Så kan man arbeta mer hållbart i byggbranschen

Chris Gorse, professor i byggteknik och byggledning vid Loughborough University, berättar om hur byggbranschen kan bli mer hållbar

Varför är hållbarhet viktigt i byggbranschen?

Energikostnaderna ökar, och det gör även förståelsen av klimatförändringarnas effekter. Därför har det blivit mer brådskande för företagen att bli hållbara. Byggbranschen producerar betydande koldioxidutsläpp, och det betyder att behovet av koldioxidminskning är särskilt starkt här. Det behövs mer hållbara alternativ för många material, och strålkastarljuset riktas mot byggprocesser och driftsfaser.

Men även om man är medveten om behovet, är förståelsen kring hur man kan minska koldioxidutsläppen i byggbranschen blandad.

Med det i åtanke har Built pratat med Chris Gorse, professor i byggteknik och byggledning vid Loughborough University. Samtalet var en uppföljning av vårt senaste webinar med CIOB och publiceringen av vår guide The Role of Technology in Sustainability (Teknologins roll för hållbarhet). Vi samtalade om exempel på viktiga åtgärder som företag kan vidta.

Hållbarhet bör vara kärnan i all god affärsverksamhet

”Det finns många standarder och ramverk till hands som man kan anta, men deras värde är begränsat om de inte stämmer överens med företaget, hur det fungerar och de specifika fördelar som man behöver uppnå”, förklarar Chris.

”Det viktigaste för ett företag är att etablera en tillförlitlig baslinje som kan användas som riktmärke, så att man sedan kan bevaka resultaten utifrån den positionen. Genom att utgå från ett riktmärke kan organisationen identifiera problem och mönster, hitta nya arbetssätt och uppnå bättre vinster på hållbarhetsområdet.”

Så främjas hållbarhet i byggbranschen och bortom den

Chris Gorse – professor i byggteknik och byggledning vid Loughborough University

Chris Gorse menar att företagens främsta prioritet bör vara att skapa en stark ekonomisk och miljömässig modell som bygger på mindre avfall och säkrare, mer högkvalitativa resultat som gynnar människor och planeten.

”Vissa tror att all lågt hängande frukter redan är plockade, men det finns många åtgärder som organisationer kan vidta som inte kostar pengar, säger Chris. Alla företag kan se över sina processer och hitta sätt att minska spillet. Det finns mycket ineffektivitet som man kan fokusera på först – vi måste eliminera avfall, se över enkla områden som att skära ner på papper och onödiga förpackningar, minska energiförbrukningen genom att stänga av apparater och utrustning …. Smarta kontroller gör det enkelt att övervaka och styra uppvärmning och belysning, och undvika onödig drift. Det finns så många oekonomiska aktiviteter som enkelt kan identifieras och elimineras. Att använda resurser på ett slösaktigt sätt ger inga fördelar för organisationen och bör upphöra. Att eliminera avfall är praktiskt, ger omedelbar avkastning och kan leda till möjligheter att investera i energieffektiva teknologier och processer. Organisationer måste ompröva sina processer, sin logistik och sin resursanvändning för att bli mer hållbara och effektiva.”

”Om företag kan göra det och bädda in hållbarhet på alla nivåer kommer de att klara sig bättre och bli mer lönsamma – det ena utesluter inte det andra”, tillägger Chris.

Skapa långsiktig, hållbar förändring

En av utmaningarna med att åstadkomma alla typer av förändring är att hitta tid till att göra det. Det är en särskilt stor risk när man ska försöka göra en organisation mer hållbar. Eftersom det finns så många tänkbara alternativ när det gäller nya processer, material och hållbar teknologi i byggbranschen blir det särskilt viktigt att hitta tid.

Chris Gorse rekommenderar att organisationer ser skillnad på olika team utifrån deras aktiviteter, och ger teammedlemmarna möjlighet att utveckla hållbara processer. Arbetspaket kan användas för att tydligt definiera olika grupper. Arbetspaketen är viktiga när det gäller att hantera, ta sig an och övervaka förändringar, innovation och framgång. När team stärks blir de mycket bättre på att identifiera spill och oekonomiska processer och att utveckla effektivare arbetsmetoder.

”Team behöver tid på sig att fundera över olika alternativ och förbättra sina processer så att eventuella förändringar fungerar effektivt på alla nivåer”, förklarar Chris. ”När det är gjort bör det leda till större resurser eller mer pengar någon annanstans, som kan användas till andra saker – till exempel att investera i mer hållbara teknologier och lösningar.”

”Man måste jobba med projekt och processer över tid, och organisationer måste acceptera att vissa misstag kommer att uppstå på vägen. Miljön förändras snabbt, men det är ingen ursäkt för att vänta. Vi behöver prova nya saker, och övervaka dem så att vi kan analysera och ständigt förbättras.”

”Det här är särskilt viktigt när det gäller det befintliga byggnadsbeståndet”, säger Chris. ”Alla ombyggnadsstrategier fungerar inte för alla byggnader, men vi bör nå en punkt där en stor andel tjänster och produkter kan köpas färdiga och anpassade till specifika typer av byggnader. Även om varje byggnad är unik, kan man inom det totala beståndet se att byggnaderna faller inom liknande typer med samma material. När man känner till byggnadernas gemensamma egenskaper kan man utveckla typiska eller massproducerade lösningar. Med lite eftertanke kan sektorn röra sig bort från en specialanpassad och reaktiv marknad för ombyggnad mot en mer effektivt utformad och målinriktad process. När man förstår det befintliga byggnadsbeståndet bättre går det att utveckla marknadsdrivna lösningar. Det kommer i sin tur att skapa nya jobb, produkter och tjänster som förbättrar även andra delar av den byggda miljön.”

Hållbarhet i branschen är ett lagarbete

Utmaningen att nå netto noll kommer att vara enorm för byggbranschen, och företagen kommer inte att klara det på egen hand. För att uppnå hållbarhetsmålen kommer det att krävas ett betydande samarbete genom hela leveranskedjan och mellan olika branschpartners. Det betyder att branschens aktörer behöver bli bättre på att kommunicera med varandra, säger Chris Gorse.

”Om man inte kommunicerar med alla i leveranskedjan har man ingen chans att nå netto noll”, säger Chris. ”Det här är det enda sättet för oss att lära av varandra på ett effektivt sätt. Andra kanske levererar tjänster av hög kvalitet trots att de inte har de bästa teknologierna eller processerna, så du kanske kan hjälpa dem på sin egen resa mot netto noll. På samma sätt kan du titta på vad de gör. Ta reda på vilka deras utmaningar är, titta på deras mätningar och mätvärden och försök hitta smarta idéer som kan efterliknas.”

”I grund och botten handlar det om att utnyttja värdet av att ha en större grupp att samla in insikter och idéer från, och fylla kunskapsluckor med hjälp av andra experter utanför det egna företaget.”

Chris drar slutsatsen att det är de större företagen som bör ta ansvar för det här: ”Det är de större företagen som, både när det gäller tid och resurser, har den köpkraft och kapacitet som krävs för att åstadkomma förändringar. De har också tillgång till den största delen av branschen, nämligen det stora antalet små och medelstora företag som levererar arbete.

”Om de kan gå i täten för forskningen och mätningarna, och sedan vidarebefordra sina lärdomar och driva igenom bättre åtgärder på en praktisk nivå, så kommer vi att se förändringar som är mycket mer effektiva och stämmer bättre överens med de tidsramar som vi behöver agera inom.”

Om du vill veta mer om hur man kan använda hållbara teknologier i byggbranschen kan du ladda ner guiden The Role of Technology in Sustainability (Teknologins roll för hållbarhet) här. Nedan hittar du också några tips som hjälper dig på vägen mot att förbättra ditt företag.

Våra bästa tips

  • Riktlinjer eller metoder för hållbarhet bör vara väletablerade, erkända och anpassade efter organisationen – man behöver inte återuppfinna hjulet.
  • Börja med att förbättra företagets verksamhet och hur den utförs – det leder oundvikligen till bättre resultat och en mer hållbar organisation.
  • Skapa flera team som kan titta på mindre förbättringsområden först, för att få företaget att röra sig i rätt riktning och stärka personalen.
  • Se till att rätt system finns på plats för att övervaka framstegen.
  • Försök att utveckla en förståelse mellan resultaten i labbet och på plats, och låt forskning ta plats i det praktiska arbetet.
  • Förnybara energikällor är ett måste – hitta sätt att få med dem i energimixen för din organisation och dina projekt.

Är du nyfiken på mer inom ämnet hållbarhet?