konstruktionsentreprenörer och Bluebeam Revu

Bästa sätten för entreprenörer inom stomsystem att använda Bluebeam Revu

Funktionerna i Bluebeam Revu som alla entreprenörer inom stomsystem bör känna till

I min senaste artikel gick vi igenom de funktioner i Bluebeam Revu som alla betongentreprenörer bör känna till. Jag inledde artikeln med att säga att jag är övertygad om att varje underentreprenör kan dra nytta av att använda Revu. Som fortsättning på serien skulle jag vilja belysa en annan entreprenör på byggarbetsplatsen: entreprenören för stomsystem.

Låt oss återigen titta på några kreativa sätt att använda Bluebeam Revu i branschen.

Nu är det stomkonstruktionsentreprenörernas tur att visa vad de kan och återigen bevisa min teori om att varje specialistentreprenör kan tjäna på att implementera Revu i sina dagliga arbetsflöden.

Oavsett om du bygger eller renoverar enfamiljshus, flerbostadshus eller kommersiella fastigheter, med trä- eller stålkonstruktion, är den här artikeln relevant för dig. Om du är intresserad av att se de den mer tekniska sidan av de här arbetsflödena i praktiken, läs den här artikeln.

Mängdavtagningar: Med tanke på hur komplicerat det är att bygga en stomme i trä skulle det vara svårt att göra mängdberäkningar utan att i någon mån gissa. Inte nog med att vi använder olika dimensioner av virke för olika väggtjocklekar – det finns även en mängd olika produkter att välja mellan, från limträ till plywood och OSB. Med varje material följer ett helt bibliotek tänkbara storlekar, former och tjocklekar.

Ska vi basera beräkningen på genomsnittlig kvadratmeteryta eller mäta väggarnas linjära längd? Om vi räknar med för lite material kan projektet behöva stanna upp medan vi väntar på nya leveranser. Om vi räknar med för mycket kan byggherren få för sig att vi tänker ta med oss virket som de har betalat för till nästa jobb. Och när materialet levereras, hur vet vi då vad som hör hemma var?

Tack vare flexibiliteten hos Revu kan vi bygga anpassade verktyg med inbyggda formler som ger oss inte bara längdmåttet för ett visst material. Samma markering kan även användas för att beräkna antals- och ytmått för exempelvis underlag och olika tillbehör.

Om man funderar över slutresultatet redan från början kan man bygga verktygen för mängdavtagning så att de beräknar flera material samtidigt. På så sätt kan man bygga in branschkunnande och säkerställa att man inte missar några material. Det är inte svårt att föreställa sig hur den här metoden enkelt kan överföras till exempelvis förkonstruktion av väggpaneler eller modulär konstruktion genom att använda markeringsnummer för panelenheterna.Ett annat exempel är att bygga verktyg för att konstruera en vägg med träreglar. Genom att återigen använda inbyggda formler kan man rita upp väggen en gång och samtidigt få mängdberäkningar för alla komponenter från stomme till isolering och gipsplattor samt även nödvändigt avstånd mellan reglar och ankarbultar. Om du skriver in antalet hörn, korsningar eller fönsterkanter kan formlerna även lägga till extra reglar till väggens längd.

Konfigurera de här verktygen i förväg så får du tillgång till färgmarkeringsverktyg som gör alla beräkningar åt dig. Bara det är ju en stor sak, så kan det verkligen finnas ännu mer?

Optimerade materialleveranser: Dyker alla material upp samtidigt i en och samma leverans innan grunden ens är färdiggjuten? Särskilt där jag bor, i den amerikanska mellanvästern, är det inte ovanligt att takstolar blir liggande i veckor, fulla av lera eller begravda i snö, så att byggarbetarna blir tvungna att gräva och hacka bort is för att få isär dem.

I Revu kan samma mängdavtagningsverktyg ha inbyggda lager. Det går att filtrera materiallistan och bara få materialet till källaren och första våningen levererat. Några dagar senare kommer material till andra våningen och taket. På så vis dyker takstolar och underlag bara upp när de behövs. Det betyder också att de där stormklämmorna som du behövde till takpannorna inte försvinner eller blir krossade av en lastbil.

Riskhantering: Att viktiga material försvinner, blir stulna eller förstörs är ett stort problem när man har folk som står på byggställningar redo att sätta igång. Den här typen av misstag kan försena ett helt projekt, och påverka alla i senare led. Hur många gånger har du beställt virke i en viss dimension för ett specifikt moment, bara för att upptäcka att någon har sågat upp det och använt det på ett helt annat ställe?

Mängdavtagningsritningarna har alla materialdimensioner och målplatser tydligt angivna. Alla medarbetare kan titta på markeringarna och se exakt vilka materialstorlekar som ska användas var. Att låta ritningarna följa med längre fram i projektets livscykel kan minska antal fel och dyra beställningar och leveranser av material i sista minuten.

Förutom de skäl som jag redan har beskrivit finns det ytterligare en sak som jag gärna vill att du noterar: att vi aldrig behövde lämna Revu i några av de här exemplen.

Vi började med bra verktyg för mängdavtagning, för att få en mer exakt kaplista. Biprodukten av vår mängdavtagning resulterade utan extra ansträngning i smarta, automatiska leveranser, ökade den korrekta användningen av material och minskade risken för att slösa bort tid och material. Det är den kraftfulla kombinationen av väl genomtänkta verktyg och förstklassig programvara som främjar flexibilitet.

Troy DeGroot

Troy DeGroot är Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor och Implementation Specialist. Troy arbetar med projektledare, BIM-/VDC-chefer och CEO/CIO för att höja produktiviteten, öka förutsägbarheten och maximera programvarutillämpningen.

Betongentreprenör, Bluebeam Revu

De bästa sätten för betongentreprenörer att använda Bluebeam Revu.