Nya funktioner och integrationer i Revu 20.1

Denna viktiga uppdatering av Revu 20, som lanserades i augusti, innehåller nya funktioner som är avsedda att förbättra digitalt samarbete och stärka tidsbesparande integrationer
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Revu 20.1 har lanserats. I den viktiga uppdateringen, som följer på lanseringen av Revu 20 i augusti, ingår flera förbättringar som är avsedda att hjälpa byggbranschen att bygga bättre med direkt samarbete – något som har blivit ännu mer centralt i dag när vi samarbetar på distans.

Vi beskriver några av de viktigaste tilläggen och förbättringarna som syftar till att förenkla olika uppgifter, minska de störande omarbetningarna och bidra till att användarna kan ägna mer av sin tid åt meningsfullt och tillfredsställande arbete.

Förbättrad SharePoint-integration

Perfekt för: Större företag eller komplexa projekt med många dokument att samarbeta om

Genom den nya, förbättrade integrationen med Microsoft SharePoint kan användare nu autentisera Revu säkert och öppna dokument lagrade i en SharePoint-mapp från valfri webbläsare.

Fördelar:

 • Möjlighet att använda Revu tillsammans med SharePoint-dokument
 • Större produktivitets- och tidsbesparingar
 • Bättre säkerhet och administration

Förbättringar av Studio

Perfekt för: Användare som samarbetar med personer som inte längre ingår i projektet

Studio-administratörer kan tilldela om ägandet av markeringar säkert då en samarbetspartner lämnar en session permanent. Det sparar tid och blir tydligare för användarna.

Markeringarnas nya ägare får dessutom ett e-postmeddelande om sin nya status, och ägandeändringen noteras i sessionshistoriken och ingår i sammanfattningar och rapporter.

Fördelar:

 • Ökad produktivitet
 • Mindre förvirring
 • Högre säkerhet
 • Tydligare ansvar

Markeringsförbättringar

Perfekt för: Alla användare, men i synnerhet de som är intresserade av att utnyttja visuella indikatorer för bättre kommunikation om markeringar

En visuell indikator visas nu vid markeringar som har svar i markeringslistan, så att användarna märker när en kommentar kräver deras uppmärksamhet. Om man klickar på ikonen kommer man direkt till svaren i markeringslistan. Det går också att hålla markören över ikonen för att se en förhandsgranskning av svaret. 

Användaren kan nu enkelt välja ett sidintervall och snabbt tillämpa sina markeringar. Därmed slipper man det tidskrävande momentet att manuellt kopiera och klistra in markeringar på en sida i taget.

Fördelar:

 • Ökad effektivitet
 • Större tidsbesparingar
 • Enklare kommunikation
 • Bibehållet ansvar

Mätningar i realtid

Perfekt för: Kalkylatorer – i synnerhet de som vill kunna visa mätvärden i realtid

Mätvärden i realtid visas nu i en liten beskrivningstabell längst ner i högra hörnet av ritningen medan användaren placerar ut mått. Mätvärden i realtid finns nu tillgängliga för vinkelmått, radie, omkrets, antal och volym.

Fördelar:

 • Färre omarbetningar
 • Ökad produktivitet
 • Mer exakta beräkningar

Nya plugin-program

Perfekt för: Alla användare

Stöd för SolidWorks 2021 har lagts till i utgåvan Revu 20.1. Det går nu också att automatiskt skapa bokmärken baserat på filnamn i batchen för PDF-filer som skapas genom funktionen Batcha PDF i plugin-programmet för Microsoft Word. Till sist går det nu att spara bokmärkeskonfigurationer i plugin-programmet för ACAD.

Är Bluebeam Revu nytt för dig?