Ledtiderna för byggmaterial är ett stort problem just nu. Vi berättar varför.

De förlängda och osäkra ledtiderna har gjort anbuds- och byggprocessen till ett tröttsamt pussel där bitarna hela tiden ändras, och det är oklart när problemen kommer att vara lösta

Numera tycks väntan på byggutrustning och byggmaterial vara evighetslång. I vissa fall – som i det extrema exemplet nödgeneratorer – kan entreprenörer få vänta i över ett år på en beställning. Ledtiderna ligger vanligtvis på 6–9 månader för stålprodukter som bjälklag och trall, och 4–8 månader för takmaterial.

Sådana långa förseningar gör tillvaron problematisk och oförutsägbar för entreprenörer och andra byggföretag som måste försöka uppskatta kostnaderna för ett projekt och sedan leverera det i tid och inom budget.

För att få veta mer om situationen har Built pratat med Michael Hardman, Vice President och ansvarig för kostnadshantering på Turner & Townsend. Företaget erbjuder byggprojektledning inom kommersiella fastigheter, energi och naturresurser samt infrastruktur i 50 länder.

Built-bloggen: Vad är det som ligger bakom de förlängda ledtiderna och högre priserna på material just nu?

Michael: I den nuvarande miljön ser vi den perfekta stormen: en kombination av pandemin, det globala ekonomiska läget och händelserna i Östeuropa.

Pandemin var den främsta drivkraften och katalysatorn som ledde till längre ledtider och högre priser på material. Det berodde på att tillverkningen stannade av för många producenter. När produktionen återupptogs blev den ofta begränsad eller störd av covid-utbrott på fabriker och lager. Leveranskedjans struktur innebär att även en mindre störning i produktionslinjen kan få en dominoeffekt.

När det blev svårare att få tag i material steg priserna. Och många tillverkare förlorade pengar under pandemin. Det i kombination med att andra baskostnader ökade drev upp priserna ännu mer.

Tillverkare som förlitade sig på internationella leveranser av delar och produkter blev lidande och tvingades flytta sin bas eller använda lokala material, vilket återigen påverkade kostnader, tillgång och efterfrågan. Det var även problem med transporter och arbetskraft på marknaden, vilket ledde till längre ledtider och högre priser på material.

Även om den globala ekonomin är den främsta drivkraften bakom inflationen har konflikten i Östeuropa påverkat handelsläget i regionen och ytterligare ökat ledtider och materialpriser.

Built: Vilken utrustning och vilka material är särskilt svårt drabbade av längre ledtider nu jämfört med före pandemin?

Michael: Vi har sett ledtiderna för material öka inom de flesta produktkategorier:

  • Takisolering (en ökning på 667 %)
  • Takmembran (en ökning på 800 %)
  • Gipsskivor och dubbar (en ökning på 600 %)
  • VVS-utrustning (en ökning på 267 %)
  • Trädörrar (en ökning på 233 %)
  • Ställverk (en ökning på 186 %)
  • Inredning, armaturer och inventarier (en ökning på 120 %)
  • Belysning och styrsystem (en ökning på 100 %)

Built: Hur mycket har ledtiderna ökat även för mer lättillgängliga material?

Michael: Även för mer lättillgängliga material har ledtiderna fördubblats eller till och med tredubblats. Det här påverkar tidsschemat, vilket vi diskuterade i vår undersökning International Construction Market Survey (ICMS). De flesta som svarade på undersökningen har sett ökningar på minst tre veckor.

Men just nu ser vi mycket varierande förutsättningar i leveranskedjan – för vissa produkter råder enorma förseningar jämfört med för ett eller två år sedan, medan det för andra har skett stora prishöjningar. Entreprenörerna måste planera framåt, och ta kontakt med upphandlingsexperter tidigare för att riktigt förstå hur de ökade kostnaderna och ledtiderna påverkar deras projekt.

Built: Är störningarna av leveranskedjan och de höga fraktkostnaderna kritiska problem?

Michael: Bristen på lastbilar, arbetskraft och råvaror, tillsammans med stigande bränslekostnader och lägre produktivitet på grund av pandemin, har påverkat leveranskedjan. Störningarna av leveranskedjan är fortfarande ett problem, men vi ser förbättringar inom vissa kategorier. 

Fraktbranschen har inte heller varit immun mot inflation och kostnadsstegringar. Att dollarn är stark har bidragit till att kompensera för vissa av de här högre kostnaderna. 

Built: Hur påverkar allt detta byggandet av kommersiella fastigheter och bostäder vad gäller schema och budget, med tanke på de högre materialpriserna?

Michael: Varje projekt är unikt, men det genomsnittliga tidsschemat är nu två månader längre än det var före pandemin. Förköpspaket kan vara till hjälp om de tas fram i tid, men kostnadshöjningarna gör att projektbudgeten inte räcker till.

Den genomsnittliga ökningen för branschen var 8 % under 2021, och i år förväntar vi oss en ökning på 10,5 % i genomsnitt. Vår prognos för 2023 är en genomsnittlig ökning på 7 %. Det här har särskilt stor betydelse om projektbudgeten fastställdes så långt tillbaka som våren 2021.

Built: Vilka alternativa produkter använder entreprenörer när ledtiderna gör det ursprungliga valet ogenomförbart?

Michael: Pandemin påskyndade ett mer lokalt fokus när det gäller material och tillverkare. Många företag har sökt sig till inhemska leverantörer istället för att förlita sig på import. Det påverkar visserligen kostnaderna, men kan bidra till att minska förseningar och fraktrisker.

Vi har nyligen sett några exempel på förändringar, till exempel en kund som från början ville ha marmor från Italien eller Grekland. När det visade sig att produkten hade en ledtid på 30 veckor, valde kunden istället ett kompositmaterial som bara tog 6 veckor. En annan kund ville ha specialtillverkad inredning från Tyskland, men på grund av en 40 veckors ledtid valde de en lokal tillverkare som kunde leverera på 12 veckor.

Built: När under planeringsprocessen bör man tänka på ledtiderna? Innan design och teknisk konstruktion?

Michael: Ledtiderna måste vara det som främst avgör schemat. De bör ligga till grund för varje beslut – från budget fram till det färdiga byggarbetet. Det är viktigt att göra rätt redan från början, eftersom materialen bör vara drivande bakom designbesluten på marknaden – särskilt när schemat och kostnaderna är mycket viktiga eller avgörande för att lyckas.

9 byggteknologiska prioriteringar för 2023 – och framåt