Trädkojor

En arkitekt som ritar fantastiska trädkojor. Så här går det till.

Glöm barndomens skrangliga trädkojor: de här trädbyggda strukturerna är överdådigt designade och fulla med smarta funktioner.

Om du föreställer dig en trädkoja så ser du antagligen en avskalad och ranglig struktur som byggs av kreativa barn i trädgården, och förmodligen utan el, värme och rinnande vatten. Men den nya typen av modernt trädkojebygge revolutionerar bilden av vad en trädkoja kan vara.

Oavsett om de används för trendigt semesterboende eller som sofistikerade uthus har trädkojorna designats för att vara så välfungerande, bekväma – och vackra – som möjligt. Arkitekten Andreas Wenning är välkänd för sina trädkojor. Built har träffat honom för att lära mer om hur det går till att bygga de högtflygande husen.

Inspirationens grundstam

I början av karriären designade Andreas traditionella byggnader. Han är utbildad möbelsnickare och har även studerat arkitektur. Under sex år arbetade han som anställd i Tyskland och Österrike innan han startade sitt eget företag. Andreas första träkoja byggdes på en väns fastighet för privat bruk.

”Jag byggde trädkojan Plendelhof eftersom jag tyckte om tanken på att vara högt upp i trädet, i ett litet utrymme”, säger Wenning. ”Jag fick möjlighet att bygga min första trädkoja på en mycket vacker plats, så jag designade en modern struktur. Jag hade ingen trädkoja när jag var liten, men jag tycker om träd och små, experimentella utrymmen.”

Källa: Baumraum

Wenning blev förvånad över den stora efterfrågan på fler trädkojor. ”Vid den här tiden, runt 2003, ville jag starta mitt eget företag. Jag upptäckte att här fanns det en lucka i marknaden som passade mig perfekt. Så först skapade jag min idé, sedan följde det första uppdraget”, säger Andreas. ”De kommersiella möjligheterna för trädkojor utökas ständigt. Människor ser idag värdet av att vara nära naturen. Efterfrågan på våra tjänster växer i takt med att turism i naturområden blir allt mer populärt.”

För Andreas är det tydligt vilken dragningskraft en trädkoja har på kunderna. ”De gillar äventyr, mysiga små utrymmen, att vara mitt i naturen, att skapa en romantisk, trevlig och lugn plats, och få något som är riktigt speciellt”, säger han. ”Våra trädkojor används som rum för vila och avkoppling, som externa gästrum, som utrymmen för meditation eller möten, lika väl som lekplatser för barn eller till och med som kommersiella utrymmen för hotell och nöjesparker.”

Design på hög nivå

Andreas berättar att trädkojans design börjar med att hans team undersöker byggplatsen: träden. ”Först undersöker vi miljön och gör en preliminär design. Strukturen kontrolleras av vår byggnadsingenjör och trädet undersöks av en expert. Vi diskuterar resultaten med kunden och försöker föra in deras önskemål i konceptet”, säger han. ”Miljön är en av de viktigaste faktorerna för trädkojans design. Trädets struktur, kundens önskemål och vad jag brinner för i stunden är alla bidragande faktorer till den slutgiltiga designen.”

Men allt börjar med ett träd.

”I stort sett kan man använda alla typer av träd som bas för trädkojor”, säger Andreas. ”De måste vara friska och inte alltför unga. Snabbväxande träd är inte lika bra som träd som växer långsamt. Träden utvärderas baserat på hur starka de är, hur de förväntas utvecklas i framtiden, deras rörelse, tillväxt och hur de rör sig i vinden.”

Källa: Baumraum

När byggprocessen börjar lägger Andreas Wenning fokus på vilken effekt som strukturen kommer att ha på sitt träd. ”Vår ambition är att skada trädet så lite som möjligt”, säger han. ”För det mesta beskär vi inte trädet alls. Vi samarbetar med trädexperter som hjälper oss att hitta bästa lösningen för att förena trädkoja och träd med hjälp av spännband och kraftiga stålvajrar som håller kojan på plats. Vi använder inte bultar eller spikar som kan skada trädet.”

Genom att ägna uppmärksamhet åt dessa delar av konstruktionen håller byggnationerna längre utan att behöva repareras eller förstärkas ytterligare. Dessutom skyddas trädet.

Källa: Baumraum

Luftig estetik

Andreas utgår från ett fåtal fasta designprinciper när det kommer till den strukturella designen. ”Själva trädkojan bör föra en dialog med trädet, antingen på ett kontrasterande eller ett symbiotiskt sätt”, säger han. ”Vår estetik bygger på tydligt definierade former. [Genom att skapa] öppningar och perspektiv startar en spännande dialog mellan arkitekturen och de omgivande träden och platsens miljö.”

Källa: Baumraum

För Andreas Wenning är det något visst med känslan i en trädkoja, hur den får personerna i den att komma närmare naturens processer. ”För mig personligen har ett träd en fantastisk utstrålning”, säger han. ”Det är starkt, stort, vackert och ibland mycket gammalt. Det har sår som berättar om dess historia. Årstidernas växlingar är mycket mer uppenbara än vad de är på andra växter.”

Med andra ord ger trädkojan möjlighet att iaktta naturens rytm på väldigt nära håll.

Det finns ett par viktiga faktorer som skiljer design av trädkojor från kraven på ”markarkitektur”. ”Du måste ha bra, grundläggande kunskaper om träd och du måste ha kunskap och färdigheter i att arbeta med trä, möbelsnickeri och träkonstruktioner”, berättar Andreas. ”Du behöver också ha ett professionellt förhållningssätt till arkitekturprojekt, kompetens inom design och ett bra nätverk av företag som kan bygga dessa typer av strukturer. Du måste vara villig att resa mycket och ha de språkkunskaper som krävs för att kunna kommunicera med kunder världen över.”

Källa: Baumraum

De huvudsakliga tekniska övervägandena för att designa en trädkoja handlar om begränsningarna för trädet som kojan ska placeras i. ”En trädkoja måste ha en lättare konstruktion än ett vanligt hus som man bygger på marken”, säger Andreas. ”Därför bygger vi vanligtvis med trä. Höjden och vikten beror på trädet. Om trädet inte kan bära trädkojans vikt, eller om kojan är för stor eller skrymmande, är det även möjligt att använda stolpar som stöd.”

Genom att komplettera med externa stöd kan Andreas Wenning förverkliga kundernas vildaste drömmar med sina trädkojor. ”Det som begränsar är bygglagen och budgeten”, säger han. ”Inom de ramarna kan vi bygga vad som helst.”

Källa: Baumraum