Mindre entreprenörer är unikt positionerade för att dra nytta av byggteknologi

De stora byggjättarna har visserligen en del konkurrensfördelar gentemot sina mindre motsvarigheter, men möjligheten att utnyttja kraftfull byggteknologi är ett område där mindre företag kan få försprång

Precis som samhället i stort översköljs byggbranschen just nu av ny teknologi. Från program för digitalt samarbete och dokumenthantering till drönare, förstärkt eller virtuell verklighet och robotteknik utvecklas teknologin i branschen så snabbt att dess ledare har svårt att hålla jämna steg.

Det stämmer särskilt för de små och medelstora företagen i branschen, som ofta kan känna sig omsprungna av sina större konkurrenter när det gäller att införa och dra nytta av den lavin av innovativa verktyg som väller in på marknaden varje år.

Detta trots att byggbranschen faktiskt till stor del består av småföretags- och specialistentreprenörer. Men de stora byggföretagen har vanligtvis större resurser för att ta sig an nya teknologiska investeringar och implementeringar.

Så borde det iallafall vara, logiskt sett.

Det stämmer visserligen att större byggföretag kan ha råd att göra större investeringar i branschomvälvande teknologi, och i den personal som behövs för att leda implementeringen och utbildningen för de nya verktygen. De kanske också har tillgång till den infrastruktur som krävs för att utvärdera effektiviteten och investeringsavkastningen för varje nytt verktyg.

Mindre = bättre?

Att vara större är dock inte alltid bättre när det gäller byggteknologi. Ett företags storlek kan också vara något negativt – särskilt i en tid då förändringar sker snabbt. Medan byggteknologin fortsätter att utvecklas är det de mindre företagen som potentiellt kan få ut störst värde av de här verktygen.

Bortsett från teknologin har de mindre byggföretagen redan vissa inneboende fördelar.

Att genomföra förändringar är svårare ju större företaget är. Som världen fick bevittna under covid-19-pandemin kan det faktum att ett mindre företag kan anpassa sig snabbare än sina större konkurrenter fungera som en utjämnande faktor för små och medelstora byggföretag.

Ett litet företag kan agera snabbare. Med sina lägre omkostnader kan små byggföretag potentiellt byta inriktning fortare än sina större konkurrenter. Från förändringar till följd av en pandemi till plötsligt skiftande konsumentkrav har mindre företag en flexibilitet som många större företag saknar.

Mindre byggföretag har möjlighet att skala upp mer effektivt. De här företagen kan ta sig an projekt som de större konkurrenterna inte kan, tack vare potentiellt smidigare team och mindre stränga lönsamhetsmål. Större företag kan visserligen utnyttja stordriftsfördelar, men de kan inte alltid experimentera med eller ta sig an snabbrörliga möjligheter på samma sätt som ett mindre företag. 

Mindre företag fattar snabbare beslut. Utan lager av byråkrati kan mindre byggföretag effektivisera beslutsfattandet och mycket snabbare omvandla möjligheter till vinst.

Tillsammans kan de här egenskaperna göra små och medelstora byggföretag mer attraktiva för de bästa medarbetarna. Och nu när den enorma bristen på arbetskraft är ett stort hinder för byggbranschen är förmågan att locka till sig och behålla bra personal avgörande.

Teknologin är räddningen

Även om storleken i sig ofta kan fungera som en konkurrensutjämnare för mindre byggföretag, är teknologin det område där de verkligen har möjlighet att lägga in en högre växel.

På många sätt är merparten av dagens byggteknologi utformad just för att mindre företag ska kunna anamma och införa den snabbt. Det här gäller särskilt för programvara och andra digitala lösningar med lägre implementeringskostnader. 

Banbrytande framsteg inom teknologier som artificiell intelligens och maskininlärning, reality capture, digitala tvillingar och robotteknik får visserligen stora rubriker, men många av de här innovationerna kommer inte att bli vardagsmat på åratal ännu.

Å andra sidan ger framstegen inom digitala lösningar utdelning redan idag, och mindre byggföretag har unika möjligheter att införa de här verktygen.

Så här kan teknologin ge de mindre byggföretagen ett snabbt lyft till nästa nivå:

Ökad produktivitet: Med mindre personal är det viktigt att små byggföretag hittar sätt att automatisera, standardisera eller effektivisera arbetsflöden och processer som idag är manuella och enformiga. Med digitala lösningar får man möjlighet att frigöra tid och resurser, eftersom dessa lösningar kan utföra repetitiva eller triviala uppgifter.

Starkare konkurrenskraft: Den digitala byggteknologin kan hjälpa mindre byggföretag att ”spela i en högre liga”. Genom att använda de här verktygen för att ta fram mer exakta anbud på kortare tid får företagen möjlighet att konkurrera om projekt som de tidigare aldrig ens hade funderat på.

Mindre risk: Genom att använda byggteknologi får små företag tillgång till projektdata som de inte hade tidigare, vilket i sin tur ger dem möjlighet att analysera resultat bättre och fatta beslut på ett sätt som gör att problem visar sig tidigare. Färre fel, omarbetningar och felkommunikation bidrar till ett projekts lönsamhet, och de här teknologierna har alla visat sig vara effektiva när det gäller att motverka sådana vanligt förekommande byggprojektrisker.

Större effektivitet: Genom att använda digitala byggverktyg kan de mindre byggföretagen börja standardisera sina arbetsflöden på ett sätt som gör dem mer effektiva. Det ger också ledningen möjlighet att identifiera redundans eller andra möjligheter till automatisering av tidigare manuella och tidskrävande uppgifter.

Bättre kvalitet: Tillsammans höjer de här fördelarna kvaliteten på de mindre byggföretagens verksamhet. De gör arbetet bättre och stärker företagets anseende och framtidsutsikter.

Enkelt att köpa

Att köpa och införa byggteknologi behöver inte vara komplicerat. Ett litet byggföretag har lyxen att enklare kunna köpa in och införa ny teknologi.

Mindre företag behöver till exempel inte försätta berg för att införa ny teknologi, vilket ofta är fallet för ett större företag med en komplex organisationsstruktur. Att rulla ut och testa ett nytt teknologiverktyg kan på ett mindre företag ta veckor, inte månader eller år.

Dessutom kan teknologileverantörerna skräddarsy sina lösningar efter de mindre byggföretagens behov. Prenumerationer och provperioder gör det enklare än någonsin för mindre företag att testa nya verktyg. Alternativt går många av de nya byggteknologiverktygen – även somliga av de mer banbrytande som drönare och laserskanning – att hyra. Det gör dem ännu mer tillgängliga för mindre byggföretag som saknar robusta ekonomiska resurser.

Mot framtiden

I dagens värld är teknologi inte ett frivilligt val utan ett måste. Och i byggbranschen har de verktyg som gör störst skillnad aldrig varit mer tillgängliga för mindre företag än nu. Genom att använda den nya digitala byggteknologin kan småföretag inte bara överleva utan blomstra.

Cybersäkerhet i byggbranschen

Fler entreprenörer väljer programvara för digitalt samarbete