bli bättre på psykisk hälsa i byggbranschen

6 sätt att hantera psykisk hälsa i byggbranschen

Medarbetares psykiska välmående har mer och mer visat sig vara kopplat till produktivitet och tillfredsställelse. Allt fler byggföretag uppmärksammar frågan.

Illustration av Lindsay Gruetzmacher

Efter mer än ett år av omvälvningar under den pågående covid-19-pandemin ökar den mentala ohälsan. Depression har blivit tre gånger så vanligt bland vuxna i USA, och forskare märker högre nivåer av sömnstörningar, alkoholkonsumtion, drogmissbruk och förvärrade kroniska hälsoproblem.

På jobbet kan en medarbetares psykiska ohälsa få stora effekter. Enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kan det påverka prestation, produktivitet och engagemang. En undersökning visade att depression kan försämra en persons förmåga att slutföra fysiska uppgifter på jobbet 20 % av tiden, enligt CDC.

Men det kan vara svårt att ta itu med psykisk ohälsa, inte minst på grund av det stigma som är kopplat till det. Det här hindret är särskilt högt i byggbranschen.

”Branschen lider fortfarande av en mansdominerad, viljestark, ryck-upp-dig-kultur”, säger Steve Williams, vd för Ecto HR, en konsultfirma som specialiserar sig på byggbranschen. ”Man är i regel inte särskilt öppen för att prata om eller bekräfta de här utmaningarna.”

Men bland sina kunder har Steve sett gott om bevis på att pandemin har tagit ut sin rätt. Psykisk hälsa är en fråga som byggföretagen måste ta itu med, säger han.

Här är sex sätt för byggföretag att bli bättre på psykisk hälsa och öka sina medarbetares välbefinnande.

Inför ett hjälpprogram och marknadsför det

Om företaget inte har något hjälpprogram för sina medarbetare – ett så kallat Employee Assistance Program eller EAP – kan det vara dags att investera i det, säger Steve. Dessa program hjälper medarbetarna att hitta möjligheter som hjälper dem att ta itu med psykisk ohälsa, missbruk, familjeproblem och ekonomiska bekymmer. Allt sker konfidentiellt.

För företagen är de här programmen relativt billiga – någonstans mellan 75 cent och 2 dollar (6–17 kronor) per medarbetare och månad, enligt Society for Human Resource Management (SHRM). Ett hjälpprogram kan oftast läggas till genom företagets sjukförsäkringsmäklare, säger Steve.

Om ni redan har ett hjälpprogram är det dags att göra det mer synligt. Enligt Steve är många medarbetare inte ens medvetna om att arbetsgivaren har ett sådant program, och de som känner till det använder det inte. I genomsnitt är utnyttjandegraden för programmen 4,5 %, enligt International Employee Assistance Professionals Association.

Samtidigt som man går ut och berättar om programmet är det viktigt att bekämpa en vanlig missuppfattning om dessa program och betona att alla samtal och all behandling sker helt och hållet konfidentiellt. ”Hjälpprogram kräver löpande, kontinuerlig marknadsföring och förstärkning av budskapet att programmet inte styrs av arbetsgivaren”, säger Steve. ”Att ett hjälpprogram är hundra procent konfidentiellt och fristående.”

Coacha ledare

Arbetsledare och chefer är ofta de första som lägger märke till att något är fel bland medarbetarna. Därför måste företagen utbilda ledare i hur man upptäcker missbruk och psykisk ohälsa och se till att medarbetarna hittar rätt slags hjälp, säger Steve. Sjukförsäkringsbolagen är också bra på att ge arbetsgivare vägledning.

Michael Bustin, mångårig chef i byggbranschen, menar att man måste lära känna medarbetarna för att kunna se om de har det svårt. ”Från ett ledarskapsperspektiv måste man verkligen förstå och känna sitt team, och man måste känna igen utmaningarna och problemen”, säger Michael, som har jobbat i byggbranschen i 25 år. Han är för närvarande global tillväxtchef för Durasein som tillverkar material och produkter för fasta ytor.

Prata om det

Börja bryta ner stigmat genom att prata om psykisk hälsa, säger Steve. Publicera statistik om hur vanligt det är med psykiska problem i företagets nyhetsbrev. Ta upp det på säkerhetsmötena.

”Berätta för folk att psykisk ohälsa är mycket vanligt i USA och i byggbranschen”, säger Steve. ”Och att det är viktigt att stötta varandra och göra att det är helt okej.”

Satsa på mindfulness

Mindfulness är att vara närvarande i nuet och fokusera på uppgiften, inte på andra stressfaktorer. Mindfulness kan förbättra vår mentala hälsa, och undersökning efter undersökning visar även ett samband mellan mindfulness och säkerhet på byggarbetsplatser.

”I riktigt lyckade säkerhetsprogram tar man ett steg tillbaka och lär människor att utöva mindfulness”, säger Kimberly Kayler, vd för AOE, en konsultfirma som regelbundet arbetar med bygg- och ingenjörsföretag. ”På byggsidan finns det riktigt stora fördelar med att praktisera mindfulness.”

Att föra in mindfulness i medarbetarnas liv kan vara så enkelt som att subventionera prenumerationer på mindfulness-appar som Calm eller Headspace.

Mindfulnessövningar kan också införlivas i säkerhetsmöten eller stretchingprogram på morgonen, säger Kimberly, som är yogalärare och även håller föredrag om en rad olika ämnen – bland annat mindfulness för företag – för bygg- och ingenjörsföretag.

För medarbetare som kanske upplever mindfulness som flummigt kan man kalla det något annat. ”Om mindfulness inte fungerar, eller om folk har svårt för det, kan man ge det ett annat namn”, säger Kimberly. ”Kanske stressreducering, kanske prioritering i den nya, hybrida världen.”

Men Kimberly varnar också för att dra förhastade slutsatser om att hårdföra byggnadsarbetare inte är intresserade av mindfulness.

”Det kan komma en starkt konservativ ingenjör, som jag aldrig trodde skulle vara intresserad av mindfulness, fram till mig efter föredraget och visa mig en mindfulnessbok som han läser”, säger Kimberly. ”Det har varit en läxa för mig att man faktiskt aldrig kan veta.”

Kräv att medarbetarna tar ledigt

Att ta ledigt ibland kan vara bra för den psykiska hälsan, men Steve Williams ser allt för många platschefer, förmän och byggledare som aldrig tar semester.

”De tenderar att vara spända och stressade, och när de jobbar i ett projekt som kommer allt närmare slutförandet känner de att de inte kan koppla av”, säger han.

När det gäller betald ledighet kräver Steve själv att alla på hans kontor ska ta en hel vecka ledigt minst en gång om året, och han rekommenderar sina kunder att göra detsamma. Om arbetarna inte vill ta semester kan du upplysa dem om att du kommer att ta in vikarier så att jobbet blir gjort.

Led med empati

Michael Bustin har sett effekterna av psykisk ohälsa bland sina egna vänner och familjemedlemmar. Det är delvis därför som han leder med empatin i fokus – han är omtänksam när det gäller medarbetarnas svårigheter och försöker hitta det bästa sättet att stötta dem. Samtidigt är det ju helt enkelt vad en bra ledare ska göra, säger han.

”Människorna är det svåraste med ett företag”, säger han. ”Man måste ha empati. Jag har själv varit i deras sits förut. Jag vet att folk gör misstag, och jag vet att de har problem. En framgångsrik ledare litar på sitt team, räknar med sitt team och har förtroende för sitt team. Och ledare finns för att hjälpa andra att lyckas.”

Så kan mjuka färdigheter omvandla byggbranschen