Fem frågor till Bluebeams nya CEO Usman Shuja

Built har träffat Bluebeams nya CEO för att prata om hans fascination för teknologi och hur han tror att den kan fortsätta att föra byggbranschen framåt

I september 2023 presenterade Bluebeam Usman Shuja som sin nya CEO – bara den tredje personen med denna befattning i företagets över 20 år långa historia.

Usman kommer till Bluebeam från ledningsroller på Honeywell och SparkCognition, där han som medgrundare ingick i ett team på tre personer som byggde upp teknologiföretaget till en ledare inom artificiell intelligens.

Längs vägen har Usman även tjänstgjort i företagsstyrelser och agerat som rådgivare för olika teknologiprojekt. Dessutom har han undervisat på kurser i innovation och entreprenörskap på universitetsnivå.   

Built pratade med Usman om hans insikter kring hur teknologi kan fortsätta att föra byggbranschen framåt, och om hans vision för Bluebeam.

Built: Du har haft flera ledande roller inom teknologi i din karriär. Vad tycker du är inspirerande med att arbeta inom teknologi?

Usman Shuja: Under uppväxten fick jag intrycket att teknologi och sport var de enda två sätten att bidra till samhället. Jag började intressera mig för teknologi och forskning och utveckling ganska tidigt, och hade en fascination för hur vi kan använda vetenskap för att föra samhället framåt. Ett avgörande ögonblick i mitt liv var när jag såg IBM Deep Blue slå Garry Kasparov i schack – det minns jag tydligt som en händelse som påverkade mig.

Built: Har du haft någon förebild för din karriär och i så fall varför?

Usman Shuja: Det finns nog inte bara en person som jag har haft som förebild. Jag har alltid beundrat olika bitar och förmågor hos olika typer av ledare. Tidigt i karriären var jag mer fascinerad av, och benägen att följa, teknologer och innovatörer. Sedan gick jag mer över till att följa entreprenörer.

När jag kom in i ledande befattningar fanns det även vissa ledare som jag såg upp till. Grundaren till SparkCognition, Amir Husain, är en entreprenör som är inspirerande för mig. Jag lärde mycket av Honeywells CEO:er Vimal Kapur och Darius Adamczyk om hur man driver stora, komplexa företag. På det här stadiet i min karriär är jag särskilt inspirerad av Ajay Banga, som är före detta CEO för Mastercard och nu är chef för Världsbanken, när det gäller hans sätt att förhöja visionen för och leda Mastercard.

När jag sedan ser till teknologi och innovation inom offentlig politik är den avlidne försvarssekreteraren Ash Carter, John Holdren och Larry Summers exempel på personer som har drivit den ekonomiska utvecklingen och hjälpt till att upprätthålla USA:s dominans inom teknologi.

Usman och hans familj på en fotbollsmatch vid University of Texas i Austin, där Usman tog sin examen.

Built: Vad gör du när du inte jobbar?

Usman Shuja: Jag gillar att vara aktiv utomhus och tillbringa tid med min familj. Jag har två små barn och gillar att ägna mig åt idrott och andra aktiviteter tillsammans med dem. Själv idrottar jag inte så mycket längre, men jag försöker att träna eller anmäla mig till ett triathlon då och då.

När han inte jobbar ägnar sig Usman gärna åt friluftsaktiviteter, till exempel att delta i triathlon.

Built: Vilket är ditt första intryck av byggbranschen och hur teknologi kan göra skillnad?

Usman Shuja: Ett av skälen till att jag ville in i byggbranschen är att den är så mogen för att utvecklas, och det var en av de aspekter som jag letade efter – rätt bransch vid rätt tidpunkt.

Om man ser till händelser och trender på makronivå inom bygg och fastighetsägare – till exempel inflation, höga räntor, brist på kvalificerad arbetskraft och press från investerarna på att arbeta mer hållbart men samtidigt lönsamt – är det tydligt att branschen måste utvecklas. På grund av det är det nu rätt tid att digitalisera, för att bli mer effektiv och hållbar. Det tyckte jag var väldigt spännande när jag stod på utsidan och tittade in, och nu när jag har fördjupat mig i branschen i min nya roll upplever jag möjligheterna som ännu mer spännande. 

Built: Vilket budskap skulle du vilja framföra till de Bluebeam-kunder som nyss har fått höra talas om dig och din vision för företaget framöver?

Usman Shuja: Först vill jag personligen tacka alla Bluebeams kunder. Det går inte att bygga ett företag utan kunder och samarbetspartners. Jag vill att de ska veta två saker.

För det första att jag kommer att fokusera mycket på innovation, och mer specifikt på kundfokuserad innovation. Det betyder att vi kommer att samarbeta med våra kanalpartners, kunder, experter och branschorganisationer för att skapa lösningar som för branschen framåt. Jag vill gärna att kunderna tar kontakt med mig och med Bluebeam för att innovera och brainstorma idéer tillsammans.

Usman tog sig tid att besöka kundernas byggarbetsplatser tillsammans med Bluebeams Chief Innovation Officer Don Jacob.
Usman tog sig tid att besöka kundernas byggarbetsplatser tillsammans med Bluebeams Chief Innovation Officer Don Jacob.

För det andra att vi vill fokusera på att serva våra kunder bättre. Om de har feedback om hur vi löser problem för dem – genom innovation eller på andra sätt – vill jag gärna höra den. Om det finns idéer och en öppenhet inför att samarbeta med Bluebeam så är vi redo för det.

Följ Usman på LinkedIn för att få höra fler av hans branschinsikter.