Red Sea Airport

Är Red Sea Airport i Saudiarabien framtidens flygplats?

Red Sea Airport, som öppnar 2022 i Saudiarabien, är avsedd att vara lika delar lyx och miljömässig hållbarhet

2019 fick de världsberömda arkitekterna Foster + Partners uppdraget att designa flygplatsen för Red Sea Project – ett lyxresmål på Saudiarabiens västkust. Red Sea International Airport väntas stå klar 2022 och målet är att den ska leverera ”en lyxig ekoturismupplevelse”.

Flygplatsen förväntas kunna betjäna upp till en miljon passagerare per år senast 2030, med en maxkapacitet på 900 passagerare i timmen. Flygplatsen är avsedd att fungera som turisternas första välkomnande till Red Sea Project, en resort som kommer att bestå av en lyxig marina, underhållnings- och fritidsanläggningar, 50 hotell samt 1 300 bostäder på 22 öar och sex anläggningar på land.

Flygplatsen kommer att vara tillgänglig för 80 % av världens befolkning efter en resa på högst åtta timmar. På ritningarna från Foster + Partners kan man se fem enorma, sanddyneliknande kapslar, inspirerade av ökenlandskapets färger och texturer. Kapslarna ska användas som avgångslounger och är arrangerade runt ett centralt område för avlämning och upphämtning.

Varje kapsel kommer att ha egna span och restauranger och kan fungera som ”miniterminaler”, så att andra delar av flygplatsen kan stängas ner under lågtrafik och därmed minska energiförbrukningen. Lummig lokal grönska ska planteras i utrymmena mellan kapslarna och hälsa gästerna välkomna till det första steget i ankomstprocessen.

Tanken är att flygplatsupplevelsen ska kännas lika lyxig som själva resorten. De mindre terminalerna är avsedda att ge en känsla av att befinna sig på en terminal som används för privatflyg, till exempel genom intima sitt- och matplatser.

Resortupplevelsen börjar direkt när man har landat, och passagerarna visas av planet genom ett frodigt oaslandskap som leder till välkomstcentret. Här blir man mött och välkomnad till resorten innan man får hjälp att ta sig igenom passkontrollen. Tanken med välkomstcentret är att det ska ge en försmak av själva resorten genom att belysa dess höjdpunkter och vad besökarna kan förvänta sig. Gästerna transporteras till och från flygplatsen i elfordon.

Konfigurationen av byggnaderna och skuggningen bidrar till det övergripande hållbarhetsmålet för flygplatsen. Skalen på terminalens tak sträcker sig utanför själva byggnaden för att ge skugga både på land- och flygsidan. Byggnadens fönster vetter åt norr, så att man får dagsljus utan att kompromissa med soleffektiviteten.

”Red Sea Airport är vänd åt norr, för att ge en ostörd utsikt mot flygplanshangarerna utan att direkt solljus träffar fasaden”, berättade Gerard Evenden, studiochef på Foster + Partners, nyligen i en tidningsintervju. ”Det här förstärks ytterligare av en rad stora utskjutande skal som skyddar byggnaden.”

Flygplatsens biutrymmen, som hangarer och bagageutrymmen, kommer att vara inrymda i två vingar som sticker ut från huvudterminalens båda sidor. Med den här konfigurationen blir det övergripande energibehovet mindre jämfört med fristående byggnader.

Den lyxiga ekoturismen

Med målet att sätta nya standarder för hållbar utveckling inom planering, byggande och drift siktar man på att kunna driva Red Sea International Airport med helt förnybar energi, genomdriva ett totalförbud mot engångsplast och uppnå hundra procents total nettoneutralitet.

Som en del av den första etappen i Red Sea Project håller flygplatsen redan på att byggas, 15 kilometer inåt landet från Röda havets kust. Det övergripande projektet har redan klarat det första stadiet av LEED Platinum-certifieringen för planer och ritningar. Det här internationellt erkända systemet för hållbarhetsbedömning tilldelar certifieringar för ledarskap inom energi- och miljödesign.

I januari 2021 anlitades daa International till att sköta projektets drift. ”Red Sea International Airport kommer att bli en grundläggande del av varje besökares resa till det här unika resmålet, och vi anser att semesterupplevelsen bör börja i samma ögonblick som man landar”, säger daa Internationals CEO Nick Cole i ett pressmeddelande.

Möjliggör hållbar utveckling

Medan miljöbestämmelserna fortsätter att spela en central roll inom byggande kämpar utvecklare för att hitta lösningar som får projekten att gå framåt samtidigt som man bevarar det omgivande ekosystemet. Red Sea Development Co., som är projektets utvecklare, har gjort stora ansträngningar för att skydda den orörda naturen runt om projektet. Det gäller såväl öar och havsliv som bergsklyftor, vilande vulkaner och historiska och kulturella platser.

Projektet inleddes med en gigantisk havsplaneringssimulering för att bedöma projektets miljöeffekter och förbättra den biologiska mångfalden i området. Medan 22 öar ska utvecklas förblir 75 % orörda och nio bevaras som särskilda skyddszoner.

Red Sea Development Co. säger sig ha som mål att sätta nya standarder för hållbar utveckling. Företaget planerar att använda smart teknik för att övervaka miljöeffekterna av driften, undvika överturism och ge resenärerna en smidig och personlig upplevelse. Man har också åtagit sig att uppnå 30 % nettobevarande till 2040. För att klara det ska företaget skapa världens största anläggning för batterilagring som ska förse platsen (och öarna) med förnybar energi dygnet runt. 

Signature Bridge i Miami

Därför måste Miami-projektet Signature Bridge börja jobba digitalt.