En hisnande skyskrapa vid vattnet i Austin blir det högsta i Texas

Det sägs att allt är större i Texas. Och 2026, när Austins nya blandprojekt Waterline officiellt öppnar, kan det göra anspråk på att vara delstatens högsta byggnad. Följ med och titta på byggnadens intressanta design.

När arkitektteamet på Kohn Pedersen Fox Associates inledde sitt arbete med att skapa en plats för blandad användning i den natursköna stadsdelen Waller Creek i Austin, kunde de inte föreställa sig att de skulle bygga sig in i rekordböckerna. Men det var precis vad som hände när teamet färdigställde sin design för Waterline – en 74-våningsbyggnad på 311 meter som kommer att vara den högsta byggnaden i Texas när den öppnar i slutet av 2026.

Built har pratat med Andrew Klare, designchef för Waterline-projektet, om utmaningarna med att jobba med en så hög byggnad, inspirationen till KPF-teamets design och de förändringar som han hoppas att projektet ska medföra för ett av centrala Austins mest dynamiska bostadsområden.

Miljöanpassad design

KPF-teamets arbete med att komma på ett spektakulärt designkoncept för Waterline-projektet inleddes på ett tidigt stadium, då Andrew Klare och hans kollegor skapade de första återgivningarna av skrapan som en del av en lång tävlingsprocess.

”Det här projektet kom till oss genom en tävling mellan ett antal företag i världsklass”, säger Andrew. ”KPF hade till sist förmånen att bli ombedda att ta sig an projektet tillsammans med ett kunnigt team av konsulter.”

Bland de grupper som KPF samrådde med fanns miljöexperter, som säkerställde att teamets arbete låg i linje med större bevarandemål. ”Vårt projekt bidrar till att uppnå Waterloo Greenway Conservancys mål när det gäller att förvandla området längs floden Waller Creek till en linjär stadspark”, säger Andrew. ”Waterline är tänkt att integrera naturen sömlöst med arkitekturen på projektplatsen, och tillämpa största möjliga omsorg och känslighet i fråga om miljön vid floden och Lady Bird-sjön.”

En rendering av Waterline, som kommer att vara Texas högsta byggnad när den står färdig 2026.

Tillsammans med sitt stora team utarbetade Andrew Klare en platsspecifik strategi. Han berättar att den plats där byggnaden skulle stå spelade en viktig roll för designprocessen. KPF:s designers och deras konsulter eftersträvade att bygga en miljöanpassad byggnad som oavsett storlek skulle stå i harmoni med omgivningen. ”Området intill Waller Creek och vid den södra randen av Waterloo Greenway var en viktig inspirationskälla för hela projektteamet”, säger han.

När teamet skapade den första designen funderade de noga på hur Waterline, som började byggas i september 2022, skulle inverka på omgivningen. De fattade arkitektoniska beslut som syftade till att öka känslan av harmoni med naturen.

”Vi lyfte byggnaden för att öppna upp bottenvåningen så mycket som möjligt, så att flodens landskap kunde genomsyra byggnadens entréer och passager samt områdets ytterkanter”, säger Andrew. ”Vårt team tittade också på flodens geologi, och dess horisontella skiktning, när det gällde utformningen av byggnadens form och fasad. Waterlines program för blandad användning framställs horisontellt, vilket skapar ett collage av fasader som knyter an till Austins stadshorisont och natur.”

Allt är större i Texas

Designbeslutet att bygga Waterline så högt drevs inte uteslutande av en önskan om att bräcka JPMorgan Chase Tower i Dallas med sina 305 meter och 75 våningar. Istället menar Andrew Klare att det i slutändan var ett logistikval som grundade sig på utvecklingsprocessens förutsättningar.

”De ekonomiska kraven på platsen innebar att utvecklingsteamet måste ha ett bestämt program, och med det följde ett beslut om vad som skulle vara lämpligt i fråga om densitet”, förklarar Andrew. ”Med tanke på Rainey-distriktets egenskaper, liksom närheten till Waterloo Greenway och vandrings- och cykelleden, var det ett primärt mål att maximera den luftiga känslan i det offentliga utrymmet.”

Andrew berättar att teamet ville skapa en byggnad för blandad användning som skulle kännas som en levande del av samhället. ”Vi utnyttjade programmet för blandad användning med hotell-, kontors- och bostadsutrymmen till att göra markplanet ännu mer aktivt, och låta floden ta plats både dag och natt”, säger han.


RELATERAT:


För att skapa ett tätbefolkat utrymme för blandad användning som inte kändes överväldigande experimenterade teamet på KPF med en rad olika idéer. ”När det gällde projektets höjd undersökte vi flera alternativ, men fastnade för en hög skyskrapa för att bevara utsikten från närliggande byggnader”, säger han. ”Genom att bygga högt kunde man också effektivisera projektdriften och bygghastigheten.”

”Projekt för blandad användning som Waterline tillgodoser behoven i städer över hela världen”, säger Andrew. ”Genom att integrera en mängd olika program vertikalt lägger vi till densitet utan att bidra till stadsutbredning, och gör området vid vattnet aktivt dygnet runt.”

Den höga höjden och utformningen för blandad användning innebär att KPF-teamet håller sig nära de aktuella trenderna inom stadsdesign. ”Den här typologin är en förebild för framtida tillväxt i Austin och andra städer, eftersom den skapar ett mål inte bara för arbete och fritid utan även för underhållning och utforskande – allt i en byggnad som upptar ett minimalt fotavtryck”, säger Andrew.

Samhällsgemenskap genom blandad användning

Andrew Klare hoppas att Waterlines utformning kommer att bidra till att göra byggnaden till en del av lösningen för en stad som urbaniseras snabbt, och ett grannskap som behöver förtätas för att få plats med en växande befolkning av nyinflyttade och infödda Austin-bor.

”Ungefär halva Waterline-programmet är öronmärkt för hyreslägenheter, något som kommer att bli ett välbehövligt tillskott till stadens bostadsbestånd”, säger Andrew. ”Med tanke på att projektet ligger på en så vacker plats och har så många användningsområden tror vi att det kommer att bli ett fantastiskt ställe att bo på som banar väg för liknande projekt i Austin.”

En rendering av utomhusområdena vid Waterline med utsikt över Austin, Texas.

Andrew menar att byggnader för blandad användning är en idealisk lösning på urbaniseringsproblemen, eftersom de erbjuder en smidigare lösning på bostadsfrågan samtidigt som stadskärnorna hålls levande.

”Det som är så bra med projekt för blandad användning som det här är att vart och ett av programmen i byggnaden har sitt eget tidsschema. Därför pågår aktivitet nästan hela tiden, dygnet runt”, säger han. ”Det ger också stor effektivitet. Varje program är separat och särpräglat, men de knyts ändå samman genom byggnadens system och konstruktion. Det skapar en synergi som tillgodoser användarnas behov och önskemål.”

I slutändan hoppas Andrew att Waterline-projektet ska vara en förebild för vad staden Austin kan bli. ”Det kanske låter som en kliché, men arkitektur har verkligen makt att sammanföra människor”, säger han. ”Hela konceptet med Waterline bygger på den här tanken om gemenskap, samtidigt som man integrerar den naturliga miljön vid Austins älskade strand. Användarna kan knyta an till naturen på flera nivåer i byggnaden, vilket ger möjligheter till delade friluftsupplevelser.”

Byggande i Austin, Texas

Göteborg bygger hållbart för 1000 miljarder kronor