de människor som använder den, en flexibilitet som Liz säger inspirerades av den frustration som hon ofta känner inför de samtida arkitektmetodernas långsamhet.

”Vi lever i en tid där arkitekturen känns för långsam”, säger hon. ”Från det att man har en idé, till att man designar den, till att den är byggd och bebodd tar sällan mindre än fem år, och ofta tar det mycket längre tid. Arkitekturen är geofixerad, den är tung, den är krånglig och den står där den står för alltid. Dessutom är den dyr.”

Med The Shed hoppades Liz och hennes medarbetare kunna skapa en mall för en mer flexibel typ av byggt utrymme. ”Arkitekturen står i motsats till samtidskonsten, som per definition ständigt är i rörelse”, säger hon. ”Utmaningen är hur man bygger en permanent byggnad för ett fack som ständigt utvecklas. The Shed är ett svar på den frågan.”

Liz hoppas att hon genom sitt arbete kommer att kunna fortsätta att svara på de konstnärliga och urbana gemenskapernas föränderliga behov.

”Vi vill fortsätta att jobba på den nivån av engagemang från grunden – inte bara ärva mottagna program där vi bara tolkar och gör formella justeringar”, säger hon. ”Vi vill tänka ut program från grunden och hitta rätt samarbetspartners och städer.”

Kvinnor som förändrar byggbranschen