Et overblik over byggematerialer: Hvilke byggematerialer findes der?

Træ, beton, plast og mange andre byggematerialer findes i butikkerne nu. Men hvad er fordelene og ulemperne ved byggematerialer? Et overblik.

Hvad er byggematerialer? 

Byggematerialer er materialer, der bruges til at opføre bygninger eller strukturer. Traditionelle byggematerialer som ler, natursten eller træ er blevet brugt af mennesker i årtusinder. I dag anvendes også råvarer som sand eller kalk. Disse materialer kan yderligere forarbejdes til byggematerialer som cement, beton eller glas

Vidste du det? Rissuppe var et af de grundlæggende byggematerialer, der blev brugt til Den Kinesiske Mur. Det blev tilsat mørtelen, og amylopectin i risen sikrede, at bindingen mellem stenene blev særligt stærk. Og romerne eksperimenterede også med forskellige materialer. Colosseum er for eksempel stadig så velbevaret, fordi de brugte en slags “superbeton”. 

Hvilke byggematerialer er der? 

Der er organiske byggematerialer som træ og uorganiske byggematerialer som plast. Der skelnes også mellem genanvendte byggematerialer og byggematerialer, der ikke indeholder genanvendte materialer. Lad os se nærmere på nogle af byggematerialerne. 

1. Beton 

Fordele: god termisk lagringskapacitet og lydisolering, alsidig 

Ulemper: høj CO2-udledning, forværrer sandmangel 

Mange trapper lavet af beton
På trods af sine mange fordele bliver beton i stigende grad kritiseret på grund af sin ringe CO2-balance. 

Beton er et af de ældste byggematerialer. Kalkmørtel blev allerede brugt som bindemiddel i Tyrkiet for 10.000 år siden. Beton blev efterfølgende videreudviklet, primært af romerne. Vi ved nu, at produktionen af beton udleder en masse CO2 – klimakrisen betyder, at den betragtes som kontroversiel. Derudover forværrer de mange forskellige anvendelser af beton sandmangel

Ikke desto mindre er beton et af de mest populære byggematerialer på grund af dets alsidighed. Beton har en lang række anvendelser – fra broer og tunneller til højhuse – på grund af sin høje bæreevne. Da beton ikke er brændbart, spiller byggematerialet også en vigtig rolle i forhold til brandbeskyttelse. Mange sætter også pris på dens gode lydisoleringsegenskaber. 

Vidste du det? Bluebeam Revu tilbyder mange praktiske funktioner, når den bruges som software til at arbejde med beton. Læs den linkede artikel for at få mere at vide. 

2. Jord og ler 

Fordele: lokalt tilgængeligt, lavere CO2-udledning 

Ulemper: få eksperter, lang tørretid 

Adskillige mursten lavet af ler
Som et naturligt byggemateriale scorer ler højt med hensyn til bæredygtighed. 

En teknik, som forskere undersøger for at finde et alternativ til beton, er at bruge lokal jord i en 3D-printer. Hvis denne teknologi blev brugt i stor skala, kunne byggebranchen drastisk reducere sin CO2-udledning – ikke blot fordi indkøb af jord lokalt eliminerer behovet for transport, men også fordi den enorme ovn, der er nødvendig til betonproduktion, ikke længere behøves. En af udfordringerne for forskerne er at finde en løsning, der fungerer for alle jordtyper. Læs vores artikel om at bygge med ler for at finde ud af, hvor og hvordan jord også bruges i byggebranchen. 

3. Træ 

Fordele: god varmeledningsevne, lydisolering, ofte bæredygtig og understøtter en sund livsstil 

Ulemper: Træ er et naturmateriale og har nogle naturlige fjender (f.eks. borebiller) 

Træbjælker og -lameller
Træ som byggemateriale opbevarer ikke bare kuldioxid, men scorer også point på grund af dets genanvendelighed. 

I lyset af den stigende bevidsthed omkring bæredygtighed er byggeri med træ populært som endnu et vigtigt alternativ til beton. Træ lagrer kuldioxid og er et fornyeligt råmateriale. Derudover kan det genbruges, når en bygnings levetid er forbi. Du skal dog være forsigtig med oprindelsen og typen af træ, der anvendes. Tropisk træ fra fjerne lande modvirker hurtigt det positive CO2-fodaftryk, så du bør i stedet vælge lokalt træ og være opmærksom på godkendelsesmærkninger for bæredygtig skovforvaltning. 

Vidste du det? Forskere arbejder på spændende projekter, der involverer gennemsigtigt træ og det, der kaldes supertræ, som har en højere trækstyrke end de fleste metaller på trods af dets lethed. 

3. Plast 

Fordele: let, alsidigt 

Ulemper: ofte baseret på begrænsede råmaterialer, ikke kendt for sin bæredygtighed 

Adskillige plastrør
Plast er som regel et holdbart byggemateriale og giver god isolering. 

Ved første øjekast ser plast i byggeri ikke ud til at blive fremtidens byggemateriale, da plast ikke har det bedste image (havforurening er det første, man kommer i tanke om). Ikke desto mindre er plast et værdifuldt byggemateriale, da det er lettere end metaller og kan bruges på mange områder – herunder til rør, afløbssystemer og tagrender. Dets holdbarhed og isolerende egenskaber er også et plus – især ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Det er dog vigtigt, at denne plast ikke længere fremstilles ved hjælp af råolie, og at dens genanvendelsesegenskaber forbedres. 

Vidste du det? En anvendelsesmulighed for genanvendt plast er at bygge plastveje

3. Gasbeton 

Fordele: god varmeisolering, letvægtsmateriale 

Ulemper: lav lydisolering, absorberer vand 

Stablede mursten lavet af gasbeton
Gasbeton er et ideelt byggemateriale, hvis du vil have god varmeisolering.

Gasbeton som et fast byggemateriale anvendes for eksempel til mursten eller præfabrikerede komponenter som væg-, tag- eller loftspaneler. Gasbeton bruges i murværksbyggeri, både indendørs og udendørs, hvor dens gode varmeisoleringsegenskaber er fordelagtige. Ulemperne ved gasbeton er dog, at den absorberer vand og ikke har god lydisolering. 

Byggematerialer efter anvendelse 

Som beskrevet ovenfor har de forskellige byggematerialer deres fordele og ulemper. Derfor anvendes forskellige byggematerialer også på forskellige områder. 

Hvilke byggematerialer har du brug for til at bygge et hus? 

Der er ikke noget overordnet svar på spørgsmålet om, hvilke byggematerialer der er bedst egnet til at bygge et hus. Beton eller mursten bruges ofte som et fast bygningsskelet, der giver god isolering og er brandsikkert. Solidt byggeri giver også større sikkerhed i tilfælde af jordskælv. Træbyggeri er meget hurtigere – både ved opførelse og tørretiden. De forskellige træbyggemetoder omfatter stolpekonstruktion, blokkonstruktion og træpanelkonstruktion. 

Forresten: Hvis du er interesseret i, hvordan du kan gøre bygninger særligt bæredygtige, så anbefaler vi vores artikel om det klimaneutrale hus

Hvad er faste byggematerialer? 

Faste byggematerialer omfatter beton, gasbeton, let beton, ler, kalksand, klinker og cement. Træ kan bruges i både fast og let byggeri. 

Opførelse af et solidt hus med mursten
Faste byggematerialer har ofte god varmeisolering og et højt brandsikkerhedsniveau.

Fordelen ved faste byggematerialer er, at de giver god varmeisolering. I løbet af dagen opvarmes byggematerialerne kun langsomt, og om natten, når det er køligere, frigiver de straks varmen igen. De positive egenskaber ved faste byggematerialer omfatter også, at de er holdbare, robuste og brandsikre

Hvilke byggematerialer bruges til isolering? 

Byggematerialer, som du kan bruge til varme- og/eller lydisolering, kaldes isoleringsmaterialer. Ekstruderet polystyren bruges for eksempel ofte til facadeisolering, mens polyurethan, mineraluld, herunder sten- og glasuld, skumglas og træfiberisoleringsmaterialer, også kan bruges som byggematerialer. 

Hvilke byggematerialer er brandhæmmende? 

Byggematerialers brandsikkerhed vurderes i det, der kaldes byggematerialeklasser. Byggematerialer i klasse A1 indeholder ingen brændbare komponenter og omfatter grus, sand, beton, stål, cement, glas, bygningskeramik og ler. Den laveste kategori er B3, som dækker over meget brandfarlige byggematerialer som halm, papir, pap og fåreuld.

Hvilke byggematerialer er særligt bæredygtige? 

Bæredygtige byggematerialer omfatter træ, mudder, ler, natursten, kork og mursten. For at byggematerialer kan klassificeres som miljøvenlige, skal de opfylde flere kriterier: 

  1. De skal kunne genanvendes – og det er vigtigt, at de ikke er blevet behandlet med skadelige stoffer. 
  1. De skal indkøbes lokalt for at reducere udledning forårsaget af transport. 
  1. De skal bestå af vedvarende råstoffer. 
  1. De skal have en lang levetid. 
Bæredygtigt træbyggemateriale i husbyggeri
Træ betragtes nogle gange som et af de mest bæredygtige byggematerialer til husbyggeri.

Du kan finde ud af mere om byggematerialernes bæredygtighed i vores artikler “Cradle-to-Cradle in Construction” og “Sustainable Construction“. 

Hvad du ellers bør vide om byggematerialer 

Lad os gå videre fra at vælge de rigtige byggematerialer til at bruge dem i praksis. Vi forklarer, hvad du skal huske på i det virkelige liv, når det gælder byggematerialer. 

Hvad er den rigtige måde at beregne mængden af byggematerialer på? 

Korrekt beregning af materialeforbrug fra starten beskytter ikke kun din tegnebog, men ofte også miljøet. Digitale løsninger såsom byggesoftwaren Bluebeam Revu er nyttige her. Du kan finde ud af, hvordan mængdeberegninger fungerer ved hjælp af værktøjet her: 

Hvad er den bedste måde at håndtere byggematerialer på? 

Den bedste måde er at notere, hvilke byggematerialer der blev leveret hvornår og i hvilke mængder, som en del af byggedokumentationen. Du skal også registrere den specifikke batch og typenavnet. I tvivlstilfælde hjælper dette i forbindelse med klager eller besigtigelsesprocessen i tilfælde af et erstatningskrav – især hvis byggematerialerne ikke længere er synlige senere hen. 

Vores tip: Lad byggepladsledere bruge apps til at holde styr på byggepladsen og de anvendte byggematerialer. 

Hvilke byggematerialer afgør fremtiden? 

Vi tror på, at fremtidens byggematerialer vil være bæredygtige. Mange forskere arbejder på at udvikle byggematerialer med lavt CO2-niveau, der lever op til kravene om funktion, omkostninger og håndtering. Teknologi som 3D-udskrivning i byggeriet spiller også en stadig vigtigere rolle her. 

Forudsigelser om byggematerialer 2022 

For at kunne forudsige byggebranchens fremtid er det vigtigt at kigge på byggematerialer samt deres priser og tilgængelighed. Her er et hurtigt overblik over de vigtigste ting. 

Hvor længe vil forsyningsflaskehalsene for byggematerialer vare ved? 

Der har eksisteret forsyningsflaskehalse for byggematerialer siden pandemiens begyndelse i 2020, og de forværres gentagne gange af mange forskellige kriser. Den nuværende prognose (pr. april 2022) er, at byggematerialer fortsat vil være knappe i 2022. Få mere at vide om dette ved at læse vores artikel om manglen på byggematerialer

Hvornår bliver byggematerialer billigere igen? 

Sammen med leveringsvanskeligheder og inflation er priserne på byggematerialer i nogle tilfælde steget meget hurtigt. Der er ingen tegn på, at dette forbedres i 2022 (pr. april 2022). Få mere at vide om prisudviklingen på byggematerialer ved at læse denne linkede artikel. 

Konklusion: Bæredygtighed og kriser sætter parametrene for handlen med byggematerialer 

Leveringsvanskeligheder og skyhøje priser på byggematerialer har vist sig at være udfordrende for byggematerialeforhandlere i Danmark og rundt om i verden på det seneste. Men hvad angår byggematerialer, er der også positive tendenser: Bæredygtighed, som en af tendenserne i byggebranchen, bliver stadig vigtigere, når det gælder byggematerialer. Mens beton i stigende grad kritiseres på grund af dens høje CO2-udledning, bliver naturlige byggematerialer som træ eller ler stadig mere populære. Samtidig undersøger mange forskere innovative materialer. Vi glæder os til at se udviklingen i fremtiden. 

Hvilken rolle spiller byggematerialer for bæredygtighed?

Foto: Cover image © Adobe Stock/Flamingo Images, billede 1 © Adobe Stock/anderssehen, billede 2 © Adobe Stock/Erik Schumann, billede 3 © Adobe Stock/OKA, billede 4 © Adobe Stock/Satoshi, billede 5 © Adobe Stock/Martin Debus, billede 6 © Adobe Stock/Alex G, billede 7 © Adobe Stock/Tomasz Zajda