Sådan kan hybridarbejde lykkes i byggebranchen

Fysisk placering binder ikke længere medarbejdere til en bestemt arbejdsplads i de fleste brancher. Med hybride arbejdsmåder bliver det samme også muligt for byggebranchen.

Det pludselige skift til fjernarbejde under COVID-19-pandemien har boostet udviklingen af en arbejdsstyrke inden for byggeri, der også er digitalt forbundet. Efterhånden som økonomien åbner op igen, anerkender mange virksomheder fordelene ved mere fleksible arbejdsformer.

For mange brancher og stillinger betyder den nye virkelighed, at de skal finde en balance mellem fjernarbejde og arbejde fra kontoret. En af de kritiske udfordringer ved fjernarbejde, som alle virksomheder skal finde en løsning på, er risikoen for at isolere fjernmedarbejdere i teamet som helhed. En måde, virksomheder kan løse problemerne på, er gennem en hybrid arbejdsmåde, hvor medarbejdere kan arbejde både hjemmefra og på kontoret.

Hvad er en hybrid arbejdsmodel?

Hybridarbejde kombinerer forskellige ønsker fra arbejdsgiver, kunde og medarbejder. Den hybride arbejdsmodel lader sig ikke styre af geografisk placering, men dikteres hellere af mennesker og kan tiltrække mere mangfoldigt talent.

Fjernarbejde fokuserer udelukkende på fjernadgang, mens hybridmodellen forsøger at høste de fordele, der kan opnås både på og uden for arbejdspladsen.

Før i tiden var værdifulde forbindelser opbygget med kolleger og kunder, workshopidéer og afslappede samtaler mellem møderne begrænset til kontoret. Teknologi har gjort det nemmere at udføre samme aktiviteter i den virtuelle verden, bl.a. med mere solid chat-, video- og samarbejdssoftware, der hele tiden udvikles online.

I kombination med nye idéer og forståelse af, hvordan arbejde udføres, lader disse værktøjer virksomheder få gavn af de værdifulde spontane samtaler og informationsflow, der sker helt uformelt i det fysiske arbejdsmiljø.

Hybridmiljøet kan løse udfordringer omkring motivation, produktivitet og arbejdssynlighed og samtidig reducere risikoen for udelukkelse eller isolering fra teamet.

Hvordan ser en hybrid arbejdsmodel ud for byggebranchen?

Hybride arbejdsmåder er centrale for, hvilke forhold arbejdsgivere tilbyder, og hvordan de sikrer og fastholder talentfulde medarbejdere.

Den hybride arbejdsmodel er med til at forbedre de ansattes sundhed og trivsel, skabe færre omkostninger til pendling og transport samt øge fokus på at udføre opgaver med færre afbrydelser. Mennesker i et hybridt arbejdsmiljø har også mere frihed og selvstændighed til at bestemme, hvor og hvordan de arbejder – på den måde kan de vise deres fulde potentiale til arbejdsgiveren.

Det betyder, at virksomheder bliver mere attraktive for talentfulde medarbejder, der søger fleksibilitet. Med færre mennesker på kontoret i hverdagene kan din virksomhed enten finde permanente løsninger til social distancering eller endda et mindre, billigere kontor. Det kan forbedre produktiviteten og loyaliteten hos personalet, der ikke længere skal finde balancen mellem rejsetid og personlige ansvarsområder, og så giver det færre omkostninger til husleje, vand, el og mere.

Nogle foretrækker miljøet på en arbejdsplads, mens andre har decideret brug for den støtte og supervision, et kontormiljø giver. I byggebranchen er mange stillinger på selve byggepladsen. Blandt de stillinger, der kan udføres fra andre steder, som bl.a. marketing, administration, projektplanlægning og økonomi, skal medarbejderne i disse jobs også passes ind i hybridmodellen.

Tips til, hvordan du opsætter en hybrid arbejdsmodel i din byggevirksomhed

Siden begyndelsen af COVID-19 har virksomheder været nødt til at skifte og reagere hurtigt på nedlukninger og krav om at blive hjemme. Nu er det blevet tid til at træde et skridt tilbage for at vurdere og planlægge, hvordan du bedst muligt kan bruge de hybride arbejdsmodeller, du måske allerede har udviklet, på lang sigt.

Her er tips, der kan hjælpe dig i gang:

  1. Afgør, hvilke stillinger eller dele af stillinger, der kan overføres til fjernarbejde på en mere permanent basis. Samarbejd med HR-afdelingen og teamledere for at definere opgaver og den passende mængde tid, der kan bruges på at arbejde uden for kontoret.
  2. Gør det klart, hvordan den hybride arbejdsmodel vil fungere – skab politikker og processer, og identificer rammer, der definerer arbejdsmåden, for eksempel fleksibilitet med hensyn til placering og arbejdstider.
  3. Udvikl mekanismer, der kan støtte både de, der kan, og de, der ikke kan deltage i den hybride arbejdsmodel – fx teamkommunikation med en blanding af uformelle og formelle møder samt sikre, at fjernmedarbejdere har det rette udstyr. En sådan ordning kan give momentum til at forbedre kommunikationen på tværs af dine teams og virksomheden som helhed.
  4. Sørg for, at dine teams har den rette software og værktøjer til at udføre deres opgaver og samarbejde effektivt. Software i skyen betyder, at alle teammedlemmer har adgang til de nyeste oplysninger, og værktøjer til videokonference betyder, at dit team kan mødes ansigt til ansigt hvor som helst og når som helst.

Mange forskellige versioner af dokumenter og data skaber en risiko for, at projektforløbet for teams i byggebranchen påvirkes. Værktøjer som Revu sikrer, at alle teammedlemmer har data og oplysninger i realtid om projektforløb og krav, når det gælder alt fra design og byggeri til de afsluttende faser. Revu gør projektgranskning hurtigere ved at give projektdeltagere mulighed for at markere dokumenter og samarbejde i realtid. Du kan administrere alle dine projektmapper og -filer på ét sted, og alle teams kan nemt få adgang til, uploade og gennemgå de nyeste dokumenter.

Hybride arbejdsmåder er kommet for at blive og giver virksomheder muligheden for at blive mere agile ift. deres funktioner og aktiviteter.

Overvej, hvordan du kan indarbejde hybride arbejdsmåder i din virksomhed og støtte dine medarbejdere i opbygningen af mere langsigtede løsninger, der sikrer produktivitet og forbindelser.

Håndtering af indførelsen af teknologi

Lær om byggelederes rolle i håndtering af indførelsen af teknologi.