materialberäkningar Bluebeam Revu

Förbättrade mätverktyg hjälper kalkylatorer och ger bättre mängdavtagningar

I Revu 20.2 kan byggexperter ställa in skala för flera ritningar och tillämpa längdenheter oberoende av sidans skala.

För en kalkylator är precision A och O. Korrekta mängdavtagningar är helt avgörande i början av alla kontrakt. Bluebeam Revu har länge fungerat utmärkt för kalkylatorer som gör sådana beräkningar. 

Måtten som tas i Revu sträcker sig bortom längd, bredd och area. Det finns även funktioner för att beräkna volym, djup, radie, lutning, höjd, fall, vinkel, båge och urklipp. Funktioner som Dynamisk fyllning gör att det går att avgränsa och fylla olika områden för att generera areamått. Verktygen Antalsmått och VisualSearch kan användas för att beräkna och spåra kvantiteter. 

Revu 20.2  

Revu 20.2, som släpptes den 16 mars, bygger vidare på 20.1 och innehåller ännu bättre mätverktyg. Uppdateringen omfattar möjligheten att ställa in skala för flera ritningar och tillämpa längdenheter oberoende av sidans skala.  

Den nya utgåvan gör det också enklare att ställa in sidskalor, vilket gör det enklare att säkerställa noggranna mätningar på ritningarna. Användaren kan nu också spara anpassade och kalibrerade skalor i sin lista med förinställda skalor för att sedan återanvända dem.  

Enheterna för längdmått är inte längre bundna till sidans skala. Oavsett om skalan ökas eller minskas, eller om man använder ett helt annat måttsystem, kan användaren nu ta längdmått med vilka enheter som helst efter behov. 

Revu 20.2 är särskilt användbart för användare som utnyttjar funktionerna för mängdavtagning och sidskala i Revu.  

Yrkesverksamma inom design och byggande kan dra nytta av följande tips och tricks för mängdavtagning från Deepak Maini, kvalificerad maskiningenjör sedan 20 år: 

Tips och tricks för mängdavtagning  

Kalibrera PDF-filen: Lita inte på att ritningarna har rätt skala. Den här processen garanterar att dina mått är korrekta. 

Skapa anpassade verktygssatser: Underlätta smidigt samarbete mellan alla projektintressenter genom att skapa och distribuera en verktygssats för mängdavtagning som kan standardiseras och användas i hela företaget, även för framtida projekt. 

Använd anpassade kolumner: Få en detaljerad kostnadskalkyl direkt. Kolumnerna i markeringslistan är mycket anpassningsbara. Med värden inlagda i de anpassade kolumnerna kan användarna se kalkyler för material och priser direkt. 

Använd VisualSearch: Hitta snabbt det totala antalet belysningsarmaturer eller eluttag i ett helt anbudspaket genom att låta Revu söka efter visuella signaler eller objekt. 

Är Bluebeam Revu nytt för dig?