Hvor bevæger byggeomkostningerne sig hen i 2023?

Inflation, flaskehalse i forsyningskæden og den økonomiske usikkerhed på kort sigt har på det seneste gjort det svært for entreprenørerne at forudsige deres projektomkostninger

Hvert år har sit eget sæt økonomiske muligheder og udfordringer i byggesektoren. De virksomheder, der klarer sig bedst på lang sigt, er i stand til at forstå disse kræfter og tilpasse deres aktiviteter i overensstemmelse hermed.

Med 2023 allerede i gang er det værd at stille to relaterede spørgsmål: for det første: Hvilke faktorer vil påvirke jeres byggeomkostninger og udgifter i år? Og for det andet: Hvordan kan I opbygge mere effektive arbejdsgange, som vil gøre det nemmere for jer at blive ved med at være effektive, både i år og fremover?

Hvordan vil byggeomkostningerne ændre sig i 2023?

Byggemarkedet trækkes i flere retninger af flere forskellige kræfter. Visse faktorer påvirker byggevirksomhedernes budgetter direkte. Det drejer sig bl.a. om materialepriser og afbrydelser i forsyningskæden. Andre er mere kringlede, men stadig vigtige, f.eks. højere låneomkostninger, der fører til strammere finansielle vilkår.

Samlet set er det svært at beskrive 2023 som et nemt eller et udfordrende marked set ud fra et byggeomkostningsperspektiv. I nogle tilfælde kan entreprenørerne opleve, at visse typer opgaver fortsat er omkostningseffektive, mens andre er uoverkommeligt dyre.

Udgiftsbalancering vs. efterspørgselsforskydninger

Tilstanden i byggebranchen i begyndelsen af 2023 indebærer som standard relativt høje materialeomkostninger og udgifter. Kræfter som f.eks. inflation har indflydelse på de amerikanske entreprenørers udsigter, ifølge den seneste ConsTrack360-databog om branchen.

Forskerne bemærkede dog, at i løbet af 2023 forventes de generelle byggeomkostninger for entreprenører at falde. Entreprenørerne vil måske også opdage, at de i løbet af året får flere statsfinansierede infrastrukturprojekter. Byggeaktiviteten i sektorer såsom boligbyggeri og kontorlokaler i teknologibranchen er blevet dæmpet af kræfter som f.eks. stigninger i realkreditrenterne, frygt for lavkonjunktur og de samme relativt høje omkostninger, som bekymrede entreprenørerne i slutningen af 2022.

Forhøjede omkostninger til materialer og arbejdskraft: Blandede udsigter

Mens bygherrerne forventer, at omkostningspresset vil fortsætte, så er de nuværende udsigter ifølge en anden undersøgelse foretaget af Associated General Contractors of America (AGC) og Sage blevet noget bedre end året før. For eksempel forventer 73 % af entreprenørerne (sammenlignet med 86 % året før), at de skal kæmpe med materialeomkostningerne som et stort problem i 2023.

Entreprenører, der er blevet spurgt af AGC, er lidt mere bekymrede for lønomkostningerne i 2023 end året før, da 63 % angav det som én af deres største bekymringer i år sammenlignet med 58 % i sidste års undersøgelse. Virksomhedernes fortsatte kamp for at finde arbejdskraft kan ende med at øge omkostningerne på dette område.

Ud over de umiddelbare og direkte udgifter i forbindelse med arbejdskraft og byggematerialer så holder de førende i byggebranchen øje med det makroøkonomiske billede. Næsten tre fjerdedele af entreprenørerne er bekymrede over de generelle økonomiske konsekvenser af en potentiel recession eller afmatning, og 73 % af dem nævner dette som én af deres topprioriteter.

Hvordan påvirker ændrede materialeomkostninger byggeriet?

Når det drejer sig om at håndtere forhøjede omkostninger til byggematerialer, skal entreprenørerne træffe nogle svære beslutninger. Den umiddelbare virkning af højere materialeomkostninger er faldende fortjenstmargener, hvilket tvinger virksomhederne til at finde alternative løsninger for at afbøde dette slag så meget som muligt.

Nogle af afbødningsmetoderne indebærer, at man bliver mere fleksibel. Øgede materialeomkostninger eller forsinkelser i forbindelse med visse komponenter kan skyldes specifikke problemer i forsyningskæden, der påvirker bestemte leverandører. I en rapport i “Construction Business Owner” anbefales det f.eks., at byggefirmaer er mere åbne over for at finde alternative byggematerialer og foretage erstatninger.

Der er også kontraktmæssige måder, hvorpå byggefirmaer kan beskytte sig selv. Byggeadvokatfirma Garcia & Milas anbefaler at styrke klausulerne om materialeprisforhøjelse og force majeure-klausuler for at sikre, at entreprenørerne bliver kompenseret for pludselige stigninger i materialepriserne midt i et projekt. Selv om disse juridiske manøvrer ikke kan løse de grundlæggende problemer, der er forbundet med højere omkostninger og udgifter, så kan de i nogen grad beskytte bundlinjen.

Byggefirmaerne har et andet potentielt værktøj, når de arbejder med uforudsigelige eller forhøjede omkostninger: teknologi. Dette hjælper på to måder: For det første giver brugen af automatisering medarbejderne mulighed for at være mere effektive, hvilket øger værdien af deres tid. For det andet kan den indsigt, som disse værktøjer giver, gøre det muligt for virksomhederne at arbejde mere effektivt.

Uanset hvordan entreprenørerne forsøger at styre deres omkostninger, så bør teknologien tages med i ligningen. Det skyldes, at et sæt moderne værktøjer kan levere bedre resultater uanset markedsvilkårene. Det er ganske enkelt en naturlig udvikling for bygherrerne at blive mere automatiseret.

Hvad kan en bedre materialeforbrugsproces gøre for virksomhederne?

Én af de dele af byggeprocessen, der er mest tilbøjelig til at blive forbedret ved hjælp af teknologi, er materialeforbrugs- og estimeringsprocessen. Når entreprenørerne har en digital måde, hvorpå de kan estimere materialeforbrug for hvert nyt byggeprojekt, så kan de økonomiske fordele hurtigt blive store.

Moderne digitale værktøjer gør det muligt at lave hurtige og præcise estimeringer af materialeforbrug ved at give brugerne mulighed for hurtigt at afgrænse områder på et PDF-planlægningsdokument og anslå den nødvendige mængde af et hvilket som helst materiale. Efter at have foretaget disse skøn i planlægningsdokumenterne kan medarbejderne eksportere resultaterne direkte til regneark, så de kan fortsætte effektivt med licitationsprocessen.

Med materialeforbrugsestimeringer i en virkelig høj kvalitet kan entreprenørerne præsentere præcise kontrakter, der effektivt afspejler deres materialebehov og relaterede udgifter. Især i tider med høje materialeomkostninger kan disse kontrakter være afgørende for at beskytte bundlinjen. En større grad af nøjagtighed hjælper alle parter i hvert trin af arbejdet, lige fra licitationen til færdiggørelsen.

Med en digital materialeforbrugsproces kan licitationerne af nye byggeprojekter også gennemføres mere omkostningseffektivt med hensyn til kontorets effektivitet. Når medarbejderne har effektive digitale materialeforbrugsværktøjer, kan de få mere arbejde udført på kortere tid og udarbejde yderligere licitationer eller udføre andet værdiskabende arbejde. Disse medarbejdere, der slipper for manuelle beregninger, mindsker samtidig risikoen for menneskelige fejl og får mere tid tilbage i deres hverdag.

Hvordan kan man drive en mere effektiv byggevirksomhed i 2023?

Teknologiens byggefordele omfatter mere end blot materialeforbrug. Teknologiplatforme, der når ud til flere områder af byggefirmaernes aktiviteter, kan give mere effektive arbejdsgange generelt og udstyre disse firmaer til at overleve i et udfordrende økonomisk miljø.

Priserne på vigtige byggematerialer svinger stadig i de første måneder af 2023, og eksperterne siger, at der kan gå et stykke tid, før de stabiliserer sig. Branchemediet “Construction Dive” citerede kræfter, der spænder fra en svagere global efterspørgsel efter tømmer til brud på forsyningskæden, der påvirker sand og cement, i en analyse af verdensomspændende tendenser i materialeomkostningerne. Og da råvarepriserne også stiger kraftigt, mens andre stabiliserer sig, så skal entreprenørerne være dygtige for at holde styr på det. Digitale byggeløsninger er de rigtige værktøjer på det rigtige tidspunkt, så entreprenørerne kan sikre sig, at deres virksomheder er et skridt foran konkurrenterne.

Læs hele Bluebeams e-bog om materialeforbrug.