Revu inspirerar till ett ”överlevnadspaket” för specialiserade entreprenörer

Är din personal bättre på att bygga än på att handskas med teknik? Den här specialiserade entreprenören har en lösning för att hjälpa ditt företag in i den digitala tidsåldern.

Övergången till dagens digitala byggvärld är inte så enkel som man kan tro. Särskilt inte för underleverantörer och specialiserade entreprenörer som saknar stora IT-budgetar och har en personalstyrka som är mer kunnig inom byggnation än teknik.

”För specialiserade entreprenörer kommer fältarbetet först”, säger Derek Renn, Corporate BIM Technology Manager hos den specialiserade entreprenören Bergelectric, med huvudkontor i Carlsbad i Kalifornien.

Med hjälp av Bluebeam Revu hade Derek lyckats samordna förstudierna inne på kontoret. Nu behövde han lyckas lika bra med fältarbetet. ”Hur undviker vi att förstöra det som fungerar riktigt bra på kontoret, och lyckas med att få det att fungera ute på fältet?” frågar sig Derek.

Han besvarade sedan frågan genom att skapa vad han kallar ett ”överlevnadspaket för specialiserade entreprenörer”, där Bluebeam Revu hjälper Bergelectrics fältteam att lyckas med den digitala tekniken.

Överlevnadspaketet består av tre viktiga delar:

  • Använd Studio-projekt och Studio-sessioner i Revu
  • Skapa instrumentpaneler i ett Studio-projekt för snabb åtkomst
  • Behärska markeringslistan

Genom att skapa det här ’överlevnadspaketet’ i Studio kan vi på Bergelectric anpassa Revu efter oss själva och göra det till det som fungerar bäst för oss. Det är verkligen mycket flexibelt på det sättet.

Derek Renn, Corporate BIM Technology Manager hos Bergelectric

Tillhandahålla värdtjänster för information och dokument

Det första steget mot att erbjuda dem som jobbar ute på fältet digitala verktyg är att hitta en plats att lagra de dokument och verktygssatser du vill ska vara åtkomliga. Derek valde att lagra allt i Revu i ett Studio-projekt. Det är en central plats där du kan lagra dokument och andra filer i molnet. Han valde även att använda Studio-sessioner i Revu för att markera och samarbeta med samma filer i realtid.

”Studio-sessioner har blivit ett ovärderligt verktyg för interaktion och samarbete med alla medlemmarna i projektgrupperna”, säger Derek. ”Vi använder det till och med internt vid veckomötet med de regionala cheferna då projektledare går igenom projektstatus och ärendehantering.”

Derek ville göra Studio mer visuellt tillgängligt under fältarbete och skapade därför en instrumentpanel baserad på olika fackområden eller logistiska områden för att göra det enklare att navigera i dokument. Detta är även fördelaktigt ur administrationssynpunkt eftersom projektledare och projektingenjörer kan styra filsökvägar och åtkomst på kontoret och ytterligare minska förvirringen. Konfigurationen kan nås på plats av fältteam med en iPad eller en stor skärm.

För att säkerställa att fältteamen arbetade med det mest aktuella dokumentet på instrumentpanelen använde Derek Batch Slip Sheet inom Sets-funktionen. ”[Sets] slår samman de enskilda arken i en PDF-fil”, säger Derek. ”I Batch Slip Sheet kombineras alla versioner tillsammans och den översta är den senaste och viktigaste.”

Standardiseringen som kommer från Dereks system ger också frihet åt platschefer och vicevärdar eftersom instrumentpanelen är så lättillgänglig och lättanvänd att de kan arbeta på sina egna sätt, samtidigt som de håller ordning på dokument och framsteg som görs.

”Du kan ha 50 platschefer, utspridda på olika projekt, som arbetar på sitt eget sätt men ändå gillar programvaran”, säger Derek.

Markeringslistan

”Under första månaden som jag använde Bluebeam tänkte jag att programmet hade några fina små funktioner här och var”, säger Derek skämtsamt. ”Sedan upptäckte jag markeringslistan, och först blev jag överväldigad av den, och sedan insåg jag att jag inte kunde arbeta utan den.”

När Studio-miljön är konfigurerad brukar Derek rekommendera att de använder markeringslistan så att de på fältet snabbt och exakt kan registrera framsteg och samordning. ”Ta reda på vilka anpassade kolumner du behöver. Ta reda på vilka anpassade statusar du behöver. Kombinera sedan det med tanken att du ska exportera det till en daglig rapport eller en rapport om kvalitetssäkring/kvalitetskontroll”, säger Derek.

Markeringslistan kan revolutionera de föråldrade pappersrapporterna som var omständliga uppgifter för fältteamen när de skulle sammanfatta sina framsteg. ”Ett av de bästa verktygen i markeringslistan som inte uppmärksammas tillräckligt är PDF-sammanfattningen”, säger Derek. ”Med en kombination av blanksteg, stansningssymboler, statusar och bifogade foton kan du skapa en mycket dynamisk och användbar daglig stans- och artikelrapport.”

Proffstips:

  • Skicka den senaste uppsättningen med ritningar till fältet med Bluebeam Studio och iPad-appen
  • Skapa standardiserade anpassade verktygssatser och lägg till en hyperlänk för platsen i en instrumentpanel
  • Använd markeringslistan för att exportera dagliga rapporter och rapporter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll

ROI (avkastning på investeringar) och säkerhet

”Om du implementerar de här sakerna i överlevnadspaketet från början, som ny användare, så tror jag att du kan uppnå 30–40 % i ROI-produktivitetsökningar direkt från start”, säger Derek.

Ökad ROI som beror på säkra och korrekta data är absolut viktigast. Derek förklarar: ”Vad är det värt att veta att personalen ute på fältet inte tittar på en fem veckor gammal utskrift? Det är ovärderligt. Om jag kan värdera detta med siffror? På stående fot skulle jag säga 100 %. För om personalen ute på fältet utgår från något som var aktuellt för fem veckor sedan blir hela installationen fel.”

”Jag skulle utmana vem som helst att försöka sätta ett pris på säkerhet”, tillägger Derek. ”Om någon installerar något för andra gången på grund av felkommunikation har risknivån troligen fyrdubblats. Nu måste arbetet bli klart i tid – inom en tid som de inte hade ens från början. De kommer att göra fler misstag och någon kommer att skadas.”

Finns det något företag som inte är nöjda med det särskilda överlevnadspaketet för specialiserade entreprenörer? Bergelectrics tryckeri.

”Ett av våra tryckerier ringde oss och frågade varför vi slutade anlita dem. Men de förlorade inte oss som kunder”, säger Derek. ”De var fortfarande det enda tryckeri vi använde, men det vi skickade till dem hade minskat så mycket. Vi insåg inte att vi hade minskat mängden jobb de utförde åt oss med 80%.”