Dette er svaret på styring af forsyningskæder i udfordrende tider

Eksperter mener, at relationer på tværs af byggebranchen er vigtigere end nogensinde på grund af de udfordringer, som det aktuelle marked står over for. Entreprenører, der skaber et godt forhold til deres leverandører, har bedre muligheder for at gå udfordringerne i møde og overkomme dem.

Hvordan påvirker forsyningskæden, hvorvidt et byggeprojekt er vellykket?

Hvis en virksomhed skal have succes, er der flere elementer, der skal gå op i en højere enhed. Det er altafgørende at have det rigtige produkt, finde de rette kunder og have kapital og personaleressourcer, der kan klare en række forskellige handelsvilkår.

Da de, der arbejder i byggebranchen, skal kunne skaffe materialer pålideligt, er virksomhedernes forhold til deres leverandører en anden vigtig ingrediens for succes.

Det er afgørende at have en plan for, hvordan det fungerer i praksis – hvordan en virksomhed får fat i det, den skal bruge, hvor meget den skal betale for det, og hvordan den klarer sig, når forsyningerne slipper op. Et tæt samarbejde med leverandører kan gøre en verden til forskel, når det gælder om at levere et projekt til tiden og inden for budgettet.

Styring af din forsyningskæde betyder, som næsten alle aktiviteter i byggebranchen, at man skal overvinde flere udfordringer. Og efterhånden som sektoren bliver mere og mere sofistikeret, sætter teknologien – især digitaliseringen – sit præg på forsyningskæderne.

Hvad er styring af forsyningskæder?

University of Maryland (UoM) i USA beskriver styring af forsyningskæder (på engelsk kaldt supply chain management) som “håndteringen af hele processen med at omdanne råmaterialer til et slutprodukt”.

Aktørerne i byggebranchens forsyningskæde spænder fra personer, der står for de oprindelige materiale – tømmer, cement, malm, stål, kemikalier osv. – til dem, der forarbejder dem til sekundære produkter som bl.a. rammer og bjælker.

Så er der dem, der fungerer som mæglere og sælger enten råmaterialerne eller de færdige produkter til kunder som f.eks. byggefirmaer, som bruger dem i deres projekter. Andre i forsyningskæden omfatter distributører, lagerfirmaer, specialister i produktudvikling, detailhandlere og personale i kundeservice.

Effektiv styring af forsyningskæden er vigtig, så materialerne kan leveres til tiden. Der er uundgåeligt mange udfordringer forbundet med dette, som, hvis de ikke håndteres korrekt, kan resultere i forsinkelser og potentielle økonomiske tab.

Hvilke hændelser kan skabe forstyrrelser i en forsyningskæde?

Betydningen af korrekt styring af forsyningskæder bliver særlig vigtig, når der sker en begivenhed eller en række af begivenheder, der forstyrrer materialestrømmen.

Et eksempel fra den nyeste tid er COVID-19-pandemien, som påvirkede den globale handel og forstyrrede evnen til nemt at transportere forsyninger rundt i verden.

Andre såkaldte “black swan“-hændelser kan være mere lokale, men ikke mindre virkningsfulde. I Egypten blokerede containerskibet Ever Given fx Suez-kanalen midt i pandemien, og det stoppede transporten af materialer via vandvejen i dagevis og kostede virksomheder milliarder af dollars.

Da verden begyndte at komme sig over virussens økonomiske konsekvenser, kom Ruslands invasion af Ukraine. Det udløste en bølge af sanktioner, der forhindrede virksomheder i at købe russiske materialer, men – endnu vigtigere – lagde pres på lagre, der var lovligt tilgængelige andre steder.

Det er selvfølgelig begrænset, hvad en virksomhed kan gøre, når begivenhederne finder sted langt væk. Men sådanne forsyningsudsving og -forstyrrelser tvinger uundgåeligt virksomheder til at se på, hvordan de kan gøre tingene anderledes.

Sådan gøres byggebranchens forsyningskæde mere bæredygtig

Ud over at skulle navigere i “black swans” er forsyningskæden også nødt til at tilpasse sig hensyn til miljøet. Indsatsen for at få adgang til mere bæredygtige materialer er en del af byggebranchens indsats for at bekæmpe problemerne omkring ressourcer og klimaforandringer.

Ifølge en rapport, “Greening the Chain”, udgivet af entreprenørgiganten Balfour Beatty, er forsyningskæden ansvarlig for 80% af den britiske byggebranches udledninger. Der arbejdes på at løse dette problem, selvom firmaets undersøgelse viste, at omkostningerne stadig er en faktor, der påvirker tempoet i udviklingen mod – og accepten af – mere miljøvenlige materialer.

Når det er sagt, kan industriens klimamål og styring af forsyningskæden eksistere side om side. Ifølge konsulentfirmaet EY er fokus på forsyningskæder nøglen til at forbedre det miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige landskab.

“Ud over compliance og risikoforebyggelse leder virksomheder efter en måde at skabe langsigtet værdi ved at indlejre bæredygtighed i forsyningskæden,” skrives der.

Som en del af vejen mod større effektivitet er det også vigtigt, at leverandørerne er opmærksomme på den seneste udvikling i byggebranchen, så de kan reagere på tendenser i efterspørgslen.

Ben Jayes, administrerende direktør for produktdistributøren Vivalda Group, fremhæver vigtigheden af moderne byggeteknikker. Han advarer om, at selvom de fleste større producenter var opmærksomme på behov for offsite-fremstilling, var der mange leverandører længere nede i forsyningskæden, som var usikre på, hvordan de skulle håndtere just-in-time-produktion.

“Produkterne skal leveres på et bestemt tidspunkt, kvalitetskontrolleres og derefter gøres klar til deres plads i samleprocessen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette er centralt for den modulære byggesektor. Og vi kender alle ordsproget om, at en forsyningskæde kun er så stærk som det svageste led,” siger han.

Fremkomsten af ny teknologi til styring af forsyningskæder

Med hensyn til, hvor styring af forsyningskæder er på vej hen, bliver data (deres indsamling og fortolkning) og andre områder inden for informationsteknologi – som fx BIM, AI og virtual reality –stadig vigtigere for forsyningskædens mekanik.

Brugen af data og avancerede analyser hjælper virksomheder med at identificere og mere præcist forudsige potentielle problemer i forsyningskæden.

Så er der automatisering, som inden for lager og opbevaring frigør personale til andre opgaver, mens robotter plukker og sorterer materialer mere effektivt. Brugen af digital teknologi forventes i mellemtiden at strømline forsyningskæderne og gøre dem mere mobile og modstandsdygtige.

Styring af forsyningskæder i byggebranchen bliver mere pålidelig via den stigende brug af digitalisering og Internet of Things, også kendt som Industry 4.0.

Konsulentfirmaet McKinsey siger, at Industri 4.0 “skaber noget nyt og kræver, at virksomheder gentænker den måde, de designer deres forsyningskæde på. Der er dukket flere teknologier op, som ændrer de traditionelle måder at arbejde på”.

McKinsey siger, at skiftende tendenser og kundeforventninger “ændrer markedet. Ud over behovet for at tilpasse sig kan forsyningskæder også nå et nyt niveau af operationel effektivitet, udnytte nye digitale forretningsmodeller for forsyningskæder og transformere virksomheden til en digital forsyningskæde”.

Med teknologiske fremskridt og en villighed til at acceptere sådanne forandringer vil styring af forsyningskæden i byggebranchen udvikle sig. Der vil stadig være afbrydelser og forsinkelser i forsyningen af materialer. Men branchen kan lære at håndtere sådanne udfordringer.

Implementering af ny byggeteknologi er et maraton, ikke en sprint