The B1M og Bluebeam: Løsning af Atlantas trafikkrise

En ny video fra The B1M og Bluebeam kaster lys over, hvordan et stort infrastrukturprojekt er symbolsk for, hvordan teknologien hjælper med at håndtere en af branchens største udfordringer

USA’s infrastruktur har brug for en alvorlig ansigtsløftning.  

Ifølge United States Congressional Budget Office er udgifter til infrastruktur som en andel af landets bruttonationalprodukt (BNP) faldet støt i de sidste årtier, selvom befolkningstallet er steget kraftigt. 

Den indkommende Biden-administration ser imidlertid ud til at være klar til at håndtere problemet med sin lovgivningsmæssige dagsorden for første periode.  

Manglende infrastruktur påvirker især amerikanske byer, der har oplevet en enorm vækst i de senere år. Atlanta i Georgia er et eksempel på dette. Ikke alene har Atlanta været en vækstmagnet i de senere år, men byens befolkning anslås at stige med næsten 3 millioner mennesker i løbet af de næste 30 år.  

Som et resultat af dette er det største storbyområde i det sydlige USA et af de mest trafikplagede områder i landet. Byen er også hjemsted for en af de travleste lufthavne i verden, hvilket forværrer trafikbelastningen yderligere.

En usædvanlig trafiktæt strækning ligger lige sydøst for Hartsfield-Jackson International Airport, hvor den nordgående I-75 krydser I-285, som er den store ringmotorvej, der omslutter Atlantas spredte centrum.   

I 2019 påbegyndte hovedentreprenør Walsh Group en udvidelse til 76 millioner dollars af den nordgående motorvej I-75, hvor den møder I-285 syd for at aflaste trafikbelastning og udjævne krydset. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2021.  

Det har været vigtigt for projektets effektivitet at implementere og bruge en række Bluebeam-skabte teknologier.  

Som ovenstående video viser, indførte projektteamet på I-75, udover at bruge Bluebeam Revu, et komplekst dokumentstyringssystem, der organiserer og opdaterer dokumentsæt i Bluebeam, før de til sidst bliver sendt til folkene på byggepladsen, som bruger tablets til at arbejde ud fra detaljerede planer, når de bevæger sig fra den ene ende til den anden på den vidtstrakte arbejdsplads.   

Den 27. januar satte nøglemedlemmerne af Walsh Groups I-75-projektteam sig sammen med Fred Mills fra The B1M og Amanda Wieting fra Bluebeam for at diskutere vanskelighederne ved at føre an med vigtige infrastrukturprojekter, samt hvordan projektteamet bruger teknologi til at gennemføre I-75-udvidelsen inden for en stram toårig tidsramme. 

Revu 20.1 indeholder funktioner skabt til at forbedre digitalt samarbejde og tidsbesparelser.