Grønne byggematerialer til bæredygtigt byggeri

I betragtning af niveauet af kulstofemissioner, som byggeriet genererer, ved branchen godt, at den er nødt til at forbedre sig på miljøområdet. En del af byggebranchens svar på problemet vil være at indføre flere grønne byggematerialer, mens nogle materialer som træ har været en del af branchen i århundreder.
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email

Den stigende brug af grønne byggematerialer – dem, der anses for at være naturlige, såsom træ, sten og halm eller genanvendte materialer som plast eller glas – er en del af byggebranchens reaktion på behovet for at være mere bæredygtige i kølvandet på de globale klimaændringer. 

På trods af byggesektorens indsats tegner branchen sig, både hvad angår byggeri og drift, i øjeblikket for 39 % af verdens energirelaterede CO2-emissioner. 

Ikke alle arkitekter designer med grønne materialer i tankerne, og ikke alle entreprenører vælger at bruge dem. Men byggebranchen tager i stigende grad bæredygtighed til sig overordnet set på grund af ny lovgivning, kundepræference og omkostningseffektivitet.  

Dette omfatter brugen af grønne materialer, og som følge deraf forventes deres anvendelse i byggeprojekter at vokse. 

Nogle markedsprognoser understøtter denne påstand, hvor værdien af det globale marked for grønne byggematerialer forventes at blive næsten fordoblet mellem 2021-2027, fra 280,5 mia. USD til 523,7 mia. USD, en sammensat årlig vækstrate på mere end 11 %. 

Fordelene ved at bruge visse grønne byggematerialer i disse tider med klimaforandringer omfatter deres bæredygtighed og fornybare egenskaber.  

Pålideligt træ, gavnlig bambus 

Træ er det mest oplagte eksempel på et sådant materiale.  

Træs succes inden for boligbyggeri er tydelig. Omkring 70 % af verdens befolkning bor i et hus med træskelet. I USA har mere end 90 % af lave huse træskeletter, mens populariteten i Storbritannien når op på 90 % af de selvbyggede boliger, samtidig med at en række af de store boligudbydere også leverer boliger med sådanne systemer. 

Visse typer træer er hurtigtvoksende og har de rette fysiske egenskaber og kvaliteter til brug i byggeriet. Nogle eksperter anslår, at det kræver 22 udvoksede fyrretræer, hver 24 meter høje, at bygge et hus med en gennemsnitlig størrelse, men fyrretræer vokser hurtigt nok til at være et populært valg. 

Andre grønne byggematerialer omfatter bambus, sten, halmballer, cob – en mudderlignende blanding af jord, sand, halm og kalk – kork og en række genbrugsmaterialer, som kan omfatte glas, plast, dåser og gamle dæk. 

Bambus er udbredt i Sydøstasien, hvor det engang var kendt som “fattigmandstømmer.” Men med et stigende bæredygtighedspres, og med skovrydning, der fører til mangel på egnet træ i nogle dele af verden, er populariteten af bambus vendt tilbage til byggeriet.  

En specifik strukturel fordel ved bambus er, at dens trykstyrke er dobbelt så stor som beton, mens dens trækstyrke er tæt på stål.  

Robuste sten, bæredygtigt halm 

Sten er robust, meget bæredygtig og i rigelige mængder – der er omkring 400 stenbrud i Storbritannien – og kræver lav vedligeholdelse, selvom nogle hævder, at billedet er blandet. Halmballer tilbyder imidlertid gode isoleringsegenskaber og en meget lavere miljøpåvirkning end mange nuværende almindelige byggematerialer, ifølge BRE. Halmballer er velegnede som fyldisolering til bygninger med træskelet, ifølge BRE. 

Fordele og ulemper 

De mere vidtrækkende fordele ved at bygge ved hjælp af grønne materialer omfatter en reduktion af de langsigtede omkostninger ved projektet. Selvom de indledende byggeomkostninger kan være højere end for et projekt, der anvender ikke-grønne komponenter, kan forskellen i omkostninger tjenes hjem på tre til fire år, ifølge nogle observatører

Grønne byggematerialer er også bedre for miljøet. Brugen af fornybare, bæredygtige ressourcer lægger mindre pres på verden omkring os. 

Der findes dog nogle ulemper. Tilgængeligheden af de rette grønne materialer til jobbet er en vigtig overvejelse, og nogle komponenter kan være svære at få fat i. Eller også er de tilgængelige, men har lang leveringstid på grund af forsynings- eller leveringsproblemer. Dette kan påvirke færdiggørelsen eller starten af et projekt. Det kan også vise sig at være vanskeligt – men ikke umuligt – at få folk til at arbejde med bestemte materialer. 

På trods af ulemperne og potentialet for forsinkelser fortsætter den innovative og kreative tænkning, ligesom ambitionerne, og designere og udviklere kan komme med eksemplariske bygninger, der bogstaveligt talt ikke koster alverden. 

Eksempler på miljøindsats 

Se for eksempel på Bullitt Center i Seattle, Washington. Holdet, der byggede centret, som hævdes at være den grønneste bygning i verden, arbejdede i to år med at identificere produkter, der ikke indeholdt rødlistekemikalier, som omfatter cadmium, asbest, chlorfluorcarboner eller halogenerede flammehæmmere. 

Så er der Makoko Floating School i Lagos, Nigeria. Bygningen, der er designet og opført i 2013, var et svar på det, som designere kaldte samfundets “sociale og fysiske behov set i lyset af klimaforandringerne og en hurtigt urbaniserende, afrikansk kontekst.”  

Skolen blev bygget ved hjælp af genanvendte plasttønder, lokalt dyrket bambus og træ indkøbt fra et lokalt savværk.  

Et eksempel på naturlige bygninger: Flydende skole i Lagos, Nigeria

Endelig er der i Australien “Pixel Building.” Den blev leveret ved hjælp af genanvendte bæredygtige byggematerialer og en særlig kulstoffattig beton, og den fire-etagers kontorbygning opnåede den “højest mulige og højeste afgivne bedømmelse nogensinde fra Green Building Council of Australia.” 

Så længe verden står over for en klimakrise, og så længe byggebranchen udforsker energieffektive og bæredygtige metoder til at levere det byggeri, vi alle har brug for, vil der være en plads til grønne og fornybare materialer på byggepladserne.

Hvad er indlejret kulstof i byggeriet, og hvordan kan det reduceres?