Tankar om att vinna CIOB:s tävling Global Student Challenge

Vinnarna av CIOB:s Global Student Challenge 2021 ska snart presenteras, och Bluebeam – som erbjuder deltagarna råd och praktisk hjälp – har pratat med förra årets vinnare om vad de lärde sig av en tävling där de skulle låtsas driva ett byggföretag.

Att locka till sig exceptionella medarbetare är avgörande inom alla branscher – särskilt yngre medarbetare, som ju faktiskt är vår framtid.

Inom alla delar av byggbranschen uppmuntrar man unga att överväga en karriär inom byggande, det kan alla företagsledare i branschen vittna om. För många som har bestämt sig för att jobba i sektorn väntar år av studier. 

Det som händer i klassrummet är viktigt, och besök på byggarbetsplatsen kan utan tvekan ge inblick i ett visst projekt. Men hur kan studenterna få en känsla för hur ”skarpt läge” är i verksamheten? Hur kan de få uppleva hur det är att driva ett byggföretag och ställas inför alla utmaningar – och skörda alla belöningar – som det innebär? 

Det var med det här i åtanke som den globala organisationen Chartered Institute of Building (CIOB) skapade Global Student Challenge (GSC). Det är en tävling för studerande runt om i världen som vill tillämpa sina kunskaper från klassrummet på ett scenario som ligger så nära verkligheten som möjligt. 

Utmaningen är nu inne på sitt åttonde år, och snart presenteras vinnarna för 2021. 

Teamuppgifter 

I tävlingen används MERIT, ett onlinespel där ett byggföretags verksamhet simuleras. 

Team med fyra personer i varje tilldelas roller där varje teammedlem får ett eget ansvarsområde som ekonomichef, kostnadsansvarig, byggledare och beräkningsansvarig. 

Under spelets gång får varje team data och diagram i en serie spelomgångar som de använder för att analysera hur det går för företaget. Det handlar till exempel om kundinformation, kontraktsvärde, företagsekonomi, aktiepris, investeringar, omsättning, vinst, värde, omkostnader, bemanningsnivåer, kapacitet och utbildningskostnader. 

Beslut ska fattas och lämnas in utifrån dessa uppgifter vilka sedan betygssätts enligt en rad nyckeltal för att skapa en resultattabell.  

Stöd från Bluebeam 

Bluebeam tror starkt på att hjälpa nästa generation byggproffs skaffa sig de kunskaper och den erfarenhet som de kommer att behöva när de ska in i branschen. Företagets utbildningsteam ger därför studenter och universitet tillgång till kostnadsfria licenser som hjälp under studierna.

Dessutom delar Bluebeam ut kostnadsfria licenser till alla team som deltar i GSC som hjälp med projekten. 

Sophie Macks, Academic Specialist, tillägger: ”Bluebeams universitetsprogram satsar på att ge studenter och lärare tillgång till teknik för att överbrygga klyftan mellan klassrummet och fältet och höja den yrkesmässiga beredskapen för nästa generations ledare inom arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen. Vi på Bluebeam är därför mycket glada över att kunna stödja CIOB:s Global Student Challenge som en direkt investering i branschens framtid.”

Nu när vinnarna av 2021 års GSC snart ska presenteras har vi gått tillbaka till segrarna från 2020, DGC Toronto från George Brown College och frågat dem om tävlingen och vad vinsten betydde för dem. 

Bluebeam: Kan ni kort förklara vad som lockade studenterna från George Brown att delta i den här tävlingen?

DGC Toronto: Den här tävlingen är en fantastisk möjlighet för studenterna från George Brown att få ännu mer utbildning och lära sig saker om ämnen som de inte nödvändigtvis skulle ha stött på i vårt vanliga utbildningsprogram. 

Bluebeam: Hur samarbetade teamet för att skapa ett lyckat projekt? 

DGC Toronto: Vi samarbetar extremt bra och förlitade oss starkt på varandras åsikter, tolkningar och insikter för att utveckla en effektiv strategi. Vi litar på varje teammedlems individuella förmåga att fatta beslut, och inspireras av varandras styrkor när vi ska diskutera besluten som grupp. 

Bluebeam: Hur mycket tid lägger teamet ner före, under och efter uppgiften? 

DGC Toronto: Vi började veckan med att diskutera vår senaste inlämning och försöka se vad vi gjorde fel eller vad vi kunde ha gjort bättre. Sedan hämtade vi all information vi kunde från den nya datafilen och började gå igenom våra beslut för den aktuella omgången. När vi väl hade tid att titta på det, pratade vi med våra mentorer och gjorde några slutliga justeringar av vårt beslut. Allt det här tog normalt omkring 8–10 timmar per vecka. 

Bluebeam: Vad var det viktigaste som ni lärde er av att delta i GSC? 

DGC Toronto: Att utnyttja de aktuella marknaderna och investera i medarbetarna! De är ryggraden i företaget. 

Bluebeam: På vilket sätt fick ni inblick i hur det är att jobba i byggbranschen genom att delta i GSC? 

DGC Toronto: Under tävlingens gång fick vårt team uppleva flera olika nivåer av byggledning, och vilka kunskaper och krav som gäller för att driva ett framgångsrikt företag i byggbranschen. 

Bluebeam: Vilka färdigheter skaffade sig teamet som de tror kommer att komma till användning när de arbetar i branschen? 

DGC Toronto: Vi förstod att för att kunna konkurrera måste man vara organiserad och tänka på att de beslut man fattar får varaktiga konsekvenser. Värdet av ett team, snarare än en individ, är avgörande för att kunna konkurrera i företagsmiljö.

Bluebeam: Hur använde ert team Revu? Vilka var deras favoritfunktioner? 

DGC Toronto: Vårt team använde Bluebeam Studio för att dela dokument och titta på PDF:er eftersom vi jobbade på distans under större delen av finalen på grund av covid-19. 

Bluebeam: Tyckte ni att det var enkelt att använda programmet? 

DGC Toronto: Ja, det gjorde vi. Bluebeam eXtreme är smidigt, och alla komponenter är enkla att navigera i när man har använt programmet en kort tid. Bluebeam har också informativa handledningar som kan vara till hjälp när det behövs. 

Bluebeam: Vilka var de tre främsta Revu-funktionerna som ni använde i förra årets projekt? 

DGC Toronto: Bluebeam innehåller mycket bra funktioner när det gäller att dela dokument och använda och redigera dem i realtid. Det drog vi nytta av genom att dela flera dokument och PDF:er mellan gruppens medlemmar. Det erbjuder också jättebra funktioner för mängdavtagning, även om vi inte behövde använda dem för just det här projektet eftersom det till stor del utfördes genom projektets onlineserver.

Vilka är de kommande trenderna inom byggbranschen?