Så blir digital teknologi skalbar: del 1

Pandemin påskyndade implementeringen av digital teknologi i byggbranschen. Företag i alla storlekar kan närma sig den nya världen med digital teknologi genom att börja med att fastställa det egna företagets behov.

Som svar på covid-19-pandemin gjorde företag inom arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC) en aldrig tidigare skådad djupdykning i digital teknologi. Fram till dess hade branschen haft rykte om sig att släpa efter med tillämpning av ny teknologi. Men Centre for Economics and Business Research har visat att pandemin påskyndade framstegen och tillämpningen av digital teknologi i byggbranschen med tre år.

Dessutom tvingade ökningen av distansarbete – som består – fram en övergång från tidigare analoga processer till nya och innovativa digitala sådana. Nu vill 60% av de arbetstagare som började jobba på distans i början av pandemin behålla den flexibiliteten, och nästan 80% av alla företag förväntar sig en lägre nivå av närvaro på kontoret i framtiden.

De här trenderna är välkomna. Att slippa den dagliga pendlingen åtminstone en del av tiden främjar en sundare balans mellan arbete och privatliv, och inspirerar till kreativitet och självlärande. Dessutom kan den här övergången hjälpa byggföretag att hantera arbetskraftsbristen genom att locka till sig de bästa talangerna, som inte vill vara fastkedjade vid en byggarbetsplats eller ett kontor.

Under pandemin köpte många byggföretag omedelbart in digital teknologi, så att de huvudsakligen kunde arbeta online och hålla igång verksamheten. Men företagen gjorde ofta de här inköpen på ett reaktivt sätt – och vissa behöver ta en ny titt nu när de ska fortsätta på sin digitala resa. Företagen utför riskbedömningar efter pandemin för att förstå de positiva effekterna av det digitala arbetet bättre och se vart det kan leda.

Den digitala vägen framåt kräver inte att man kullkastar hela den nuvarande driften eller investerar astronomiska summor. Istället kan företagen börja med intuitiva verktyg som är enkla att införa, och skapa interna kulturförändringar. En enkel strategi kan ge betydande förbättringar av arbetssättet.

Att ha slutmålet i åtanke ger den bästa riktningen för byggföretagens teknologiska resa. Vill du driva på standarder och kvalitet, förbättra marginalerna eller sträva efter hållbarhet? Att sätta fingret på exakt vad du hoppas uppnå kommer att vara till hjälp när du ska utvärdera kompetens och processer för att säkerställa att ni är redo för digitalisering. Sedan kan du börja förändra kulturen och välja de optimala lösningarna för att föra ditt företag framåt mot en digital framtid.

Låt oss titta närmare på varje steg mot en digital, skalbar teknologi för din organisation:

Börja med digitala principer

För att fortsätta framåt måste byggföretag bekanta sig med tillgänglig teknologi och engagera medarbetarna och leveranskedjan i arbetet med att införa nya lösningar. De digitala principerna lägger grunden till den här digitala transformationen.

Utveckla förståelsen av verktygen: Innan du fattar några beslut på resan behöver du lära dig mer om de digitala verktygen och matcha dem med intern kompetens och önskade resultat. Många företag omvärderar sin befintliga teknologi, granskar arbetsflöden och processer och bedömer på vilka sätt avancerade verktyg kommer att göra skillnad för hur de arbetar.

Fokusera på den interna kompetensen: Det gäller att ta reda på vilka kompetenser som finns inom företaget, samt hur stor motviljan mot förändring är. Då vet du hur du ska planera, leverera och rulla ut ny teknik.

Samla in information från leveranskedjan om hur de har löst de här problemen för andra företag, och hur även de har dragit nytta av avancerade program och processer. Granska projekthistoriken för att identifiera var det största värdet kan uppnås.

Rikta sedan in dig på såväl den interna målgruppen som på leveranskedjan med hållbar kommunikation. Då säkerställer du att införandet går smidigt och ger positiva resultat. Den här inledande analysen och interna utbildningen är avgörande när man ska lägga grunden till nya arbetssätt.

Vårda en god företagskultur: När ny teknologi introduceras måste man fundera på hur man ska hantera förändringarna. Om den digitala resan är tillräckligt populär kan den drivas nedifrån och upp, men oftast utgår förändringar från ett strategiskt mål och sprids uppifrån och ner. Det kräver att du hjälper dina team att förstå värdet av digitaliseringen för såväl företaget som dem själva. Acceptans leder till en bredare tillämpning inom organisationen, stödjer snabbare testning och utvärdering av teknologier samt uppmuntrar innovation.

Investera i utbildning: Din budget bör sträcka sig längre än till själva inköpet av programvaran, och bör inkludera utbildning för personalen. Oavsett om teamen lär sig bäst genom att jobba praktiskt eller genom att titta på videor, måste du se till att det finns utbildning tillgänglig som stöder dem när de börjar använda digital teknologi.

I del 2 går vi igenom hur du gör för att hitta rätt teknologi för att uppfylla alla behov som framkom under upptäcktsprocessen.

Läs Bluebeams kompletta guide till skalbar digital teknologi.