Leveringstider på byggematerialer er et stort problem lige nu. Her er årsagen.

Lange og usikre leveringstider gør tilbudsgivning og byggeri til et trættende puslespil med konstant skiftende brikker – og det er uvist, hvornår problemet får en ende.

Ventetiden på byggeudstyr og materialer synes uendelig lang i disse tider. I nogle tilfælde – nødgeneratorer er et ekstremt eksempel – kan hovedentreprenørerne vente i over et år på en ordre. Leveringstiden er typisk 6-9 måneder for stålprodukter som f.eks. bjælker og tyndplader og 4-8 måneder for tagdækningsmaterialer.

Disse lange forsinkelser gør livet udfordrende og uforudsigeligt for hovedentreprenører og andre byggevirksomheder, der skal forsøge at give prisoverslag på projekter og derefter levere til tiden og inden for budgettet.

For at få mere at vide om situationen talte Built med Michael Hardman, som er vicepræsident og chef for omkostningsstyring hos Turner & Townsend. Virksomheden tilbyder projektledelse inden for erhvervsejendomme, energi og naturressourcer samt infrastruktur i 50 lande.

Bloggen Built: Hvad er årsagen til længere leveringstider og højere priser på materialer lige nu?

Hardman: I det nuværende miljø oplever vi den perfekte storm – en kombination af pandemien, den globale økonomi og begivenhederne i Østeuropa.

Pandemien var den vigtigste drivkraft og katalysator, der førte til længere leveringstider og højere priser på materialer. Dette skete, fordi produktionen gik i stå hos mange producenter. Da produktionen blev genoptaget, blev den ofte indskrænket eller blev afbrudt af COVID-udbrud på fabrikker og lagre. Forsyningskædens struktur betyder, at selv en lille forstyrrelse i produktionslinjen kan medføre afsmittende indvirkninger.

Efterhånden som materialerne blev mindre let tilgængelige, steg priserne. Og mange producenter led tab under pandemien. Kombineret med en stigning i andre basisomkostninger fik det priserne til at stige yderligere.

Producenter, der var afhængige af international levering af reservedele og produkter, led under dette og måtte omlægge deres basisproduktion eller bruge lokale materialer, hvilket igen havde en indvirkning på omkostninger, udbud og efterspørgsel. Økonomien oplevede også problemer med transport og arbejdskraft, hvilket førte til længere leveringstider og højere priser på materialer.

Mens den globale økonomi er den vigtigste drivkraft bag inflationen, har konflikten i Østeuropa påvirket handlen i regionen og yderligere øget leveringstiden og materialepriserne.

Built: Hvilket udstyr og hvilke materialer er særligt hårdt ramt af lange leveringstider nu i forhold til før pandemien?

Hardman: Vi har set, at leveringstiden på materialer er steget i de fleste produktkategorier:

  • Tagisolering (stigning på 667 %)
  • Tagdækningsmembraner (stigning på 800 %)
  • Gipsvægge og stolper (stigning på 600 %)
  • VVS-udstyr (stigning på 267 %)
  • Trædøre (stigning på 233 %)
  • Koblingsudstyr (stigning på 186 %)
  • Møbler og inventar (stigning på 120 %)
  • Belysning og kontrolelementer (stigning på 100 %)

Built: Selv for de mere let tilgængelige materialer, hvor meget længere er leveringstiden så blevet?

Hardman: Selv for mere let tilgængelige materialer er leveringstiden fordoblet og endda tredoblet. Dette påvirker tidsrammerne, hvilket vores undersøgelse International Construction Market Survey (ICMS) omtalte. De fleste af de adspurgte har oplevet stigninger på mindst tre uger eller derover. 

Men i øjeblikket oplever vi betydelige variationer i forsyningskæden – nogle produkter oplever store forsinkelser i forhold til for et år eller to siden, mens andre har oplevet store prisforhøjelser. Hovedentreprenørerne skal planlægge fremadrettet og inddrage indkøbseksperter tidligere for at få fuld forståelse for indvirkningen af både højere omkostninger og tidsforlængelse på deres projekt.

Built: Er afbrydelser i forsyningskæden og høje forsendelsesomkostninger kritiske problemer?

Hardman: Mangel på lastbiler, arbejdskraft og råmaterialer samt stigende brændstofomkostninger og lavere produktivitet som følge af pandemien påvirkede forsyningskæden. Afbrydelser i forsyningskæden er stadig et problem, men vi ser forbedringer i nogle kategorier. 

Shippingindustrien har heller ikke været immun over for inflation og prisstigninger. En stærk dollar har bidraget til at opveje nogle af disse prisstigninger. 

Built: Hvordan påvirker alt dette erhvervs- og boligbyggeriet med hensyn til tidsplan og budget i betragtning af de højere priser på materialer?

Hardman: Hvert projekt er forskelligt, men den gennemsnitlige tidsplan er nu to måneder længere, end den var før pandemien. Mens pakker købt på forhånd kan hjælpe, hvis de udstedes i tide, er eskalering af omkostninger årsag til, at projektbudgetterne er utilstrækkelige.

Branchen oplevede en gennemsnitlig eskalering på 8 % i 2021, og i år forventer vi, at den årlige eskalering sandsynligvis vil ligge på gennemsnitligt 10,5 %. For 2023 forventer vi en gennemsnitlig eskalering på 7 %. Det har særlig stor effekt, hvis projektbudgettet blev lagt tilbage i foråret 2021.

Built: Hvilke alternative produkter bruger hovedentreprenørerne, når leveringstiden gør det oprindelige valg umuligt?

Hardman: Pandemien har fremskyndet et mere lokalt fokus, når det gælder materialer og producenter. Mange virksomheder har søgt mod indenlandske leverandører i stedet for at være afhængige af import. Dette påvirker omkostningerne, men kan bidrage til at reducere forsinkelser i tidsplanen og risici ved forsendelse.

Vi har for nylig set et par eksempler på forandringer, herunder en kunde, som oprindeligt ønskede marmor fra Italien eller Grækenland. Da produktet havde en leveringstid på 30 uger, valgte kunden et kompositmateriale, som kun tog 6 uger. En anden kunde ønskede specialdesignede møbler fra Tyskland, men den 40 ugers leveringstid betød, at denne kunde valgte en lokal producent, som kunne levere på 12 uger.

Built: Hvornår i planlægningsprocessen bør man tage højde for leveringstider? Før design og ingeniørarbejde?

Hardman: Leveringstider skal være den primære drivkraft i tidsplanen. De bør indgå i alle beslutninger fra budget til færdiggørelse af byggeriet. Det er vigtigt at få dette på plads fra starten, fordi materialer bør være afgørende for designbeslutninger på markedet, især når tidsplaner og omkostninger er meget vigtige eller afgørende for succes.

9 prioriteter for byggeteknologi i 2023 – og på længere sigt