Bekämpa klimatförändringarna med bättre bostäder

Bostadsbyggnadssektorn använder teknik som gör nya bostäder mer energieffektiva och minskar koldioxidutsläppen. Samtidigt använder sig de som redan äger en äldre bostad av en rad olika metoder för att göra sina fastigheter mer miljövänliga.

Bra bostäder är en av grundpelarna för ett anständigt samhälle.

I Storbritannien är efterfrågan på bostäder så stor att regeringen har gett sig själv det ambitiösa målet att bygga 300 000 nya bostäder om året till 2025. 

Eftersom frågan om klimatförändringarna står högt upp på dagordningen för såväl regering som arkitekter, utvecklare och bostadsägare, vill man också se till att alla nya bostäder designas, byggs – och efter leveransen även drivs – i enlighet med strikta effektivitetsstandarder.  

Det är dock inte bara de nya bostäderna som behöver vara energieffektiva. En stor del av Storbritanniens befintliga bostadsbestånd, där somliga hus är flera hundra år gamla, läcker ut värme i atmosfären genom otäta fönster och väggar och tak med dålig eller obefintlig isolering.

Eftermontering av energibesparande åtgärder i sådana hus är en marknad värd många miljoner pund, och det är inte svårt att se varför när man tänker på var problemet ligger. 

Minska utsläppen med miljövänlig bostadsdesign

Enligt Energy Saving Trust (EST) kommer omkring 22 % av Storbritanniens koldioxidutsläpp från bostäder.

Det görs löpande satsningar för att se till att miljövänliga bostäder designas så att de inte slösar energi genom åtgärder som bättre väggisolering, dragfria fönster och uppvärmningssystem som har utformas för att vara mer effektiva och mindre skadliga för miljön.

Den brittiska regeringen uppmärksammade det här problemet förra året då man lanserade  Green Homes Grant. Det är ett bidrag som bostadsägare kan söka för att uppgradera sina bostäders energieffektivitet och spara upp till 600 £ (cirka 7 000 kronor) varje år. 

Men det här programmet för 1,5 miljarder pund (cirka 17 miljarder kronor) drogs in i mars 2021 efter att ha kritiserats för att vara för snabbt framtaget och inte tillräckligt genomtänkt. 

Tanken bakom den här typen av ekonomisk hjälp är dock tydlig. Två tredjedelar av alla hem i Storbritannien uppfyller inte de långsiktiga målen för energieffektivitet.  

Undersökningar visar att fler än 12 miljoner bostäder ligger under energiklass C i energideklarationen som graderas från A–G.

Det betyder att fastighetsägarna inte bara betalar mer än de behöver för sin energi – de pumpar dessutom ut tonvis med koldioxid i atmosfären helt i onödan.

Effektivitet och hållbarhet

Det finns många metoder för att förbättra våra bostäders energieffektivitet och hållbarhet. Att sätta in isolering är en av de vanligaste åtgärderna för befintliga hus, medan nya hem är konstruerade för att vara mer lufttäta.

Enligt svaren på en remiss från den brittiska regeringen, ”What Does It Cost To Retrofit Homes”, ligger kostnaden för att isolera dubbelväggar mellan 25 £ och 30 £ (300–360 kronor) per kvadratmeter, eller 350 pund (drygt 4 000 kronor) per bostad. 

Isolering av innerväggar kan kosta mellan 55 £ och 140 £ (650–1 700 kronor) per kvadratmeter vägg, vilket motsvarar 5 000 £ till 10 400 £ (60 000–125 000 kronor) för ett mindre parhus. Det kan jämföras med isolering av ytterväggar som kostar mellan 55 £ och 180 £ (650–2 200 kronor) per kvadratmeter eller 7 000 £ till 9 000 £ (84 000–108 000 kronor) totalt.

Enligt EST kan installation av solid väggisolering kosta mellan 8 000 £ och 10 000 £ (95 000–120 000 kronor) för ett medelstort hem och ge besparingar på mellan 105 £ och 375 £ (1 300–4 500 kronor) per år beroende på fastighetstyp. 

EST tillägger att besparingar på mellan 425 kg och 1 540 kg koldioxid per år kan uppnås med sådana åtgärder.

Sedan handlar det också om hur bostadsägarna värmer upp sina hem. Som en del av arbetet med att minska koldioxidutsläppen ska de gasdrivna systemen fasas ut från nybyggen i Storbritannien senast till århundradets mitt, som en del av Future Homes Standard.  

Gå på pumpen

Värmepumpar blir allt vanligare. Värmepumpar betraktas som ”ren” energi och anses vara en teknik som i stort sköter sig själv efter installationen.

Det finns två typer av värmepumpar: markvärme och luftvärme. En markvärmepump har rör som drar upp latent värme ur marken och kan kosta mellan 15 000 £ och 16 000 £ (180 000–190 000 kronor), medan driftskostnaden för ett hus med fyra sovrum motsvarar 500 £ (cirka 6 000 kronor) per år.

Alternativt kan fastighetsägaren installera en luftvärmepump, som ser ut som en extern luftkonditioneringsenhet, och drar in värme från luften och kör den genom en värmeväxlare.

En luftvärmepump kan kosta mellan 10 000 £ och 11 000 £ (120 000–130 000 kronor) och värmer upp ett hus med fyra sovrum för strax över 700 £ (drygt 8 000 kronor) per år.

En annan hållbar energikälla som många känner till är solenergi. En typisk solcellsinstallation med 12 till 16 takmonterade paneler kan kosta mellan 5 000 £ och 8 000 £ (ca. 60 000–70 000 kronor).  

Andra sätt att spara och effektivisera

Det finns andra åtgärder som man kan vidta för att göra ett hem mer hållbart och som inte kostar så mycket, men kan ge besparingar på längre sikt.

LED-lampor förbrukar mindre energi än konventionella glödlampor, men lyser lika starkt och bidrar till lägre elförbrukning och billigare elräkningar.  

Genom att täta sprickor och luckor runt dörrar och fönster kan man hålla värmen inomhus och spara energi. Att isolera rör och varmvattentankar kan göra att vattnet håller sig varmt längre.

Smarta termostater som justerar värmen i ett hem automatiskt beroende på användning och utomhustemperatur, kan också sänka kostnaderna.

Bostadsbyggare inser den växande efterfrågan på större energieffektivitet och bostäder med mindre miljöpåverkan.

Hur designar man ett miljövänligt hus?

Allt fler som funderar på att bygga ett eget hus väljer förresten att designa det med miljövänlig inredning och framtidssäkring i åtanke.

Med hjälp av moderna byggmetoder, till exempel träramskonstruktion, kan man bygga ett eget hus för en kostnad mellan 35 000 £ och 200 000 £ (cirka 400 000 till 2,4 miljoner kronor).

En av de mest välkända standarderna för låg energiförbrukning är passivhus. Passivhus erbjuder komfort och bekvämlighet för de boende samtidigt som de förbrukar mindre energi för uppvärmning och kylning.

Målet med att designa ett passivhus är att  ”dramatiskt minska en byggnads årliga koldioxidutsläpp” genom husets storlek, form och riktning, värmebevarande, lufttäthet, naturliga ventilation och värmeåtervinningssystem. 

Återigen kan element som genomgående membran för större lufttäthet, smart ventilering och effektiva fönster – ofta med trippelglas – samt tekniker för dränering och vattenåtervinning användas för att göra huset mer miljövänligt.

Arkitekter, utvecklare och egenbyggare kan dra nytta av Bluebeam Revu för att leverera en hållbar byggnad.

Kunder som använder Revu för sådana projekt har sett dem färdigställas 25 % snabbare och med 60 % högre produktivitet tack vare den smidiga kommunikationen. De har kunnat spara över 1 000 timmar genom att inte använda pappersbaserade processer.

Är hållbart stadsbyggande en ostoppbar trend?