Navigera i markeringslistan i Bluebeam

I vår digitala värld innehåller byggbranschens plandokument ofta många röriga markeringar. Tack och lov är markeringslistan i Bluebeam ett kraftfullt verktyg för att snabbt organisera allt på ett meningsfullt sätt.

Om du någon gång har sett ett dokument fullt av röriga markeringar har du förmodligen undrat: ”Hur ska jag kunna arbeta med det här?”. Oavsett om det är en överfull bygghandling, en detaljrik planuppsättning eller ett samordningsdokument som har skickats fram och tillbaka många gånger, är den besvärliga markeringsröran vardag för ingenjörer och arkitekter. Tack och lov är markeringslistan i Bluebeam ett kraftfullt verktyg för att snabbt sortera och organisera markeringar så att du kan interagera med dem på ett meningsfullt sätt.

Kom igång

För att komma åt markeringslistan håller du muspekaren nästan längst ner i Bluebeam-fönstret. Markören omvandlas till en annan symbol, och du ser en horisontell blå linje som visar att du nu hovrar vid kanten av markeringslistan. Klicka och dra den uppåt för att visa markeringslistan.

Struktur

Markeringslistan är strukturerad som en tabell med kolumner med information om varje markering i dokumentet (förutom införda markeringar, som bara visas om de återställs). Kolumnerna kan anpassas i fråga om bredd, ordning och vilka kolumner som visas. Om du klickar på rullgardinsmenyn bredvid markeringslistan och sedan håller muspekaren över Kolumner kan du se vilka kolumner som är synliga. Du kan markera och avmarkera rutorna och ordna om kolumnerna för att skapa en tabell som ser ut som du vill. Du kan sortera listan efter valfri kategori.

Funktioner

Importera/Exportera: I rullgardinsmenyn Markeringslista håller du muspekaren över Markeringar och väljer Exportera markeringar. Då skapas en .bax-fil som alla Bluebeam-användare kan öppna och se samtliga markeringar i ditt dokument. Du kan importera markeringar med hjälp av samma meny.

Dölj markeringar: Klicka på symbolen med ett överstruket öga för att växla mellan att dölja eller visa samtliga markeringar i dokumentet. På så sätt kan du få en tydlig överblick över det bakomliggande dokumentet utan markeringar i vägen.

Sök: Med hjälp av sökfältet kan du filtrera bort markeringar som inte innehåller information med det eller de ord som du söker. Detta gäller all information i samtliga kolumner.

Filter: Knappen Filtrera lista används för att ställa in om filter ska tillämpas på de markeringar som visas i markeringslistan. Du kan välja specifika typer av markeringar att visa och dölja ur ett valfritt antal kolumner. Om du döljer markeringar i markeringslistan blir markeringarna ljusgrå i dokumentet. Det gör att dina övriga markeringar sticker ut mer. Jag brukar oftast sortera markeringar efter färg eller datum, så att jag kan hitta de senaste ändringarna eller specifika typer av markeringar enligt mitt färgkodningssystem.

Redigera markeringar: Om du klickar på någon av de markeringar som finns i markeringslistan ställs din vy in på den valda markeringen. Du kan redigera den på samma sätt som om du hade klickat på markeringen i dokumentet. (Observera att den här funktionen också fungerar omvänt. Om du klickar på en markering i huvudfönstret markeras den aktuella markeringen även i markeringslistan.) Du kan till och med välja flera markeringar (med hjälp av Ctrl eller Skift för att välja flera) och ändra dem samtidigt vid behov. Du kan till exempel välja samtliga markeringar och byta färg på dem, kopiera dem, låsa dem osv, även om de finns på olika sidor.

Sammanfattning: Med det här alternativet exporteras ett dokument i CSV-, XML- eller PDF-format med en sammanfattning av markeringarna i ditt dokument. Det här är ett säkert sätt att se till att användaren ser varje markering som finns i dokumentet.

När du är färdig med markeringslistan kan du dra dess överkant tillbaka ner till skärmens nederkant för att dölja den. När man har många markeringar finns det inget bättre sätt att hålla sig organiserad än att använda markeringslistan. När du har lärt dig att använda det här verktyget kanske du till och med kan se en bild som den i början av den här artikeln och tänka: ”Kul!”

Chris Graham är byggnadsingenjör i södra Kalifornien. Chris hjälper designsidan av byggbranschen att dra nytta av Bluebeams kraftfulla verktyg.

Bluebeam för markutveckling

Så här kan du snabbt skapa exakta beräkningar som är enkla att läsa och förstå i Bluebeam.