Så kan teknologi hjälpa byggbranschen i en tid av ekonomisk osäkerhet

Teknologi gör det möjligt att eliminera onödigt arbete och effektivisera vardagliga men viktiga uppgifter. Det gör de kommande ekonomiska utmaningarna lite lättare för byggföretagen att bära.

Vad händer med byggbranschen under en lågkonjunktur?

Månader av politisk och ekonomisk osäkerhet pekar på en potentiellt dyster prognos för byggbranschen 2023.

Enligt den senaste Autumn Construction Forecasts 2022-2024 från Construction Products Association (CPA) förväntas byggproduktionen minska med 3,9% under 2023.

Eftersom reallönerna sjunker och ytterligare räntehöjningar är att vänta, kommer man troligen att se minskad efterfrågan på nybyggnad, reparation, underhåll och förbättringar av privata bostäder.

De som arbetar med kommersiella fastigheter och infrastruktur blir dessutom allt mer oroliga för att inflationen ska driva upp byggkostnaderna under lågkonjunkturen.

Att införa ny teknologi kan visserligen kännas överväldigande för ett företag, men det vore oansvarigt att utesluta något nu när branschen står inför en turbulent period. Teknologi kan på många sätt hjälpa ett företag att överleva en lågkonjunktur i byggbranschen.

Minska lågkonjunkturens inverkan på byggbranschen

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) har visserligen funnits ett tag, men byggbranschen har generellt varit långsam med att anamma den digitala världen och allt den har att erbjuda.

Covid-19-pandemin påskyndade dock den digitala transformationen inom flera branscher, däribland byggbranschen, då den tvingade företagen att se över sina processer, sin drift och sina rutiner. Många av dessa var föråldrade och inte längre lämpliga för ändamålet.

Organisationerna fick möjlighet att identifiera luckor som kunde fyllas genom digitalisering, och genom att anamma ny teknologi har de kunnat införa lösningar som annars skulle ha tagit år att integrera.

Här är några exempel på hur teknologi kan hjälpa byggbranschen under en lågkonjunktur:

  1. Den bidrar till hållbarhetsarbetet

En av de största fördelarna med teknologi är hållbarhet. Den gör det möjligt för företagen att bli papperslösa och därmed slippa utskriftskostnaderna.

Om allt sköts digitalt minskar det inte bara koldioxidavtrycket, utan möjliggör också distansarbete – något som många företag blev tvungna att anpassa sig till för första gången under pandemin.

  1. Den förbättrar samarbetet

Molnteknik gör det enklare att dela information, även om man inte befinner sig på samma fysiska plats. Realtidsdata kan delas från vilken enhet som helst när som helst, så att alla har tillgång till den senaste informationen. På så sätt kan man undvika onödiga förseningar, vilket i sin tur sparar tid och resurser.

  1. Den effektiviserar processer och sparar pengar

Det finns massor av programvara som kan användas för att automatisera processer som tidigare har tagit människors tid och energi. Från lönehantering till schemaläggning och projektledning – det finns ett brett utbud av programvara för byggbranschen som kan hjälpa företag att spara värdefull tid och pengar.

  1. Den stöder utbildning

Det är viktigt att försöka behålla så många anställda som möjligt, särskilt under en ekonomisk nedgång och med tanke på att byggbranschen redan har problem med rekryteringen. Teknologi kan hjälpa dina team att hålla sig anslutna och få tillgång till flexibel och aktuell utbildning.

  1. Den minimerar omarbetningarna

Omarbetningar är ett av de vanligaste skälen till att byggföretag förlorar pengar på projekt. Omarbetningarna förlänger inte bara projektschemat och ökar risken för sen leverans, utan påverkar också företagets rykte och därigenom antalet vunna anbud. Programvara kan spåra framstegen och samla hela teamet, vilket minskar risken för misstag och problem.

Anamma digitalt byggande under en lågkonjunktur

Teknologin bidrar till att höja produktiviteten i byggbranschen genom att effektivisera och automatisera processer. Trots att de har långt kvar innan de är helt digitaliserade, har företag som utnyttjar teknologins kraft en möjlighet att höja sig över de konkurrenter som anpassar sig långsamt.

Ta reda på hur Bluebeam kan hjälpa dig