Bättre designsamarbete med Bluebeam Revu och Archicad

OpenBIM är nyckeln till samarbete. Team får möjlighet att använda flera olika programvaruverktyg på ett enkelt sätt, som i det här exemplet med Revu och Archicad.

Så underlättar OpenBIM samarbete i byggbranschen

OpenBIM-arbetsflöden är avgörande för samarbete i byggbranschen och de leder till bättre projektresultat. I ett OpenBIM-arbetsflöde kan användaren välja den bästa programvaran för sina behov, men kan också kommunicera och utbyta data mellan olika typer av programvara.

Genom att studera hur väl olika verktyg fungerar tillsammans kan designers säkerställa att de arbetar med den programvara som passar deras behov. Samtidigt kan de välja samarbetspartners utifrån kunskap och förmåga snarare än vilken programvara som används. 

Designsamarbetet förbättras genom att man använder öppna filformat som går att komma åt och bytas ut med de flesta programvarupaket. Det här är något som har visat sig minska projektriskerna, till exempel genom att förhindra förlust av eller skador på data som utbyts mellan olika system.

I ett webinar som hölls av Bluebeam och Graphisoft nyligen utforskade man det här i detalj. Man beskrev hur yrkesverksamma i byggbranschen kan använda Revu och Graphisofts Archicad tillsammans för att spara tid och pengar i projekt och i slutändan designa bättre.

Praktiska exempel på OpenBIM: Revu och Archicad

Ordiz-Melby Architects är en arkitektfirma med 32 anställda i Kalifornien. Företaget specialiserar sig på utbildning, kommersiella fastigheter, hälso- och sjukvård, myndigheter samt bostäder för låginkomsttagare.

Företagets huvudarkitekter Jeannie Bertolaccini och Manuel Maldonado berättar om hur man på företaget använder Revu och Archicad tillsammans för att främja samarbete.

De förklarar hur designarbetet inleds med Archicad plus en kombination av Revu och Google Maps för att gå igenom potentiella idéer med kunden. På så sätt kan hela teamet bygga upp en förståelse av platsen och de olika alternativ som finns, och eventuell feedback matas in i Revu live under mötet.

Schematiska ritningar utvecklas i Archicad, återigen med Google Maps till hjälp, för att demonstrera tankar och idéer och volymerna i Archicad överförs till Revu så att skräddarsydda markeringar kan läggas till. Det här hjälper kunden att visualisera projektet innan designstadiet har inletts, och det bildar ett ramverk för heltäckande samarbete inom ett byggprojekt.

Fördelarna med samarbete i byggbranschen

Kundgranskningar 

På kundmöten markerar Ordiz-Melby ritningarna live, så att kunden kan se hur designen kommer att förändras, och lägger till kommentarer och anteckningar för att följa beslutsfattandet. Med enkla funktioner som verktyget Ögonblicksbild kan användarna kopiera och klistra in olika element live under pågående möte, så att man kan granska ändringarna innan man återgår till Archicad för att designa. Verktyget för färgbearbetning gör automatiskt ändringarna i ögonblicksbilden röda, så att kunden snabbt kan se alla ändringar.  

De här dokumenten blir till mötesanteckningar och kan skickas till ritaren som reviderar i Archicad. Alla anteckningar och ändringar finns kvar på samma ställe.

Dokumentgranskningar

Bluebeam bidrar till bättre kvalitetskontroll och samarbete med projektteam, konsultteam, entreprenörer och kunder.

Traditionellt skulle markeringar som de här ha gjorts för hand, och arkitekten skulle ha blivit tvungen att granska fysiska dokument. Med hjälp av Revu och Archicad digitaliseras den här processen, vilket ökar effektiviteten och minskar risken för fel.

I Studio-sessioner kan kunden och entreprenörerna ges tillgång till ritningarna och justera dem tillsammans. Eftersom det också går att skicka aviseringar innebär sessionerna ett minskat behov av att skicka e-postmeddelanden fram och tillbaka – något som snabbt kan bli tidskrävande.

Avvikelselistor

Career Technical Education Center är en tvåvåningsbyggnad på drygt 8 300 kvadratmeter med omkring 275 olika utrymmen.   

Med tanke på projektets storlek var Orbiz-Melby oroliga för att de kanske skulle behöva sätta in mer personal för att hinna bli klara med ronderingen, vilket skulle ha påverkat andra projekt.  

Genom att använda sessioner kunde man utföra ronderingen med två anställda, var och en utrustad med en iPad. De kunde lägga till kommentarer och ge entreprenören en exakt plats, en beskrivning av problemet samt en bifogad bild för tydlighets skull.  

Med Bluebeam-utrymmen kunde användaren tagga kommentarer med ett rum i en ritning, vilket sedan omvandlades till Archicad-zoner.  

Orbiz-Melby visar att det går att uppnå bättre resultat genom att arbeta med OpenBIM-arbetsflöden. Företagets användning av digitala lösningar för uppgifter som dokumentgranskning, markering och rondering säkerställer att projekt kan genomföras snabbare och med minimal projektrisk. 

Ta reda på mer om hur Bluebeam kan hjälpa dig att utnyttja alla fördelar med samarbete i byggbranschen.   

Markus Engineering löser utmaningarna med distansarbete med hjälp av Revu and Archicad