En kvinna om varför hon valde en karriär i byggbranschen

Kvinnorna gör sitt intåg i byggbranschen, där de fyller alla tänkbara roller från projektledare till arkitekter. Built har pratat med Afsheen Ul Haq, chef för forensisk utredning och riskplanering på BAM, för att få höra om hennes väg in i branschen och vilka utmaningar som kvinnor i branschen möter.

Kvinnor i byggbranschen

Precis som i många andra branscher är kvinnor underrepresenterade i byggbranschen. Men antalet kvinnor i branschen ökar så sakteliga, och det finns goda skäl till det. Den här mansdominerade branschen står inför en svår kompetensbrist, och man är numera medveten om att kvinnor kan föra med sig särskilda talanger till alla möjliga roller – från arkitektur och kartläggning till projekt- och platsledning.

För att belysa vikten av kvinnlig arbetskraft i byggbranschen har Built pratat med Afsheen Ul Haq, som kom till BAM efter att ha tagit en MSc i Major Programme Management vid University of Oxford. Vi frågade henne vad hon jobbar med på BAM, varför hon valde en karriär i byggbranschen, vad hon tycker att sektorn bör göra för att skapa större jämlikhet mellan könen och hur man övervinner de hinder som många kvinnor i byggbranschen möter.

Built: Kan du förklara din roll på BAM?

Afsheen Ul Haq: Jag är anställd på BAM som chef för forensisk utredning och riskplanering. Jag specialiserar mig på att stödja större projekt med bedömning av schemarisker och göra forensiska utredningar av förseningar i större projekt. Jag är också en ledande medlem av teamet för planering och projektstyrning, som håller till på huvudkontoret och ansvarar för att skapa strategier för planering, projektrisk och projektstyrning.

Afsheen Ul Haq, chef för forensisk utredning och riskplanering, BAM 

Built: Beskriv en typisk arbetsdag

Afsheen Ul Haq: En typisk arbetsdag omfattar rutinmässigt projektstöd och möten med teamet för att diskutera framsteg och eventuella problem. Jag har också ett nära samarbete med interna och externa kollegor för att samordna rutiner, standardisera programvaruanvändningen och översätta riktlinjer och ramverk till mål och mätetal för den verksamhet som berör planeringsavdelningen.

Built: Hur kom du in i byggbranschen?

Afsheen Ul Haq: Min akademiska bakgrund är lite speciell. Jag har två grundexamina: en i juridik och en i företagsekonomi. Jag har också tagit en MSc i Major Programme Management vid University of Oxford. Det är en magisterexamen med särskild inriktning på megaprojekt. Enligt min mening borde man alltid jobba på ett ställe som intresserar en, och som man får energi och spänning av. En vän motiverade mig att gå in i byggbranschen, och jag är glad över att vara en del av den eftersom den erbjuder mig alla tänkbara utmaningar och möjligheter – inte bara att utvecklas i min karriär men också att bidra till förändring i branschen genom min kunskap och expertis.

Built: Vad tycker du är bra med ditt jobb?

Afsheen Ul Haq: Jag är aldrig rädd för att utmana klichéer, och megaprojekt har alltid intresserat mig. Det här är vad jag alltid har velat göra. Det känns väldigt tillfredsställande att ha varit en del av framgångsrika, storskaliga och omvälvande projekt.

Dessutom har jag ett stort intresse för personalutveckling och -utbildning. Jag har alltid stöttat, varit mentor för och coachat mina kollegor på jobbet. Jag har följt min personliga dragning till att hjälpa andra, använda min yrkeserfarenhet och kunskap för att vägleda andra och ge andra professionell utbildning i arbetsflöden och användning av system och plattformar. Mentorskapet är en ömsesidig process – utbytet av bra idéer kommer från alla nivåer av branschen. Det är inte bara individens kompetenser och färdigheter som stärks genom de här sessionerna – deltagarnas prestationer bidrar också till en mycket positiv känsla kring den resa som vi gör tillsammans.

Built: Hur har höjdpunkterna i din karriär sett ut?

Afsheen Ul Haq: När jag valde byggbranschen tyckte många att det var irrationellt beslut, eftersom jag inte hade den konventionella tekniska bakgrunden. Att ta en så ovanlig väg in i branschen var ett riskabelt experiment. När jag idag ser tillbaka på min femton år långa karriär kan jag med stolthet säga att jag har varit en del av att framgångsrikt leverera flera mycket svåra projekt.

I min roll som expert på forensisk planering har jag utfört opartiska och ärliga bedömningar av många projekt, och förändrat projektteamens synsätt och perspektiv. I min nuvarande organisation ingick jag i den kärngrupp som upprättade funktionen för projektstyrning i företaget. Jag har också lett BAM-projektet INTEL, en operativ projektdatasjö som syftar till att möjliggöra ett automatiskt rapporteringssystem för projektstyrning med hjälp av ett internt och externt team. Vi ber en grupp experter från våra affärs- och plattformsleverantörer att delta och investera sin tid i gemensamma affärsintressen. Det här systemet har framgångsrikt införts i aktiva projekt och har gett de förväntade resultaten. Tack vare mina senaste lyckade leveranser har jag fått nytt ansvar för att hantera företagets projektrisker.

Built: Vilka är fördelarna med att vara kvinna i byggbranschen?

Afsheen Ul Haq: Arbetsplatskulturen i byggbranschen har förbättrats genom åren, och vi är mer accepterade idag än någonsin tidigare. Organisationerna arbetar för att erbjuda en ”inkluderande” miljö, där vi märks och hörs lika mycket som våra manliga kollegor. Det finns tillfällen då jag är den enda kvinnan på ett möte med 10 eller 20 personer, och jag är aldrig rädd för att märkas. Faktum är att jag tar det som ett tillfälle att sticka ut i en mansdominerad grupp.

Built: Vilka är de största hindren för kvinnor i byggbranschen?

Afsheen Ul Haq: Först och främst: bara att vara kvinna i den här branschen och arbeta med storskaliga, komplexa projekt – där männen dominerar både på byggarbetsplatsen och på kontoret – innebär att du kan vara den enda, eller en av få, kvinnor i teamet. I århundraden har det funnits en missuppfattning om att kvinnor bara lämpar sig för vissa typer av jobb, och att byggbranschen inte är en plats för kvinnor.

Enligt min erfarenhet kommer det alltid att finnas vissa människor och situationer som rubbar vårt självförtroende och får oss att ifrågasätta vad vi kan uppnå, men det finns också människor som ser det bästa i oss, uppmuntrar oss och pushar oss att utforska vår potential. Mitt råd till alla kvinnor är att leta efter den sistnämnda typen av personer.

Built: Hur gör man bäst för att övervinna hindren?

Afsheen Ul Haq: Jag tror på att föregå med gott exempel. När jag delar mina framgångsberättelser från stora och komplexa projekt med andra kan jag se hur deras åsikter om kvinnor som tar sig fram i byggbranschen förändras. Jag kan med stolthet säga att jag har inspirerat många tjejer bland mina familjemedlemmar, vänner och kollegor att se bortom de traditionella karriärvalen och kliva upp på stegen mot att bli ledare i byggbranschen.

Idag finns det ambitiösa och duktiga kvinnor som driver inflytelserika organisationer över hela världen, men byggbranschen har fortfarande lång väg att gå. Vi har inte tillräckligt stor mångfald eller tillräckligt många kvinnor i ledarskapsroller. Vi behöver kvinnliga chefer, styrelseledamöter och företagsledare som kan fungera som förebilder för den yngre generationen. Kvinnor har långt kvar till att uppnå jämlikhet på arbetsplatsen – och i det bredare samhället – men det är definitivt inte omöjligt. Utforska varenda möjlighet du träffar på.

Built: Varför ska man som kvinna överväga en karriär i byggbranschen?

Afsheen Ul Haq: Alla bör följa sin egen passion oavsett examen, bakgrund eller kön. Mångfald är även bra för affärerna. Kvinnor för med sig ett helt nytt sätt att tänka kring strategier och idéer till omvandling. De bidrar också med mer varierande fysiska, mentala och emotionella erfarenheter.

Det finns fördomar, och vi måste bryta ner dem genom att kämpa hårt, stärka vår kompetens, utmana status quo och etablera vår närvaro.

Built: Hur kan branschen skapa rätt miljö för att locka och behålla kvinnlig arbetskraft?

Afsheen Ul Haq: Vi måste uppmuntra och stärka kvinnorna i branschen. Regeringen, yrkessamfunden och de tekniska fakulteterna vid akademiska institut måste alla göra sitt för att stötta kvinnor i byggbranschen. Det har funnits utmärkta kvinnliga ledare genom historien, och antalet ökar stadigt – kvinnliga premiärministrar, ekonomer och ledare inom medicin och juridik. Om en kvinna kan vara vd för en stor koncern, varför skulle då inte en annan kvinna kunna bygga koncernens fastighet?

Jag är tacksam mot alla mina manliga kollegor och överordnade som tror på mig och erbjuder lika möjligheter. Vi bör bygga vidare på den här goda kulturen och alltid värdesätta synpunkter från kvinnliga kollegor, uppskatta deras hårda arbete och erbjuda en inkluderande miljö. Den här positiviteten sporrar individen att utvecklas och uppnå målet att komma till toppen. Kolleger bör försöka stötta varandra och vara villiga att vägleda och hjälpa när det behövs.

Kvinnor som förändrar byggbranschen