De fem bästa verktygen för att hjälpa teamet komma igång med ny teknologi

Här är fem sätt att göra den digitala transformationen så enkel som möjligt med Bluebeam.

En av de utmaningar som ofta nämns i samband med den digitala transformationen av en organisation är att introducera teamen till nya verktyg utan att störa pågående byggprojekt och byggprocesser.  

Detta visar sig även i våra egna undersökningar. Enligt en enkät som vi genomförde i samarbete med DCW Connect tidigare i år, undviker ett av tre byggföretag aktivt att investera i ny teknologi på grund av de upplevda utmaningarna kring utbildning och förändringsledning. 

Enligt vår erfarenhet kan man övervinna de här problemen genom att ha en stabil kommunikationsplan som engagerar teamen vid varje steg på vägen och visar hur verktyget kommer att hjälpa organisationen att uppnå sina mål. (Du hittar mer om detta här.)

Naturligtvis hjälper det om man har en leverantör av teknologi som passar företagets kultur och som har processer och verktyg på plats som hjälper till med att komma igång så fort som möjligt.  

Här är fem sätt som Bluebeam gör den här övergången så enkel som möjligt:

Verktyg 1: Plugin-program och integrationer

För att underlätta under övergångsperioden stöder Revu en mängd olika plugin-program och integrationer. Då kan användarna fortsätta att använda äldre verktyg där det behövs och integrera Revu med sin bredare programvaruuppsättning.  

De här resurserna kan delas in i tre nyckelområden:

  • Plugin-program för AutoCAD, Revit, Navisworks, SketchUp med flera som stöder samarbetet mellan arkitekter eller ingenjörer på kontoret och entreprenörer och underleverantörer på fältet, så att alla har tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt. (Läs mer här).
  • Integrationer som är avsedda att förenkla övergången mellan andra programvaruleverantörer och Revu. Oavsett om du arbetar med annan BIM-teknik eller behöver ansluta till din projektledningslösning, kan du ta en titt på vår lista över aktiva integrationspartners här .
  • Integrationer som stöder affärsdriften, till exempel vår SharePoint-integration för bättre dokument- och filhantering, håller allt på ett ställe och begränsar riskerna.

Verktyg 2: Distributionskonfigurerare

Konfigurationsredigeraren för Revu är utformad för att hjälpa IT-team att rulla ut Revu till sina organisationer på ett standardiserat sätt, och ingår i distributionspaketen (MSI).     

Det här är ett valfritt verktyg som du kan använda för att enkelt konfigurera skript för din Revu MSI-distribution eller MSP-korrigering. Du kan även skapa skript för efterinstallation av anpassade tillgångar, till exempel profiler, verktygssatser, skrafferingsmönster och linjeformat.

Som bästa praxis rekommenderar vi starkt att du använder det här konfigurationsverktyget för att skapa alla dina distributionsskript. Det kan användas med ditt distributionsverktyg eller någon annan valfri metod. Du kan fortfarande skapa distributionsskript manuellt. (Du hittar mer om detta här.)

Den här videon visar mer om hur alltsammans fungerar.

Verktyg 3: Profiler

Profiler är ett enkelt sätt att spara de verktygsfält, menyer och andra visningsinställningar som du använder mest. Med profiler kommer du direkt åt dina mest användbara verktyg varje gång du öppnar Revu.

Profiler kan också användas för att utforma Revus användargränssnitt för särskilda jobbfunktioner inom en organisation. Exempelvis kan du skapa ett förenklat gränssnitt för användare som visar, men inte behöver redigera, PDF-filer. Genom att stänga av de flesta verktygsfälten och flikarna i Revu maximeras visningsutrymmet. (Mer om anpassning hittar du här.)  

När profilerna väl har ställts in kan de enkelt delas och ändras vid behov. Vissa av våra kunder väljer att skapa en uppsättning kärnprofiler utformade för att stödja teamets olika funktionella behov. När kärnprofilerna har exporterats och delats kan användarna fortfarande justera dem, om de vill aktivera andra objekt i verktygsfälten igen enligt sina egna önskemål. 

Verktyg 4: Tool Chest och verktygssatser

I Tool Chest kan du spara alla dina markeringar i verktygssatser och dela dem med vem som helst. Tool Chest innehåller flera samlingar med markeringar av branschstandard som hjälper dig att komma igång. Men vi vet att alla organisationer är olika, så när du är redo kan du prova att skapa dina egna verktygssatser med individuella eller grupperade markeringar. De anpassade verktygssatserna kan exporteras, sparas lokalt på din dator, importeras eller delas, så oavsett varifrån dina team arbetar kan alla använda samma verktyg och markeringar. Du kan till och med dela dina anpassade verktygssatser med andra byggteam utanför din organisation för att vara säker på att markeringarna förblir standardiserade genom hela projektet.

Den här snabba videoguiden ger mer information.

Verktyg 5: Utbildningsresurser

En av nyckelkomponenterna i varje utrullning är att det finns en mängd utbildningsresurser som går att komma åt när som helst inom din organisation. Oavsett om ditt team föredrar självstudievideor eller virtuella, ledda kurser har Bluebeam det ni behöver.

Nedan hittar du en lista över några av våra mest populära resurser:

Om du behöver ytterligare hjälp och stöd med utrullningen kan du kontakta ditt lokala Bluebeam-team här.

Se hur enkelt det kan vara att arbeta digitalt. Påbörja teknologiresan med Bluebeam.