Sådan planlægger Lendlease at reducere og eliminere udledning af drivhusgasser

Ejendomsudvikleren og -bygherren sigter mod at opnå netto-nuludledning inden 2025 og absolut nul i 2040. Her er, hvad chefen for bæredygtighed siger, at andre virksomheder kan gøre for at nå disse utroligt ambitiøse mål

Byggebranchen har haltet lidt bag andre brancher, når det kommer til reduktion af udledning af drivhusgasser ift. Parisaftalen fra 2015, så den globale opvarmning begrænses til 1,5 ºC i forhold til det førindustrielle niveau. Men snart vil kontrakter kræve, at virksomheder innoverer hurtigt og indfører bæredygtige metoder.

For at lære mere om udledning på anvendelsesområderne 1, 2 og 3, og hvordan en af byggebranchens ledere arbejder på at eliminere dem, valgte Built for nylig at interviewe Sara Neff, der er bæredygtighedschef for Lendlease Americas. Neff fortalte om baggrunden for de mål, Lendlease har sat, handlingsplanen for at føre dem ud i livet samt de værktøjer og strategier, de planlægger at bruge.

Built: Lendlease har sat et mål om at opnå netto-nuludledning for anvendelsesområde 1 og 2 inden 2025. Hvad gik forud for disse mål?

Neff: Lendlease har foretaget en masse analyser af klimaplanlægning og besluttede, at vi ikke vil leve i en verden, der opvarmes med mere end 1,5ºC. Derfor vil vi gerne nå en netto-nuludledning på drivhusgasser inden 2025 og absolut nul på tværs af hele vores forretningsmodel uden kompensationsmekanismer inden 2040.

Built: Hvordan planlægger I at opnå jeres udligningsmål for anvendelsesområde 1 og 2?

Neff: Emissioner i anvendelsesområde 1 relaterer til de brændstoffer, vi brænder, og i anvendelsesområde 2 til den elektricitet, vi forbruger. Vi reducerer hele tiden emissioner i anvendelsesområde 1 ved at elektrificere vores processer – for eksempel ved at bruge fuldt ud elektrisk byggeudstyr. Hvad vi ikke selv kan tage fat på, håndteres gennem kulstofkompensationer.

For emissioner i anvendelsesområde 2 er vi med i installationen af et stort vedvarende energianlæg, der dækker størstedelen af den vedvarende elektricitet for hele vores portefølje. Derudover køber vi 100 % vedvarende energi fra vores forsyningsselskaber der, hvor det giver mening.

Built: Hvordan opnår I kulstofneutral status på byggepladser?

Neff: Vi begynder at se den hurtige udvikling af elektrisk byggeudstyr og alternative brændstoffer. Dette er bl.a. første år, vi kommer til at se vedvarende diesel i et byggeprojekt. Lige nu fokuserer vi på at sikre, at vi enten har tidlig midlertidig strøm eller batteristrøm på stedet– for det modarbejder selvfølgelig formålet med at få en elektrisk gravemaskine og derefter oplade den på en dieselgenerator.

Vi har brug for CO2-kompensationer, før vi kan nå vores mål, men vi forstår, at mekanismer og metoder til kompensationer ikke længere vil være tilladt i 2040. Vi skal derfor finde ud af, hvordan vi gør alt elektrisk og bruger 100 % vedvarende brændstof, så vi ikke kan have nogen udledninger fra anvendelsesområde 1 på det tidspunkt. Vi venter ikke til det næste årti – vi har allerede lavet handlingsplaner for at nå vores mål.

Built: Hvordan besluttede Lendlease sig for at opnå et absolut nul for al drivhusgasudledning inden 2040? Især for de 3 anvendelsesområder – det er et skræmmende mål.

Neff: Emissioner i anvendelsesområde 3 er svære at måle og endnu sværere at kontrollere. Vi ved dog, at mere end 90 % af vores emissioner er anvendelsesområde 3. Vi skal foretage drastiske foranstaltninger for at reducere vores udledning. Hvis vi kun fokuserer på den mindste del, når vi ikke i mål.

Jeg blev chokeret over, hvor meget vores forsyningskæde egentlig anerkender dette problem, og hvor hurtigt den innoverer. Vi ser set hurtige stigninger i tilgængeligheden af beton med lavere kulstofindhold. Netneutralt stål kan allerede fås nu. Jeg er heldig, at jeg har et dedikeret forsyningskædeteam, der kan få fat i alle leverandører af større materialer, før vi byder på et job, og få miljøvaredeklarationerne på deres produkter.

Built: Hvordan hjælper det dine kunder med at nå deres mål inden for miljø, samfund og forvaltningspraksis?

Neff: Vi kan vælge de bedste muligheder og bringe dem til vores kunder. Flere er villige til at betale et tillæg for et kulstoffattigt produkt. Andre vil gerne holde budgettet neutralt, men vi kan stadig vælge en mulighed med lavere kulstofindhold.

Built: Hvad gør I for at adressere eksterne materialer, der medvirker til anvendelsesområde 3?

Neff: Vi vil delvist bruge anden halvdel af dette år på at bestemme, hvad der ligger inden for og uden for grænserne ift. emissioner for anvendelsesområde 3 – transport? Tab ved overførsel af forsyninger?

Vi har også mange interne værktøjer, så vi i teamet hurtigt kan vurdere det indlejrede kulstof i et udviklingsprojekt. I Los Angeles brugte kontordelen af 3401 South La Cienega Boulevard-udviklingsprojektet f.eks. krydslamineret træ i stedet for stål og beton, så vi kunne opnå en struktur med lavere niveau af indlejret kulstof.

Built: Hvordan hjælper deltagelse i SteelZero-initiativet?

Neff: Fremstilling af stål producerer 8 % af de globale emissioner. Det er afgørende, at de hurtigt ryger ned på 0. Men det er ikke nok bare at ringe til leverandører og bede om kulstofneutralt stål. Vi skal danne partnerskaber i branchen, og vi går derfor sammen med ligesindede forbrugere.

Built: Hvordan går Lendlease proaktivt til værks, når det kommer til løsninger med et lavere niveau af indlejret kulstof?

Neff: Nogle byggefirmaer mener måske, at hvis kunden ikke har nævnt det, så er der ingen grund til at snakke om nye muligheder. Men der har været en eksplosion i kravene for bæredygtighed, når job tildeles. Virksomheder, der ikke har fundet ud af, hvordan de kan levere mere bæredygtige metoder, vil ikke vinde. Jeg tror, at byggebranchen bliver tvunget til at innovere hurtigt.

Built: Hvad er tre trin, et byggefirma kan tage for at komme i gang?

Neff: For det første kan værktøjer som EC3 (også kendt som Embodied Carbon in Construction Calculator) hjælpe byggefirmaer med at beregne indlejret kulstof. Træning er gratis online, så mindst én medarbejder kan lære at bruge værktøjet til at få de laveste niveauer af indlejret kulstof ved indkøb af materialer. Før du byder ind på et job, ved du, hvor du kan få det mest kulstoffattige kulstofprodukt.

For det andet skal der være meget større efterspørgsel efter fuldt elektrisk byggeudstyr. Jo større efterspørgslen er, jo mere vil man se det. Samtidig skal midlertidige strømforsyninger klargøres hurtigere, så du kan oplade udstyret uden at bruge diesel eller andre brændstoffer.

Det tredje emne er dybdegående innovation omkring byggepraksis. Hvordan kan vi f.eks. hærde beton uden at bruge brændstoffer? Vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer visse processer.

Built: Hvordan tror du, at det foreslåede regelsæt fra SEC om klimarelaterede afsløringer vil påvirke byggebranchen?

Neff: Jeg tror, det kan hjælpe med at skabe de markedsbetingelser for vores forsyningskæde, der skal til, så der hurtigt innoveres og leveres de produkter med lavere kulstofindhold, vi har efterspurgt. Når virksomheder begynder at offentliggøre emissioner, vil de gerne sænke deres udledning og vise forbedringer hurtigt. Vi så det samme ved energieffektivitet, og vi kommer til at se det her med emissioner. De virksomheder, der gerne vil vinde opgaverne, skal have produkter, der klarer sig godt og er konkurrencedygtige.

Built: Hvad ser du som den vigtigste handling, byggefirmaer bør tage?

Neff: Kun få ejendomsselskaber har sat mål for anvendelsesområde 3. Det er svært at måle. Det er svært at finde ud af, hvad der er eksternt, og hvad der er internt. Men vi skal gøre det. Vi bliver nødt til at kæmpe med vores emissioner for anvendelsesområde 3 og reducere dem.

Det er også vigtigt at bemærke, at omkostningerne ved kulstofkompensation er tredoblet eller mere i de seneste år. Mange virksomheder har sat mål for CO2-neutralitet og opnået dem gennem vedvarende energicertifikater og kompensationer. Men det vil kun blive dyrere med tiden. Det vil føre til enorme ændringer, da man ikke længere kan købe sig ud af emissioner.

Grøn beton i byggeriet

Hvad er indlejret kulstof i byggeriet, og hvordan kan det reduceres?