Reality capture: uppmätning 2.0

Att mäta upp befintliga byggnader är en kostsam process. Men med reality capture-tekniken blir den både billigare och mer exakt och effektiv.

Det viktigaste första steget för ett lyckat projekt är att få in korrekta mått/relationshandlingar för de villkor som gäller på plats. I ett stort och komplicerat projekt kan det bli både dyrt och osäkert att låta ett team designers och byggnadsarbetare göra sådana mätningar för hand. Branschens entreprenörer och underleverantörer måste kunna lita på att relationshandlingarna stämmer för att kunna planera, schemalägga och köpa in material exakt. Det är en tidskrävande process där den mänskliga faktorn kan leda till fel i varje steg.

Idag kan många entreprenörer sänka dessa kostnader och samtidigt undvika omarbetningar längre fram genom att använda modern utrustning för uppmätning som brukar kallas ”reality capture”. Medan en design, oavsett om den görs med papper och penna eller med programvara, speglar hur en byggnad är tänkt att se ut, visar reality capture hur den faktiskt ser ut i verkligheten.

Ny norm?

Jared Stoffan, Virtual Construction Manager på HITT Contracting Inc. och expert på VDC och BIM, förklarar att reality capture kan vara vilken digital uppmätning som helst som resulterar i en digital 3D-modell över en byggnad eller byggplats. Den kan ha gjorts med laserskanning eller fotogrammetri, det spelar ingen roll.

”Jag tror att reality capture är på väg att bli normen för de flesta entreprenörer”, säger Jared. ”Tekniken kan användas för att kontrollera att det man visar genom BIM faktiskt kommer att fungera, och på så sätt slipper man omarbetningar och motverkar risker.”

Omkring 30 % av byggnadsarbete är omarbetningar, vilket motsvarar ungefär 5 % av en typisk projektbudget. ”Kan man i någon mån alls få ner den procentsatsen så är det verkligen en stor fördel”, säger Jared.

Laserskanning är en populär metod för reality capture, och är också den som är mest exakt. Det finns flera tillverkare av laserskannrar på marknaden, och tack vare att tekniken ständigt går framåt blir de allt billigare. Kostnaden för tekniken är på väg att bli såpass överkomlig att även små och medelstora design- och entreprenadföretag lätt kan motivera en investering i den.

Byggnadsingenjörer använder reality capture-teknik på en byggarbetsplats.

Det går att inhämta mått som är exakta ner till en sextondels tum. Dessa ”punktmoln” kan importeras direkt till ett designprogram för omedelbar användning. De timmar man sparar på att göra uppmätningar och på att måtten blir mer exakta gör inköpet av en laserskanner och utbildningen av medarbetarna till ett smart val. Det går att anpassa arbetsflöden och utbilda medarbetarna i de nya verktygen på så kort tid som ett halvår till ett år.

Fotogrammetri, som oftast används vid drönarflygningar över stora eller svårtillgängliga byggplatser, är ett annat populärt alternativ. Fotogrammetri är inte lika exakt som laserskanning, men ger bilder med mycket större omfattning.

Jared Stoffan beskriver ett projekt som han har genomfört där laserskanning var centralt i samband med renovering av en förskola. Jared och en kollega kunde skanna såväl ovan som under tak under loppet av åtta timmar på en lördag. Samma dag försökte ett team med tio arkitekter och hantverkare utföra en manuell uppmätning med måttband och anteckningsblock.

Jared säger att han visste att teamet skulle behöva ”lägga hur mycket tid som helst på att få in alla data i AutoCAD-filen”, och dessutom med tveksam exakthet. Jareds data däremot, som bestod av ett punktmoln från flera skanningar av olika platser runt om på förskolan, skulle lätt gå att lägga in i vilket modelleringsprogram som helst. När han var färdig kunde han lägga in informationen i ett designprogram och få det klart för granskning redan måndag eftermiddag.

Spara tid och pengar

Jared Stoffan ger ytterligare ett utmärkt exempel på hur värdefull laserskanning kan vara i jämförelse med traditionella uppmätningar. När en laserskanning är klar kan den överlagras med design- och teknikmodeller.

Jared berättar om ett annat projekt där han använde laserskanning. ”Vi hade laserskannat takstolarna till ett tak i projektet, och med hjälp av BIM-samordning kunde vi se att de förtillverkade 14-tumsrören inte skulle fungera så som de var ritade”, säger Jared.

Reality capture-modellen var inte bara mer exakt än en traditionell uppmätning. Jared kunde också jämföra den med arkitektens ritningar och modeller för att se om planen stämde överens med den befintliga infrastrukturen.

Vi tar en titt på reality capture-tekniken.

Denna korrigering beräknas ha sparat fyra-fem dagars omarbetningar och 2 000 dollar för projektet, tack vare att rören kunde justeras i förhållande till takstolarna. Det fanns också ett annat problem som gjorde att kylda vattenrör inte kunde dras genom en trappa, vilket Jared uppskattar kunde ha kostat upp till 10 000 dollar att rätta till under renoveringen.

Vid större projekt och mer komplicerade byggplatser kan det finnas ännu större möjligheter till besparingar – även om man börjar med reality capture först under konstruktionen snarare än innan.

Jared beskriver en sjukhusombyggnad där hans team inte fick tillträde till byggarbetsplatsen förrän rivningsarbetet var klart och konstruktionen redan hade påbörjats. ”Vi kunde inte komma in och kontrollera någonting på fältet”, säger Jared, ”och relationshandlingarna tog inte hänsyn till några av [de tidigare] renoveringarna.”

Till Jareds förvåning upptäckte hans team att sjukhuset hade stålbalkar inbyggda som inte ingick i några av relationshandlingarna. Laserskanningen visade dessutom att utformningen av mekanik, elektronik och rör inte skulle fungera så som byggritningarna visade. Som tur var kunde teamet dokumentera detta i tillräckligt god tid för att designteamet skulle hinna rita om de berörda områdena.

Om du någonsin har upptäckt fel i en ritning eller arbetat med en som är inaktuell förstår du säkert vilka fördelar reality capture kan innebära för alla inom design- och byggbranschen. Att laserskanna den verkliga byggnaden och omvandla informationen till en dimensionerbar as-built-modell innebär att man får en ritning som man tryggt kan designa vidare ifrån.

Därmed kan designers, entreprenörer och underleverantörer samarbeta och undvika kostnader. Det innebär betydande besparingar för alla som är inblandade i projektet.

Så här har en mindre ingenjörsfirma tjänat stort på att använda reality capture och Bluebeam Revu.