Bygga i trä: Träd omvandlas till livsmiljöer för människor

Oron kring klimatförändringarna och en önskan om att bygga mer hållbart driver byggbranschen att leverera en byggd miljö som har mindre inverkan på omvärlden. En ökad användning av trä i höga byggnader är en del av den här processen.

Foto av Jannike Reinholdsson

Klimatförändringar och hållbarhet står högt upp på dagordningen för arkitekter, byggföretag och miljömedvetna kunder. Därför är det ingen överraskning att trä som byggmaterial genomgår en renässans.

Idén att konstruera byggnader som huvudsakligen är gjorda av trä har ökat i popularitet de senaste åren. Designers och utvecklare försöker skapa hållbara och långvariga tillgångar i en tid då det är angeläget för såväl byggbranschen som det bredare samhället att minska den byggda miljöns påverkan på omvärlden.

Ett effektivt material

Trä är ett självklart val. Det är naturligt och på många platser såväl rikligt förekommande som förnybart. Att omvandla trä till ramverk, reglar, stöd och andra byggprodukter kräver mycket mindre energi än att skapa motsvarande föremål av betong eller stål.

Träprodukter är lätta men starka och går snabbt att montera, antingen på plats eller förtillverkade i en fabrik och sedan levererade till ett jobb färdiga eller nästan färdiga. Trä kan också ge bra värmeisolering, medan konstruerade träprodukter som korslimmat trä (CLT) kan låsa kol och därmed vara mycket effektiva i kampen mot klimatförändringarna.

Att bygga höghus i trä har i många år tett sig som en svår uppgift, men tack vare dagens tekniska framsteg är projekt som använder trä inte längre begränsade till låga byggnader.

Världens högsta träbyggnad sägs vara Mjöstornet, ett 85,4 meter högt 18-våningshus av trä för blandad användning i Brumunddal i Norge. I huset finns lägenheter, ett hotell, kontor och en simhall.

Tornet innehåller 2 600 m³ träkonstruktioner, men bjälklagen för de sju översta våningarna är tillverkade i betong för att förbättra byggnadens hållfasthet.

Det är en fördel att det finns mycket skogsmark i Norge. Även i grannlandet Sverige finns ett överflöd av träd – här finns nästan dubbelt så mycket skogsmark (279 800 km²) som i Norge och arbetet med att bygga höghus av trä har pågått i ett antal år.

Sara Kulturhus

Ett nytt och högprofilerat exempel är Sara Kulturhus som just nu byggs i Skellefteå.

Sara Kulturhus, som är runt 80 meter högt och består av 20 våningar, byggs av trä från skogarna omkring Skellefteå och ska öppna i september i år. Byggnaden kommer att inrymma Västerbottensteatern, ett hotell med 205 rum och konferensutrymme samt nya lokaler för Museum Anna Nordlander, Skellefteå Konsthall och Skellefteå stadsbibliotek.

Projektets arkitekt, White Arkitekter, har i samarbete med byggingenjören Florian Kosche i Norge utvecklat två olika konstruktionssystem för huset: ett för kulturhuset och ett för hotellet.

Den högsta delen, där hotellet är inrymt, är byggd av prefabricerade moduler i korslimmat trä som är staplade mellan två hisschakt. Den lägre delen består av en prefabricerad trästomme med korslimmat trä och limträ.

White Arkitekter säger att den här byggmetoden bidrar till att omfördela belastningen och göra höghusdelen mer stabil.

Effektiv och robust

Företaget säger att träkonstruktionen har utformats för att klara de tuffa väderförhållandena i Skellefteå – på vintern kan temperaturen sjunka till nästan 30 minusgrader – samtidigt som den förblir energieffektiv.

Byggnadens gröna tak bidrar också till värmeisoleringen, samtidigt som det absorberar buller, ökar den biologiska mångfalden och fördröjer avrinningen av regnvatten, tillägger företaget.

Begränsningarna för höghus av trä handlar främst om säkerhet, särskilt brandsäkerhet. Korslimmat trä anses ha ett bra brandmotstånd och byggreglerna måste förstås alltid följas strikt. Mjöstornet sägs till exempel kunna klara en större brand tack vare brandsäkerhetssystem som kan hindra eldspridningen både horisontellt och vertikalt.

Men med tanke på omfattningen av en katastrof som branden i Grenfell Tower i London in 2017, där det inte rörde sig om någon träbyggnad, kommer trenden att bygga högt i brandfarliga material som trä utan tvekan att bli synad i sömmarna.

Hur ser framtiden ut för trä?

Till följd av Grenfell-branden, där 72 personer omkom, har den brittiska regeringen förbjudit brännbara väggbeklädnader på ytterväggarna för bostadshus som är högre än 18 meter. Av förståeliga skäl är man fortsatt orolig för säkerheten i höga byggnader, vare sig de är av trä eller inte.

Med det sagt är det tydligt att väldesignade träbyggnader som levereras enligt de högsta kravspecifikationerna och uppfyller behoven hos miljön, de boende, byggherren och det bredare samhället – som Sara Kulturhus i Skellefteå – kan ha en framtid.

Arbetet för att bekämpa klimatförändringarna tvingar byggbranschen att undersöka hur den kan göra för att leverera de hållbara byggnader vi alla behöver just vid en tidpunkt då de resurser som krävs för att leverera dem är ansträngda och kommer att behöva utnyttjas med större försiktighet än någonsin. Trä kommer helt klart att spela en stor roll för att skapa morgondagens hållbara och miljövänliga byggnader. Och enligt vissa är det inte en dag för tidigt.

Hur man tar tillbaka gatorna